Hoe stel je je individueel studietraject samen?

Informeer je goed op voorhand:
 • Lees onderstaande pagina over de factoren die een invloed hebben op je individueel studietraject
 • Check de online presentatie hiernaast over het samenstellen van een individueel studietraject 

  Extra uitleg bij het filmpje:
  • Voor de verplichte vakken die je vorig academiejaar had opgenomen en waarvoor je niet bent geslaagd, zal je automatisch geregistreerd worden na je herinschrijving. 
  • Vanaf 2023-2024 is er een tweede soort bindende voorwaarde. Wanneer je als student niet slaagt voor een of meerdere vakken na twee inschrijvingen (meestal 4 examenkansen), dan krijg je bindende voorwaarden. Dit betekent dat je bij een herinschrijving in dezelfde opleiding voor deze vakken moet slagen. Lees alle info hier. 
    
 • Ga aan de slag met deze handige infographic.
   

Heb je alle informatie doorgenomen?
Stel hier je eigen individueel studietraject samen

Heb je nog vragen? Sluit dan aan bij een van de 
infosessies die de studietrajectbegeleiders van jouw faculteit organiseren

Studievoortgang

Aan de VUB gelden er verschillende studievoortgangsregels. Let op, schrijf je in voor 2 programma's (bv. bachelor en master), dan gelden de studievoortgangsregels voor elk programma afzonderlijk.

Vooraleer je aan de slag gaat met je individueel studietraject is het belangrijk om je officiële puntenblad met proclamatiecode te downloaden in de Selfservice Studenten. De proclamatiecode geeft je immers heel wat belangrijke informatie over hoe jij je opleiding kan verderzetten. Wanneer je bindende voorwaarden hebt en/of je drempel nog niet hebt behaald, dan is dit de belangrijkste factor om rekening mee te houden bij het samenstellen van je individueel studietraject. 

Alles over studievoortgangsbewaking

2022_Studente_Vrouw met Laptop_S_1191352171
Volgtijdelijkheid

Respecteer de volgtijdelijkheid en logische opbouw van je studieprogramma. Werk eerst de lagere jaarsvakken af vooraleer je hogere jaarsvakken opneemt. Als je recht hebt op verminderde studieomvang, schrijf dan niet uit voor eerste bachelorvakken om wel al vakken van tweede bachelor op te nemen.

Omvang jaarprogramma

Wanneer je het modeltraject volgt, bestaat jouw jaarprogramma meestal uit 60 studiepunten. Bij een individueel studietraject kan je deels zelf bepalen hoeveel studiepunten je opneemt. Je dient hierbij wel rekening te houden met het volgende:

 • Je dient per academiejaar minimum voor 27 studiepunten ingeschreven te zijn om jouw kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage te behouden. 
  Meer info en uitzonderingen
  Opgelet: Heb je een verblijfsvergunning of VUB-kot, dan ben je verplicht om minimum 54 ECTS credits op te nemen!
   
 • Kreeg je als bachelorstudent bindende voorwaarden opgelegd omdat je het afgelopen academiejaar geen 60% studierendement behaalde, dan kan je dit academiejaar maximum 60 studiepunten opnemen. Je zal bij een herinschrijving in dezelfde opleiding automatisch ingeschreven worden voor alle verplichte vakken die je het afgelopen academiejaar opgenomen had en waarvoor je geen credit behaald hebt.
 • Je kan per academiejaar maximum 72 studiepunten opnemen. Afwijkingen hierop kunnen worden aangevraagd bij de decaan van jouw faculteit. Hoe je een uitzondering aanvraagt op je studietraject, lees je hier
2022_Rechtsschalen op tafel in het notariskantoor met notaris op de achtergonf_Notariaat_S_777595222
Evenwichtige spreiding

Het is belangrijk dat je een goed evenwicht creëert tussen het eerste en het tweede semester. Stel jouw traject zo samen dat de twee semesters ongeveer evenredig zijn. 

Zorg er ook voor dat er een evenwicht is in het soort vakken dat je opneemt. Stel je traject zo samen dat er voldoende variatie is in vakken met papers en/of oefeningen en theorievakken. Check hiervoor de ECTS-fiches van je vakken.

