Hoe stel je je individueel studietraject samen?

Je kan je individuele jaarprogramma gemakkelijk opstellen via onderstaand formulierĀ of ga aan de slag met deze handige infographic.

Stel hier je eigen individueel studietraject samen!

Opgelet! Voor sommige faculteiten geldt er een extra facultaire regel.
Geneeskunde en FarmacieIngenieurswetenschappen

2022_Studente_Vrouw met Laptop_S_1191352171
Omvang jaarprogramma

Wanneer je het modeltraject volgt, bestaat jouw jaarprogramma meestal uit 60 studiepunten. Bij een individueel studietraject kan je deels zelf bepalen hoeveel studiepunten je opneemt. Je dient hierbij wel rekening te houden met het volgende:

  • Je dient per academiejaar minimum voor 27 studiepuntenĀ ingeschreven te zijnĀ om jouw kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage te behouden.Ā 
    Meer info en uitzonderingen
    Opgelet: Heb je een verblijfsvergunning, dan ben je verplicht om minimum 54 ECTS credits op te nemen!
  • Je kan per academiejaar maximum 72 studiepunten opnemen. Afwijkingen hierop kunnen worden aangevraagd bij de decaan van jouw faculteit. Hoe je een uitzondering aanvraagt op je studietraject, lees je hier.Ā 
Inschrijvingsvereisten

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, dien je meestal te voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/ofĀ corequisites.

  • EenĀ prerequisiteĀ is een opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd (of gedelibereerd) moet zijn vooraleer je kan inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel.Ā 
  • EenĀ corequisiteĀ is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.Ā Ā 

Naast de pre- en/ofĀ corequisitesĀ kennen heel wat opleidingsonderdelen alsĀ bijkomende inschrijvingsvereisteĀ dat je voor eenĀ minimum aantalĀ studiepunten in je traject dient geslaagd te zijn.Ā Ā 

De inschrijvingsvereisten voor jouw opleidingsonderdelen, vind je op de pagina van jouw studietrajectbegeleider.

Check jouw inschrijvingsvereisten

2022_Rechtsschalen op tafel in het notariskantoor met notaris op de achtergonf_Notariaat_S_777595222
Evenwichtige spreiding

Het is belangrijk dat je een goed evenwicht creĆ«ert tussen het eerste en het tweede semester. Stel jouw traject zo samen dat de twee semesters ongeveer evenredig zijn.Ā Ā 

Heb je hier vragen bij?Ā Volg een groepssessie georganiseerd door deĀ studietrajectbegeleidersĀ van jouw faculteit.

Deelcijfers

Een deelcijfer is een resultaat dat je behaalt op eenā€Æonderdeel van een opleidingsonderdeel, bijvoorbeeld het hoorcollege of werkcollege. Deelcijfers worden niet overgedragen naar de 2de zittijd, noch naar een volgend academiejaar, tenzij anders bepaald in deĀ opleidingsonderdeelfiche. Wanneer een deelcijfer kan overgedragen worden naar een volgend academiejaar, gaat het om een deelvrijstelling.Ā Opgelet: jeĀ moet opnieuw registreren voor het volledige opleidingsonderdeel. Alle studiepunten van dat vak tellen mee bij het samenstellen van jouw jaarprogramma.Ā Ā 

Belangrijk!Ā  Niet alle faculteiten kennen deelvrijstellingen toe. Vraag dit na bij de trajectbegeleider van jouw faculteit!Ā 

2022_Kalender_Kruisjes_Planning_Examenrooster_S_2002803581
Lesrooster

Het is belangrijk te kijken wanneer de lessen plaatsvinden om te checken of ze in jouw studietraject passen.Ā 

Check je lesrooster

Studievoortgang

Je moet slagen voor een bepaald percentage van het totaal aantal studiepunten dat je opneemt.

Alles over studievoortgangsbewaking

Leerkrediet

Het leerkrediet is een tool van de Vlaamse overheid om je studievoortgang te monitoren en je aan te zetten tot een bewuste studiekeuze.

Alles over het leerkrediet

Vrijstellingen

Heb je een vrijstelling voor een opleidingsonderdeel? Ook dit is belangrijk voor je individueel studietraject.Ā 

Alles over vrijstellingen