Wat geldt als overmacht?

Kan je niet deelnemen aan een verplichte les of examen door overmacht? 
Verwittig dan zo snel mogelijk de juiste persoon of dienst.

Ziekte

Je bent of voelt je ziek op de dag van een examen of verplichte les, of je moet in isolatie.

 

Werk

Als je als werkstudent niet in staat bent aanwezig te zijn op een verplichte les of examen door een werkgerelateerde verplichting.

Overlijden

In geval van overlijden van een familielid met bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad.

Welke lessen zijn verplicht?

Je kan terugvinden voor welke lessen je verplicht aanwezig moet zijn en wat de consequenties zijn wanneer je te vaak (onwettig) afwezig bent, in de opleidingsfiche van elk vak. Bekijk deze dus v贸贸r de start van het academiejaar.

Overmachtsprocedure

Overmachtsprocedure van jouw faculteit

Kan je niet deelnemen aan een verplichte les of examen door overmacht? Verwittig dan onmiddellijk de juiste persoon of dienst, volgens de instructies van jouw faculteit.

Volg altijd de overmachtsprocedure van je eigen faculteit, ook als het vak in kwestie bij een andere faculteit hoort. Neem geen contact op met de docent van het vak, tenzij je niet kan deelnemen aan een gepland mondeling examen. Dan dien je de docent via e-mail zelf te informeren over je afwezigheid v贸贸r het tijdstip van je mondeling examen. 

Examen verplaatsen

In geval van overmacht kan je vragen om je examen in te halen binnen de huidige examenperiode. Check in dit overzicht welke specifieke instructies er gelden voor jouw faculteit.

Let op: het is niet altijd mogelijk om je examen op een ander moment af te leggen, in dat geval word je alsnog doorverwezen naar de volgende examenperiode.

Als je een examen wil verplaatsen wegens een overlapping in je examenrooster, spreken we niet over overmacht.
Examen verplaatsen wegens overlap

Gaat het om overmacht door een technisch probleem bij een digitaal examen, dan contacteer je onmiddellijk de titularis van het desbetreffende vak. Mocht dat niet lukken of kan je niet meer aansluiten bij het examen, vul dan het overmachtsformulier in.
Hulp bij digitale examens

Sociale Wetenschappen en Solvay Business School

Je mist een verplichte les

Verwittig zo snel mogelijk de docent (of assistent) van het vak. In geval van een langdurige afwezigheid kan je best ook je studietrajectbegeleider contacteren.

Je neemt niet deel aan een examen (geen overmacht)

Je hoeft niemand te verwittigen en krijgt geen kans om een verplaatsing van je examen aan te vragen. Je wordt automatisch doorverwezen naar de volgende examenperiode (of je herneemt het vak het volgende academiejaar), indien je nog voldoende examenkansen over hebt. Als je niet deelneemt aan een gepland mondeling examen vragen we je, uit beleefdheid en om praktische redenen, de docent via e-mail zelf te informeren over je afwezigheid minstens 1 uur v贸贸r aanvang van je mondeling examen. 

Verplaatsing van een gemist examen aanvragen wegens overmacht
 

Vul het online overmachtsformulier in

 • Vul het online overmachtsformulier in ten laatste op de dag van het (gemiste) examen.
 • Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektebriefje, overlijdensbericht,...) ten laatste 3 kalenderdagen na de examendatum aan het faculteitssecretariaat via e-mail, indien dit nog niet doorgestuurd werd met het online formulier.
 • Overmacht door werkverplichting of overlijden? Check de instructies die hieronder worden gegeven.
 • Je wordt door het faculteitssecretariaat via e-mail (naar je VUB mailadres) op de hoogte gebracht als je toelating krijgt om deel te nemen aan het inhaalexamen. Bevestig je deelname voor de deadline vermeld in deze e-mail, anders mag je niet deelnemen aan het inhaalexamen.
 • Alle communicatie met betrekking tot overmacht en inhaalexamens verloopt via het faculteitssecretariaat. We vragen je geen contact op te nemen met de docent (of assistent) tenzij op expliciete vraag van de faculteitsmedewerker.
 
Geen inhaalexamen mogelijk

Voor volgende examens wordt er geen inhaalexamen georganiseerd. Bij een geldige afwezigheid noteren we 'gewettigd afwezig' als resultaat voor dit examen. 

 • International Monetary Economics
 • Managerial Accounting
 • Mediarecht
   
Overmacht door werkverplichting

Kan je als werkstudent (officieel statuut) niet deelnemen aan een examen omwille van een werkgerelateerde verplichting? Vul dan, uiterlijk voor de start van de examenperiode, het online overmachtsformulier (hierboven) in 茅n voeg als bewijs dit document toe, ingevuld door je werkgever.