Inschrijvingsvereisten

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, dien je meestal te voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van adviserende en blokkerende pre- en/of corequisites.

 • Blokkerende prerequisite

Omwille van specifieke risico’s en veiligheidsredenen kan je pas registreren voor vak X als je geslaagd, vrijgesteld of gedelibereerd bent voor vak Y. Deze prerequisite is bindend. Het is dus niet mogelijk om voor vakken te registreren als je niet aan hun blokkerende prerequisite voldoet.

 • Adviserende prerequisite

De opleiding raadt je sterk aan om vak X pas op te nemen wanneer je vak Y hebt gevolgd. Deze prerequisite is niet bindend. Dat wil zeggen dat je toch zou kunnen registreren voor vak X zonder vak Y gevolgd te hebben. Kies je ervoor om het advies van de opleiding niet te volgen, dan is dat je eigen verantwoordelijkheid. Je beschikt in dat geval niet over de noodzakelijke begincompetenties.

 • Blokkerende corequisite

Je kan pas inschrijven voor vak X wanneer je tegelijkertijd ook ingeschreven (of reeds geslaagd/vrijgesteld) bent voor vak Y. Deze corequisite is bindend. Om op een veilige/goede manier de leerresultaten van vak X te kunnen behalen, is een inschrijving voor vak Y namelijk noodzakelijk. Het is dus niet mogelijk om voor vakken te registreren als je niet aan hun blokkerende corequisite voldoet.

 • Adviserende corequisite

De opleiding raadt je sterk aan om vak X pas op te nemen wanneer je tegelijkertijd ingeschreven (of reeds geslaagd/vrijgesteld) bent voor vak Y. Deze corequisite is niet bindend. Dat wil zeggen dat je toch zou kunnen registreren voor vak X zonder geregistreerd te zijn voor vak Y. Kies je ervoor om het advies van de opleiding niet te volgen, dan is dat je eigen verantwoordelijkheid. Je beschikt in dat geval niet over de noodzakelijke competenties.

De inschrijvingsvereisten voor jouw opleidingsonderdelen, vind je op de pagina van jouw studietrajectbegeleider.

Check jouw inschrijvingsvereisten

2022_Kalender_Kruisjes_Planning_Examenrooster_S_2002803581
Les- en examenroosters

Het is belangrijk te kijken wanneer de lessen plaatsvinden en wanneer je examens voorlopig ingepland zijn om te checken of ze in jouw studietraject passen. Combineer je vakken uit verschillende jaren, zorg er dan voor dat er geen overlap is. De VUB verwacht namelijk dat je de lessen fysiek op de campus volgt. Waarom? Check het hier! Toch overlap? Geef in je studietraject dan voorrang aan het vak uit je laagste jaar.

Check je lesrooster

Deelcijfers

Een deelcijfer is een resultaat dat je behaalt op een onderdeel van een opleidingsonderdeel, bijvoorbeeld het hoorcollege of werkcollege. Deelcijfers worden niet overgedragen naar de 2de zittijd, noch naar een volgend academiejaar, tenzij anders bepaald in de opleidingsonderdeelfiche. Wanneer een deelcijfer kan overgedragen worden naar een volgend academiejaar, gaat het om een deelvrijstelling. Opgelet: je moet opnieuw registreren voor het volledige opleidingsonderdeel. Alle studiepunten van dat vak tellen mee bij het samenstellen van jouw jaarprogramma.  

Belangrijk!  Niet alle faculteiten kennen deelvrijstellingen toe. Vraag dit na bij de trajectbegeleider van jouw faculteit! 

Leerkrediet

Het leerkrediet is een tool van de Vlaamse overheid om je studievoortgang te monitoren en je aan te zetten tot een bewuste studiekeuze.

Alles over het leerkrediet

Vrijstellingen

Heb je een vrijstelling voor een opleidingsonderdeel? Ook dit is belangrijk voor je individueel studietraject. 

Alles over vrijstellingen