Overzicht attesten

Inschrijvingsattest, studentenkaart of creditbewijs, het zijn maar enkele van de attesten die je nodig hebt als student. Weet je niet wat je precies zoekt? Hieronder vind je een overzicht van alle attesten.

Studentenkaart en inschrijvingsgetuigschrift

Nadat je volledig bent (her)ingeschreven aan de VUB (online studiecontract getekend) ontvang je een studentenkaart via de post, samen met een A4-document met daarop drie inschrijvingsattesten. VUB gebruikt daarvoor je postadres in de SelfService Studenten. Je kan dit zelf wijzigen indien nodig. Nieuwe studenten kunnen dit nog niet, en ontvangen hun inschrijvingsattest en studentenkaart op hun domicilieadres. Studentenkaart en inschrijvingsattesten worden verstuurd maximaal 1 week na voltooiing van je inschrijving (ondertekenen van je studiecontract).

Je ontvangt je inschrijvingsgetuigschrift ook via e-mail (secured pdf) op je privé-mailadres (nieuwe inschrijving) of op je VUB-mailadres (herinschrijving) in de dagen na het ondertekenen van je online studiecontract.

Download je inschrijvingsgetuigschrift

Na het ondertekenen van je online studiecontract, kan je je inschrijvingsgetuigschrift in het Nederlands of Engels downloaden. Log in op de Student SelfService met je VUB accountKlik op 'Attesten' en selecteer 'Inschrijvingsgetuigschrift' in het linkermenu. Als je nog geen VUB account hebt, moet je even afwachten. Je ontvangt een e-mail van de ICT-dienst om je account te activeren na het ondertekenen van je online studiecontract.

Adres buiten België?

Studenten die aanmelden met een internationaal adres krijgen hun studentenkaart + inschrijvingsattesten niet per post verzonden. Ze ontvangen na het ondertekenen van het online studieconract een mail met de afsprakenlink om deze komen op te halen. 
Maak een afspraak om je studentenkaart af te halen op de campus

Studentenkaart kwijt of nooit ontvangen? 
Maak een afspraak om je studentenkaart af te halen op de campus

Vraag om een nieuwe studentenkaart per post te versturen

Attest openbaar vervoer

Voor het aankopen of verlengen van een studentenabonnement heb je een bewijs van inschrijving aan de VUB nodig. Je gebruikt hiervoor je inschrijvingsattest. VUB vult hiervoor geen formulieren in, je inschrijvingsattest is voldoende.

Zodra je inschrijving in orde is - nadat je het online studiecontract hebt ondertekend:
 • Ontvang je een papieren versie van je inschrijvingsattesten (A4 met daarop 3 inschrijvingsattesten) samen met je nieuwe studentenkaart via de post.
 • Ontvang je ook een inschrijvingsgetuigschrift (secured pdf) vie e-mail op je privé-mailadres (nieuwe inschrijving) of op je VUB-mailadres (herinschrijving)
 • Kan je je inschrijvingsgetuigschrift zelf downloaden op de SelfService Studenten (zie tab hierboven)*Schrijf je je in voor een nieuw programma aan de VUB (bvb na de Bachelor schrijf je je in voor een Master)? Dan krijg je zoals nieuwe studenten je digitale inschrijvingsbewijs ook op je privé-mailadres.

Meer info over de verschillende vervoersabonnementen en hoe je deze kan aanschaffen

Puntenlijst

De puntenlijst is een attest met een overzicht van je behaalde resultaten, dat kan gebruikt worden naar andere instellingen toe. Dit attest is pas beschikbaar na de deliberaties, net als bij het puntenblad. Na de 1ste examenperiode van de 1ste zittijd is dit attest dus niet beschikbaar, tenzij voor studenten die vervroegd afstuderen.

Puntenlijst zelf downloaden
 • Log in op de Student SelfService met je VUB accountKlik op 'Attesten' en selecteer 'Puntenlijsten' in het linkermenu.
 • Je krijgt nu een overzicht van al je puntenlijsten. Je kan meerdere puntenlijsten per zittijd hebben, bijvoorbeeld wanneer je voor meerdere commissies of programma’s gedelibereerd werd. Klik op het puntenlijst dat je wil raadplegen.
 • Kies een afdruktaal om je puntenlijst te openen en/of te downloaden. Ook vrijstellingen en externe vakken worden getoond.
 • Wanneer je op 'Nederlands' of 'Engels' klikt, kan je je puntenlijst downloaden in de gewenste taal.