Overmacht door overlijden

In geval van overlijden van een familielid met bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad, vul je bovenstaand overmachtsformulier in, uiterlijk op de dag van je examen, en lever je een geldig attest in:

 • overlijdensbericht of doodsbrief waaruit de relatie met de overledene tot de tweede graad kan afgeleid worden
 • of een officieel attest van overlijden (via gemeente of medische instantie) 茅n een bewijs dat de relatie met de overledene tot de tweede graad aantoont

Breng ook de studietrajectbegeleider op de hoogte, zodat er samen met jou gekeken kan worden wat de mogelijkheden zijn en welke acties ondernomen kunnen worden. 

Vragen over afwezigheden of de overmachtsprocedure?

Contacteer het faculteitssecretariaat

Vragen over de impact op je studietraject en/of je studievoortgang?

Contacteer de studietrajectbegeleider van je opleiding
 

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Je mist een verplichte les

Vul dit overmachtsformulier in

Je neemt niet deel aan een examen (geen overmacht)

Je hoeft niemand te verwittigen en krijgt geen kans om een verplaatsing van je examen aan te vragen. Je krijgt wel de kans om je examen af te leggen in de volgende examenperiode, mits je nog voldoende examenkansen over hebt. Als je niet deelneemt aan een gepland mondeling examen, dien je de docent via e-mail zelf te informeren over je afwezigheid v贸贸r het tijdstip van je mondeling examen. 

Verplaatsing van een examen aanvragen wegens overmacht

 

Vul het online overmachtsformulier in

 • Vul het overmachtsformulier in ten laatste op de dag van het (gemiste) examen.
 • Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektebriefje, overlijdensbericht,...) ten laatste 3 kalenderdagen na het gemiste examen aan het faculteitssecretariaat via e-mail, indien dit nog niet werd doorgestuurd via het online formulier.
 • De examinator of de faculteit brengt je op de hoogte indien een inhaalexamen mogelijk is.
 
Overmacht door werk

Als je als werkstudent niet in staat bent aanwezig te zijn op een verplichte les door een werkgerelateerde verplichting, dan bezorg je een geldig attest aan je faculteitssecretariaat, ten laatste op de dag van de verplichte les. Indien je niet kan deelnemen aan een examen, meld je dit uiterlijk 3 weken voor de start van de examenperiode.

Overmacht door overlijden

In geval van overlijden van een familielid met bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad, verwittig dan je faculteitssecretariaat uiterlijk op de dag van je examen of verplichte les, en lever een geldig attest in.

Vragen over afwezigheden of de overmachtsprocedure?

Contacteer het faculteitssecretariaat

Recht en Criminologie

Je mist een verplichte les

Verwittig zo snel mogelijk de docent en assistent van het vak. In geval van een langdurige afwezigheid kan je best ook je studietrajectbegeleider contacteren.

Je neemt niet deel aan een examen (geen overmacht)

Je hoeft niemand te verwittigen en krijgt geen kans om een verplaatsing van je examen aan te vragen. Je krijgt wel de kans om je examen af te leggen in de volgende examenperiode, mits je nog voldoende examenkansen over hebt. Als je niet deelneemt aan een gepland mondeling examen, dien je de docent via e-mail zelf te informeren over je afwezigheid v贸贸r het tijdstip van je mondeling examen. 

Verplaatsing van een examen aanvragen wegens overmacht

 

Vul het online overmachtsformulier in

 • Vul het online overmachtsformulier in ten laatste op de dag van het gemiste examen. Je hoeft het faculteitssecretariaat niet te mailen.
 • Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektebriefje, overlijdensbericht,...) ten laatste 3 kalenderdagen na het gemiste examen aan het faculteitssecretariaat via e-mail, indien dit nog niet werd doorgestuurd via het online formulier.
 • Een faculteitsmedewerker brengt je op de hoogte indien een inhaalexamen mogelijk is.

   
Overmacht door werk

Als je als werkstudent niet in staat bent aanwezig te zijn op een verplichte les door een werkgerelateerde verplichting, dan bezorg je een geldig attest aan je faculteitssecretariaat, ten laatste op de dag van de verplichte les. Indien je niet kan deelnemen aan een examen, meld je dit uiterlijk voor de start van de examenperiode bovenstaand online overmachtsformulier in te vullen en dit ingevulde formulier samen met de nodige bewijsstukken toe te voegen.

Overmacht door overlijden

In geval van overlijden van een familielid met bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad, verwittig dan je faculteitssecretariaat uiterlijk op de dag van je examen of verplichte les, en lever een geldig attest in.

Vragen over afwezigheden of de overmachtsprocedure?

Contacteer het faculteitssecretariaat

Psychologie en Educatiewetenschappen

Je mist een verplichte les

Verwittig zo snel mogelijk de docent (of assistent) van het vak met je faculteitssecretariaat in cc. In geval van een langdurige afwezigheid kan je best ook je studietrajectbegeleider contacteren.

