Mogelijkheden

Je kan (enkel) een uitzondering aanvragen om een van deze redenen:
 
 • Aanmelden en inschrijven voor een opleiding na de deadline
  (alleen mogelijk voor studenten met een Belgisch diploma)
   
 • Vakken registreren of uitschrijven na de deadline
  (niet van toepassing voor studenten 1ste Bachelor)
   
 • Overschrijden van het maximum aantal ECTS of studiepunten 
  => Je wil meer dan 72 studiepunten opnemen of meer dan 60 in geval van bindende voorwaarden in je Bachelorprogramma
 • Overrulen van de blokkerende pre- en corequisites
  (niet van toepassing voor 'adviserende prerequisites')
   
 • Combineren van basisopleiding met (een deel van) de masteropleiding => gecombineerde inschrijving
  Bvb je wil aan een Master beginnen maar je moet nog meer dan 30 studiepunten van de basisopleiding afwerken.
Afwijken studieomvang 1ste Bachelor

Studenten die voor het eerst inschrijven in een nieuw bachelorprogramma, worden automatisch geregistreerd voor alle vakken van het modeltraject (1ste jaar). Als je van dit verplichte vakkenpakket wil afwijken, dan kan dit enkel onder volgende voorwaarden:

Speciale statuten die in aanmerking komen:
 • Werkstudentendie hun studies combineren met een tewerkstelling van minstens 80u/maand.
 • Reflex-statuut: studenten met een functiebeperking, topsporters, studentondernemers en vluchtelingen. 
 • Beursstudenten die hun studies combineren met een tewerkstelling van minstens 16u/week.
 • Heroriënteren: studenten die veranderen van opleiding in de loop van hetzelfde academiejaar (bij een andere instelling of aan de VUB) 

Uitzondering aanvragen

Indien je bij het samenstellen van je individueel studietraject wenst af te wijken van de geldende VUB-regels, dan moet je een gemotiveerde uitzonderingsaanvraag indienen.

De decaan van je faculteit beoordeelt je uitzonderingsaanvraag en beslist of de afwijking op je studietraject al dan niet wordt toegekend. Eens een beslissing is genomen, word je per e-mail op de hoogte gebracht.

Online aanvraagformulierWil je afwijken van het verplichte vakkenpakket in de 1ste bachelor op basis van een speciaal statuut of omdat je al een bachelor of master hebt behaald?

Dan hoef je het uitzonderingsformulier niet in te vullen, en volg je onderstaand stappenplan om je statuut aan te geven in de SelfService Studenten en zelf je vakken te beheren. Na de deadline vakkenregistratie kan dit niet meer, en kan je enkel nog een uitzondering aanvragen door het online formulier in te vullen.

Check hier hoe dat precies werkt

Opgelet

De huidige deadlines en voorwaarden zijn er niet zomaar

Ze dienen om ervoor te zorgen dat alle studenten tijdig in orde zijn met alle administratieve stappen, en dat ze hun studietraject optimaal kunnen volgen. Elke uitzondering vergt extra tijd en werk van onze medewerkers, en kan ook de student extra belasten. Je mist bvb al een heleboel lessen als je na de deadline nog inschrijft, of je maakt je studieprogramma te zwaar door meer dan het aanbevolen studieprogramma op te nemen, waardoor je slaagkansen dalen. Denk dus goed na voor je een uitzondering aanvraagt.

Niet elke aanvraag wordt gegarandeerd goedgekeurd.

Onze medewerkers verwerken je aanvraag zo snel mogelijk, en zodra er een beslissing is genomen, word je via e-mail op de hoogte gebracht. 

Afwijken verplichte vakkenpakket

Alle studenten die voor de eerste keer inschrijven in een bachelorprogramma worden automatisch geregistreerd voor alle vakken van het modeltraject (1ste jaar).

Wil je afwijken van dit verplichte vakkenpakket omwille van een bijzondere situatie, dan kan je volgende handleiding niet gebruiken, maar vraag je de uitzondering aan via bovenstaand uitzonderingsformulier.

Als je in aanmerking komt om af te wijken van dit verplichte vakkenpakket op basis van een statuut of omdat je al een Bachelor of Master hebt behaald, kan je dit zelf aangeven in de SelfService Studenten, om vervolgend toch je vakkenpakket zelf te kunnen aanpassen. Hoe je dat precies doet lees je hieronder. Na de deadline vakkenregistratie kan je enkel nog een aanvraag doen door bovenstaand uitzonderingsformulier in te vullen.
Check hier welke statuten in aanmerking komen 

Stap 1 - Afwijken vakkenpakketGa naar de SelfService Studenten en log in met je VUB account. Je kan normaal gezien zelf geen vakken registreren of uitschrijven via de tegel 'Vakken beheren'.

Selecteer daarom eerst de tegel 'Afwijken vakkenpakket jaar 1'.

LET OP: Doe dit nog niet als je automatische vakkenregistratie nog niet in orde is! Dit gebeurt binnen de 24u na ondertekening van je studiecontract. Wacht tot je de vakken ziet verschijnen in de SelfService om een uitzondering aan te vragen.

2023_Uitzondering_Studietraject_afwijken_verplichte_vakken_stap 2_NL
Stap 2 - Waarom wil je afwijken?

 

Hier kan je aanvinken waarom jij denkt recht te hebben op een uitzondering of afwijking. Achter het blauwe info-incoontje vind je telkens meer uitleg over het desbetreffende statuut. Je kan maximum 1 statuut selecteren. Je bevestigt deze selectie volgens een verklaring op eer, en je kan deze aanvraag achteraf ook niet meer terugtrekken.

Eens bevestigd, zal je via de tegel 'Vakken beheren' wel zelf je vakken kunnen registreren en uitschrijven. Je aangegeven statuut wordt achteraf gecontroleerd door onze medewerkers.

2023_Uitzondering_Studietraject_afwijken_verplichte_vakken_stap_3_NL

Spreidingsvoorstellen

Nieuwe bachelorstudenten die willen afwijken van het verplichte vakkenpakket, kunnen hier de verschillende spreidingsvoorstellen van elke faculteit en opleiding terugvinden. Deze trajecten zijn een voorstel, als je nog vragen hebt over een traject op maat, contacteer dan de studietrajectbegeleider van jouw faculteit.