Persoonsgegevens beheren

In de SelfService Studenten kan je je persoonsgegevens bekijken en een aantal gegevens zelf wijzigen. Om je gegevens te zien, navigeer je via het hoofdmenu naar ‘Profiel’, waar je al je persoonsgegevens kan raadplegen.

Een aantal van de gegevens, zoals je naam, geboortedatum, nationaliteit en je domicilieadres, kan je niet zelf wijzigen. Als deze gegevens niet correct zijn, moet je contact opnemen met de Onderwijs- en Studentenadministratie.

Contacteer de Studentenadministratie

Persoonsgegevens wijzigen

Gegevens zelf wijzigen

Je hoeft niet altijd de Studentenadministratie te contacteren als je iets wil wijzigen, sommige gegevens kan je zelf aanpassen. Op SelfService Studenten navigeer je, net zoals hierboven uitgelegd werd om je gegevens te bekijken, via het hoofdmenu naar ‘Profiel’. Via het menu links kan je verschillende persoonsgegevens raadplegen en bewerken.

Adressen

Enkel de Studentenadministratie kan je officiële thuisadres wijzigen. Stuur hiervoor een e-mail met een uittreksel van je eID of een bewijs van domicilieadres van de gemeente. Enkel je domicilieadres kan geregistreerd staan als je thuisadres.

Je post ergens anders ontvangen?

Je kan een extra postadres toevoegen, zoals je kotadres door te klikken op 'Toev. Postadres'. Je kan ook de datum kiezen waarop het nieuwe adres in werking treedt. Hierna klik je op ‘opslaan’. Let op: je correspondentie zal je altijd ontvangen op je postadres.

Telefoonnummers

Een telefoonnummer toevoegen kan door te klikken op ‘Gegevens Contactpersoon’. Je kan ook een telefoonnummer wijzigen als het niet correct is, of het verwijderen. 

E-mailadres

Voeg je persoonlijk e-mailadres ook toe aan je profiel!

Zo kunnen we jou nog contacteren als je inschrijving aan de VUB niet meer actief is. Studenten die stoppen met studeren of afstuderen, hebben vanaf 1 november na afronding van hun academiejaar geen toegang meer tot hun VUB account.

We gebruiken je persoonlijk e-mailadres om je op de hoogte te brengen als je je diploma kan komen oppikken.

E-mailadressen toevoegen doe je bij ‘Gegevens Contactpersoon’. Een e-mailadres bewerken kan door op het e-mailadres zelf te klikken. Je kan een toegevoegd e-mailadres ook verwijderen.

Let op: alle correspondentie vanuit de VUB zal altijd verlopen via je VUB-e-mailadres, zolang je inschrijving actief is. Je kan wel instellen dat deze e-mails worden doorgestuurd naar je persoonlijke mailadres.

Contactpersonen in noodgeval

Bij deze tab is het mogelijk om de gegevens van één of meerdere contactpersonen in te geven die we in geval van nood kunnen contacteren. Om een nieuwe persoon toe te voegen, klik je op '+' bovenaan. Je kan een contactpersoon ook steeds verwijderen. Hiervoor klik je op de contactpersoon die je wil verwijderen, en klik je op 'verwijder' onderaan het geopende venster.

Taalvoorkeur

Naast je persoonlijke gegevens kan je ook je voorkeurstaal instellen. In de mate van het mogelijke wordt hier rekening mee gehouden bij het versturen van communicatie. Afwijkingen zijn echter mogelijk. Je kan kiezen voor Nederlands of Engels.

Klik op 'Voorkeuren Campus'. Kies de gewenste taal (Nederlands of Engels) en druk op 'opslaan'.