Je neemt niet deel aan een examen (geen overmacht)

Je hoeft niemand te verwittigen en krijgt geen kans om een verplaatsing van je examen aan te vragen. Je krijgt wel de kans om je examen af te leggen in de volgende examenperiode, mits je nog voldoende examenkansen over hebt. Als je niet deelneemt aan een gepland mondeling examen, dien je de docent via e-mail zelf te informeren over je afwezigheid v贸贸r het tijdstip van je mondeling examen. 

Verplaatsing van een examen aanvragen wegens overmacht

 

Vul het online overmachtsformulier in

 • Vul het online overmachtsformulier in ten laatste op de dag van het (gemiste) examen.
 • Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektebriefje, overlijdensbericht,...) ten laatste 3 kalenderdagen na de examendatum aan het faculteitssecretariaat via e-mail.
 • De faculteit brengt je op de hoogte indien een inhaalexamen mogelijk is.

   
Overmacht door werk

Als je als werkstudent niet in staat bent aanwezig te zijn op een verplichte les door een werkgerelateerde verplichting, dan bezorg je een geldig attest aan je faculteitssecretariaat, ten laatste op de dag van de verplichte les. Indien je niet kan deelnemen aan een examen, wordt een werkverplichting niet als overmacht beschouwd (tenzij in uitzonderlijke, acute omstandigheden), aangezien de examenperiode reeds van het begin van het academiejaar gekend is.

Overmacht door overlijden

In geval van overlijden van een familielid met bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad, verwittig dan je faculteitssecretariaat uiterlijk op de dag van je examen of verplichte les, en lever een geldig attest in (overlijdensbericht waaruit de graad van verwantschap blijkt).

Vragen over afwezigheden of de overmachtsprocedure?

Contacteer het faculteitssecretariaat

Letteren en Wijsbegeerte

Je mist een verplichte les

Verwittig zo snel mogelijk de docent (of assistent) van het vak met je faculteitssecretariaat in cc. In geval van een langdurige afwezigheid kan je best ook je studietrajectbegeleider contacteren.

Je neemt niet deel aan een examen (geen overmacht)

Je hoeft niemand te verwittigen en krijgt geen kans om een verplaatsing van je examen aan te vragen. Je krijgt wel de kans om je examen af te leggen in de volgende examenperiode, mits je nog voldoende examenkansen over hebt. Als je niet deelneemt aan een gepland mondeling examen, dien je de docent via e-mail zelf te informeren over je afwezigheid v贸贸r het tijdstip van je mondeling examen. 

Verplaatsing van een examen aanvragen wegens overmacht

 

Vul het overmachtsformulier in

 • Bezorg dit ten laatste op de dag van het examen aan je faculteitssecretariaat en de titularis van het desbetreffende vak in cc. Dit geldt enkel voor vakken van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. 
 • Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektebriefje, overlijdensbericht,...) ten laatste 3 kalenderdagen na de examendatum aan het faculteitssecretariaat via e-mail.
 • De faculteit brengt je op de hoogte indien een inhaalexamen mogelijk is.

   
Overmacht door werk

Als je als werkstudent niet in staat bent aanwezig te zijn op een verplichte les door een werkgerelateerde verplichting, dan bezorg je een geldig attest aan je faculteitssecretariaat, ten laatste op de dag van de verplichte les. Indien je niet kan deelnemen aan een examen, meld je dit uiterlijk 3 weken voor de start van de examenperiode.

Overmacht door overlijden

In geval van overlijden van een familielid met bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad, verwittig dan je faculteitssecretariaat uiterlijk op de dag van je examen of verplichte les, en lever een geldig attest in.

Vragen over afwezigheden of de overmachtsprocedure?

Contacteer het faculteitssecretariaat

Ingenieurswetenschappen

Je mist een verplichte les

Verwittig zo snel mogelijk de docent (of assistent) van het vak met je faculteitssecretariaat in cc. In geval van een langdurige afwezigheid kan je best ook je studietrajectbegeleider contacteren.

Je neemt niet deel aan een examen (geen overmacht)

Je hoeft niemand te verwittigen en krijgt geen kans om een verplaatsing van je examen aan te vragen. Je krijgt wel de kans om je examen af te leggen in de volgende examenperiode, mits je nog voldoende examenkansen over hebt. Als je niet deelneemt aan een gepland mondeling examen, dien je de docent via e-mail zelf te informeren over je afwezigheid v贸贸r het tijdstip van je mondeling examen. 

