Voorwaarden

Moet je nog een aantal vakken afleggen binnen jouw bachelor (of schakel- en voorbereidingsprogramma), maar wil je tegelijk ook al vakken uit de master (of een andere vervolgopleiding) opnemen? 

Onder bepaalde voorwaarden kan dat! 

 • Je moet nog maximaal 30 studiepunten afleggen in je basisopleiding (bachelor, voorbereidings- of schakelprogramma, master). 
 • Je neemt al jouw laatste vakken op en je kan dit academiejaar dus afstuderen in de basisopleiding . 

Let op dat alle andere regels rond het samentellen van je studietraject blijven gelden: je mag maximaal 72 studiepunten per jaar opnemen en je houdt je aan de inschrijvingsvereisten per vak! 

Hou er bovendien rekening mee dat je studievoortgang voor elk programma afzonderlijk zal berekend worden.

Opgelet! Soms gelden er andere regels per faculteit. Check hiervoor zeker de specifieke pagina van jouw studietrajectbegeleider

Inschrijven als je aan de voorwaarden voldoet

 1. Je doet je herinschrijving in de basisopleiding in Selfservice Studenten. Inloggen doe je met je VUB mailadres en wachtwoord.
 2. Na je herinschrijving, klik op de link of button ‘Aanmelden en (Her)inschrijven’.
 3. Kies in het menu aan de linkerkant voor Combineren
 4. Check de filteropties (taal van het programma & avondonderwijs) en duid aan wat voor jou van toepassing is.
 5. Kies daarna voor het gewenste programma

  ! Staat de gewenste opleiding niet tussen de mogelijkheden? Dan kan je niet combineren en moet je een nieuwe aanmelding indienen.
 6. Als je binnen het programma nog een keuze moet maken (bvb. afstudeerrichting), krijg je de opties nu te zien. 
 7. Bevestig je keuze en dien je aanmelding in. Je kan meteen je studiecontract ondertekenen.
Gecombineerde inschrijving stap 1 op de Student Selfservice website

Voldoe je niet aan de voorwaarden?

Als je gegronde redenen hebt waarom er voor jouw individueel studietraject zou moeten afgeweken worden van deze richtlijnen, kan je een uitzonderingsaanvraag indienen waarin je dit omstandig motiveert voor de decaan. 

 1. Je doet je herinschrijving in de 'basisopleiding' in de Selfservice Studenten. Inloggen doe je met je VUB mailadres en wachtwoord. Je registreert je vakken van je basisopleiding
 2. Vraag een uitzondering aan bij de decaan  voor de geldende inschrijvingsdeadline.
 3. Log in met je VUB account op de Student SelfService en klik op 'aanmelden en (her)inschrijven' om een 'nieuwe aanmelding' te doen.
 4. Begin je vakken te volgen tot je een antwoord gekregen hebt van de decaan. Voorlopig kan je wel al toegang krijgen tot de cursus op Canvas. Let op: dit is niet hetzelfde als je vak officieel registreren

Attesten

Studentenkaart

Ook al ben je ingeschreven voor twee opleidingen, je ontvangt één studentenkaart.

Inschrijvingsgetuigschriften

Je ontvangt een inschrijvingsgetuigschrift voor de basisopleiding die je volgt. Dit attest volstaat voor alle nodige doeleinden, bijvoorbeeld om je vervoersbewijs mee aan te vragen.

Heb je toch nood aan een inschrijvingsgetuigschrift van de bijkomende opleiding, kan je dit aanvragen.

Vraag hier een attest aan

Studiegeld

Je betaalt slechts eenmaal per academiejaar het vaste gedeelte van het studiegeld. Voor de berekening van het studiegeld worden de inschrijvingen voor één of meerdere opleidingen EN voor één of meerdere vakken (onder diploma - en creditcontract) dan ook beschouwd als één inschrijving. Alle studiepunten worden hiervoor dus samengeteld. Gezien het vaste bedrag slechts eenmaal per jaar verschuldigd is, betalen beursstudenten geen extra inschrijvingsgeld voor een bijkomende inschrijving.

Check de exacte bedragen

Afwijking van de algemene regel

In afwijking van de algemene regel worden de inschrijvingen in de volgende opleidingen steeds beschouwd als afzonderlijke (dus niet als bijkomende) inschrijvingen:

 • inschrijvingen voor (een voorbereidingsprogramma op) master - na - masteropleidingen
 • inschrijvingen voor een doctoraat 
 • inschrijvingen voor een postgraduaat 
 • inschrijvingen onder een examencontract met het oog op het behalen van credits
 • inschrijvingen onder een examencontract met het oog op het behalen van een diploma

De bepalingen voor beurs- en bijna-beurstariefstudenten zijn voor deze inschrijvingen niet van toepassing.