   
Vermeld op je puntenlijst
 • Plaats en datum
 • Naam en functie ondertekenaar
 • Handtekening van de Rector
 • Stempel
 • Onderwijstaal van de opleiding

   
Niet vermeld op de puntenlijst (maar wel op je puntenblad)
 • Je proclamatiecode
 • Voorzitter en secretaris van de examencommissie
 • Beroepsmodaliteiten

Creditbewijs

Heb je een schriftelijk bewijs nodig van het afleggen van een positief examen? Dit vraag je per e-mail aan bij de faculteit die het vak aanbiedt.

Contacteer je faculteit

Duplicaat Diploma

Wil je een kopie van je diploma aanvragen? Dit moet je doen via een speciale procedure. Volstaat een afstudeergetuigschrift? Dit kan je zelf downloaden in de SelfService Studenten (zie tab hieronder).

Ik wil een kopie aanvragen

Afstudeergetuigschrift

Zodra je afgestudeerd bent (de deliberaties zijn voorbij en je hebt je puntenblad met proclamatiecode ontvangen), krijg je je afstudeergetuigschrift doorgemaild en zal je het kunnen bekijken en downloaden in de SelfService Studenten. Dit is niet je officiële diploma, maar kan wel gebruikt woden om te bewijzen dat je afgestudeerd bent als je diploma (nog) niet beschikbaar is. 

Digitale versie

In de week na de deliberaties krijg je je afstudeergetuigschrift digitaal doorgestuurd op je VUB-mailadres.

Zelf bekijken en downloaden
 • Log in op de Student SelfService met je VUB account
 • Klik op 'Attesten' en selecteer 'Afstudeergetuigschrift' in het linkermenu.
 • Je kan het getuigschrift in het Nederlands of Engels downloaden en afdrukken.

Attesten aanvragen

Je kan een attest aanvragen bij de Studentenadministratie via een online formulier of per e-mail. Hou wel rekening met een verwerkingstijd van ongeveer 7 werkdagen. Lees hieronder welke attesten je op welke manier kan aanvragen. Wil je een formulier laten ondertekenen? Stuur het dan ook door via e-mail.

Online

Volgende attesten kan je aanvragen door het online aanvraagformulier in te vullen:

 • Inschrijvingsgetuigschrift
 • Inschrijvingsgetuigschrift met bewijs van betaling studiegeld
 • Inschrijvingsgetuigschrift met attestering van onderwijstaal
 • Duplicaat afstudeergetuigschrift
 • Duplicaat studentenkaart (als je je studentenkaart verloren bent)
   


Online aanvraagformulier

E-mail

Je kan via e-mail alle attesten aanvragen (meer dan met het online formulier). Vermeld in je e-mail:

 • je voor-en achternaam (en rolnummer als je dat weet)
 • welk attest je aanvraagt
 • voor welke opleiding je het attest wil
 • in welke taal je het attest wil: Nederlands of Engels
 • op welk adres en/of e-mailadres je het attest wil ontvangen

Ook formulieren die je door onze administratie wil laten invullen, kan je inscannen en doormailen.

Stuur een e-mail

Afspraak

Heb je een document dringender nodig? Voor volgende documenten kan je een afspraak maken om het document af te halen:

 • inschrijvingsgetuigschrift
 • afstudeergetuigschrift (vanaf 2015)
 • studentenkaart
   

Maak een afspraak

Formulieren laten invullen

Wil je documenten laten invullen door de Studentenadministratie?

=> Stuur deze digitaal door naar studentenadministratie@vub.be.

Kinderbijslag

Vlaamse uitbetalers kunnen zelf in de Databank Hoger Onderwijs checken of je ingeschreven bent als student, en hoeveel studiepunten je opneemt. Deze gegevens worden automatisch van de VUB naar de Databank doorgegeven, en hiervoor vullen we geen documenten in. Documenten van Waalse en Brusselse uitbetalers kan je doormailen naar de Studentenadministratie om te laten invullen.

Openbaar vervoer

Om een vervoersabonnement aan studententarief te kopen heb je je inschrijvingsgetuigschrift nodig. We vullen geen papieren in van MIVB, NMBS, STIB, De Lijn, etc. Je inschrijvingsgetuigschrift is voldoende als bewijs aan het loket.