Onderwijs- en examenreglement

Wie zich inschrijft aan de VUB gaat akkoord met het onderwijs- en examenreglement (OER). Dit reglement bevat de geldende bepalingen over alle aspecten van de onderwijs- en examenorganisatie.

Toepassingsgebied

Het OER is van toepassing op de volgende opleidingen die worden georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel:

  • bacheloropleidingen
  • masteropleidingen (incl. master na masters)
  • voorbereidings- en schakelprogrammaā€™s
  • postgraduaten en de specifieke lerarenopleiding

Facultaire aanvullingen op het OER

Op het onderwijs- en examenreglement (OER) kunnen de faculteiten aanvullingen maken. Concreet gaat dit dikwijls om praktische zaken zoals deadlines, het indienen van formulieren, de organisatie van stages, ...

Gebruik van Artificiƫle Intelligentie

Het inzetten van AI-tools binnen ons onderwijs moet altijd in overeenstemming zijn met een reeks algemene richtlijnen, die gelden voor zowel studenten als docenten.

Bekijk de richtlijnen

Organisatie van de VUB

De Vrije Universiteit Brussel is een grote instelling. In onderstaande reglementen vind je meer informatie over de organisatie van onze universiteit.

Reglementen voor doctoraatsstudenten

Ook voor doctoraatsstudenten is er een centraal reglement met aanvullende facultaire reglementen. Alleen de Nederlandstalige versies van deze reglementen worden als juridisch bindend beschouwd. Het is dus raadzaam om de datums te controleren waarop de Engelse en Nederlandse versie voor het laatst zijn gewijzigd.

Studentenvertegenwoordiging

De Studentenraad is het centrale orgaan voor studentenvertegenwoordiging aan de VUB. Ze verdedigt de belangen van de VUB-student en duidt studentenvertegenwoordigers aan in de andere raden en commissies. De Stuvoraad staat in voor ā€˜studentenvoorzieningenā€™.

Campusleven

De VUB, dat is meer dan studeren alleen. Hieronder vind je verschillende reglementen over het leven op de VUB campussen.

Externe regelgeving

Externe regelgeving die een impact heeft op de Vrije Universiteit Brussel: