Voor je aanmelding

Vooraleer je je inschrijft om vakken aan de VUBĀ te volgen heb je altijd toelating nodigĀ van de VUB Ć©nĀ vanĀ je huidige onderwijsinstelling.Ā 

Opgelet!Ā Was je vorig jaar ook al gaststudent? Als gaststudent kan je niet herinschrijven via SelfService, dus vul zeker opnieuw het formulier in als je opnieuw vakken opneemt aan de VUB.

Deadline

Wil je vakken volgen aan de VUB als gaststudent? Zorg dan dat je aangemeld voor de deadlines!

Check de deadlinesĀ 

Beschikbare opleidingsonderdelen

Hieronder vindĀ je per faculteit een overzicht van de vakken die je kan volgen. Indien erĀ geen overzicht beschikbaar is, neem danĀ contact op voor meer informatie.

Sociale Wetenschappen & Solvay Business School

Bekijk het overzicht

Recht en Criminologie
Bekijk het overzicht
Ā 
Psychologie en Educatiewetenschappen

Bekijk het overzicht

Geneeskunde en Farmacie

Contacteer de studietrajectbegeleider

Letteren en Wijsbegeerte

Contacteer de studietrajectbegeleider

Ingenieurswetenschappen

Gaststudenten dienen zich aan te melden en de vakken te vermelden waarvoor ze ingeschreven wensen te worden metĀ studiegidsnummerĀ van VUB.

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappenĀ 

MA Bio-ingenieur, MA Chemistry, MA Physics and AstronomyĀ Ā 
=>Ā Info voor VUB-studenten in interuniversitair programma aanĀ UGent
MA Geografie
=>Ā Info voor VUB-studenten in interuniversitair programma aan KULeuvenĀ 
Contacteer de faculteit

Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
Ā 

Interuniversitaire master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
In het tweede masterjaar van de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie worden in de afstudeerrichtingenĀ Neurologische aandoeningenĀ enĀ Inwendige aandoeningenĀ enkele opleidingsonderdelen georganiseerd in samenwerking met de andere Vlaamse universiteiten.

Voor die opleidingsonderdelen kan het zijn dat je je moet inschrijven als gaststudent aan een andere universiteit dan je thuisinstelling. Een overzicht van de vakken, aan welke instelling je je moet inschrijven en hoe je dat doet kan hier terugvinden:

Hoe inschrijven voor de Interuniversitaire Master Revaki

Leerstoel Inspanningsimmunologie & Chronische vermoeidheid bij gezonden en chronisch zieken
Studenten volgen het vak "Leerstoel Inspanningsimmunologie & chronische vermoeidheid bij gezonden en chronisch zieken" alsĀ gaststudentĀ aan de VUB als onderdeel van hun inschrijving aan deĀ ECDLT in Nederland.Ā Je vult hiervoor het algemene formulier in voor gaststudenten (zie hieronder)Ā en de faculteit zorgt voor de registratie van het opleidingsonderdeel zodat je toegang krijgtĀ tot de cursus op Canvas.

Vakken uitwisselen tussen VUB & ULB

Wil je als VUB-student een vak van de ULB opnemen? Of wil je als ULB-student een vak volgen aan de VUB?Ā 

Meer info

Hoe aanmelden?

De aanmelding bestaat uit twee delen:

  • Je persoonsgegevens (incl. pasfoto)
  • Je opleidingsgegevens: in dit deel moet je aangeven welke opleidingsonderdelen je wilt opnemen aan de VUB
    Ā 

Meld je aan als gaststudent

Na jouw aanmelding

De faculteit die het vak/de vakken aanbiedt, zal je aanvraag nakijken en beoordelen.Ā Na goedkeuring brengt deĀ Onderwijs- en StudentenadministratieĀ je inschrijving in orde.Ā Je vakken worden geregistreerd door je faculteit.Ā 

Goed om te weten

Puntenlijst

Als je als gaststudent bent ingeschreven, ontvang je geen puntenblad. Je krijgt je resultaten toegestuurd via je thuisonderwijsinstelling. Je kan je punten wel bekijken inĀ Selfservice Studenten.

Studiegeld

Je betaalt geen studiegeld voor de vakken die je als gaststudent bij ons volgt. Je bent enkel studiegeld verschuldigd aan je thuisonderwijsinstelling.Ā