Vrij keuzevak

Je kan een aanvraag doen om een vrij keuzevak te mogen volgen van een andere VUB-opleiding of van een andere universiteit dat niet standaard in je programma staat. Beargumenteer je keuze grondig door bijvoorbeeld te verwijzen naar het onderwerp van je bachelorpaper of masterproef. Doe dit:

  • voor 15 oktober voor eerstesemestervakken en jaarvakken
  • voor 28 februari voor tweedesemestervakken

     

Als je vakken wil volgen aan een andere instelling dan de VUB, zal je je daar ook moeten aanmelden als gaststudent. Kijk voor meer info en deadlines hierover op de website van de universiteit in kwestie. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, betaal je geen extra inschrijvingsgeld aan je gastinstelling.

Het goedgekeurde vak wordt door ons geregistreerd en in je programma geplaatst in de loop van het academiejaar. Het telt standaard mee in de keuzemodule van je opleiding.

2022_Studente met laptop_Aanvraag indienen_S_392166283

Keuzevak buiten je opleiding

In de eerste plaats raden we je aan dit vak te volgen in een creditcontract. Het telt niet mee binnen je opleiding, maar als je niet slaagt voor dit vak, heeft het geen enkele invloed op je studievoortgang. Als je een extra vak zou volgen binnen je diplomacontract, dan moet je er immers ook voor slagen om af te studeren! 

Keuzevak aan de ULB

Sommige faculteiten hebben een samenwerkingsovereenkomst met de ULB waarbij je binnen bepaalde opleidingen makkelijker vakken kan uitwisselen. Kan je deze vakken niet selecteren bij het registreren van je vakken, gebruik dan het formulier van jouw faculteit (lager op deze pagina terug te vinden).Meer info over vakken uitwisselen met de ULB

Psychologie en Educatiewetenschappen

Psychologie: Zowel Bachelor- als Masterstudenten kunnen een VUB-vak (of meerdere) uitwisselen met het equivalente vak aan de ULB. 

Onderwijskunde: Studenten ONKU kunnen een keuzevak opnemen aan de ULB.

Je kan kiezen uit deze vakken

Andere faculteiten

Studenten van alle andere faculteiten die keuzevakken willen opnemen, mogen hiervoor contact opnemen met hun faculteit.

Contacteer je faculteit