Verplaatsing van een examen aanvragen wegens overmacht

 

Vul het overmachtsformulier in

 • Stuur het volledig ingevulde overmachtsformulier via e-mail naar de examinator van het desbetreffende vak, met het faculteitssecretariaat in cc., ten laatste op de dag van het gemiste examen.
 • Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektebriefje, overlijdensbericht,...) ten laatste 3 kalenderdagen na de originele examendatum via e-mail aan de examinator met het faculteitssecretariaat in cc.
 • De docent of het faculteitssecretariaat brengt je via e-mail op de hoogte indien een inhaalexamen al dan niet mogelijk is.

   
Overmacht door werk

Als je als werkstudent niet in staat bent aanwezig te zijn op een verplichte les door een werkgerelateerde verplichting, dan bezorg je een geldig attest aan je faculteitssecretariaat, ten laatste op de dag van de verplichte les. Indien je niet kan deelnemen aan een examen, meld je dit uiterlijk 3 weken voor de start van de examenperiode.

Overmacht door overlijden

In geval van overlijden van een familielid met bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad, verwittig dan je faculteitssecretariaat uiterlijk op de dag van je examen of verplichte les en lever een geldig attest in.

Vragen over afwezigheden of de overmachtsprocedure?

Contacteer het faculteitssecretariaat

Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Je mist een verplichte les

Stuur je attest naar het faculteitssecretariaat. In geval van een langdurige afwezigheid kan je best ook je studietrajectbegeleider contacteren.

Je neemt niet deel aan een examen (geen overmacht)

Je hoeft niemand te verwittigen en krijgt geen kans om een verplaatsing van je examen aan te vragen. Je krijgt wel de kans om je examen af te leggen in de volgende examenperiode, mits je nog voldoende examenkansen over hebt. Als je niet deelneemt aan een gepland mondeling examen, is het beleefd om zelf de docent te informeren over je afwezigheid v贸贸r het tijdstip van je mondeling examen. 

Verplaatsing van een examen aanvragen wegens overmacht
 

Vul het online overmachtsformulier in

 • Dien dit online formulier in ten laatste op de dag van het gemiste examen.
 • Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektebriefje, overlijdensbericht,...) ten laatste 3 kalenderdagen na de examendatum aan het faculteitssecretariaat via e-mail, als dit nog niet met het online overmachtsformulier werd ingediend.
 • De faculteit brengt je op de hoogte indien een inhaalexamen mogelijk is.
   
Verplaatsing van een examen aanvragen wegens verblijf in het buitenland

Indien je op de dag van het examen in het buitenland verblijft voor een stage of study exchange, kan je aanvragen om het examen te verplaatsen. Je vult hiervoor het onderstaand formulier in. De co枚rdinator internationalisatie van de faculteit zal in het formulier bevestigen dat je voor een stage of je studie in het buitenland bent, waarna de aanvraag naar de docent wordt gestuurd.

Vul het online formulier in

Je mag niet sporten (op medisch voorschrift)

Je bent enkel vrijgesteld van de sportactiviteiten tijden sportlessen, maar volgt wel de lessen zelf, er kan immers nog theorie gegeven worden. Je kan wel de docent contacteren en vragen of het nuttig is om de les bij te wonen indien je niet mee kan sporten. Vraag altijd aan je dokter om zo specifiek mogelijk op te schrijven wat je wel of niet kan of mag doen. Bv. als je niet mag zwemmen, vraag dan of je wel in het water mag.

Je hebt een belangrijke sportwedstrijd tijdens een verplichte les

Je kan enkel vrijgesteld worden voor verplichte lessen omwille van sportactiviteiten als je een topsportstatuut hebt. In elk ander geval ben je niet gewettigd afwezig.

Overmacht door overlijden

In geval van overlijden van een familielid met bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad, verwittig dan je faculteitssecretariaat uiterlijk op de dag van je examen of verplichte les, en lever een geldig attest in.

Vragen over afwezigheden of de overmachtsprocedure?

Contacteer het faculteitssecretariaat

Lerarenopleiding

Je mist een verplichte les

Verwittig zo snel mogelijk de docent (of assistent) van het vak met je faculteitssecretariaat in cc. In geval van een langdurige afwezigheid kan je best ook je studietrajectbegeleider contacteren. 

Je neemt niet deel aan een examen (geen overmacht)

Je hoeft niemand te verwittigen en krijgt geen kans om een verplaatsing van je examen aan te vragen. Je krijgt wel de kans om je examen af te leggen in de volgende examenperiode, mits je nog voldoende examenkansen over hebt. Als je niet deelneemt aan een gepland mondeling examen, dien je de docent via e-mail zelf te informeren over je afwezigheid v贸贸r het tijdstip van je mondeling examen. 

Verplaatsing van een examen aanvragen wegens overmacht

 

Vul het overmachtsformulier in

 • Bezorg dit ten laatste op de dag van het examen aan je faculteitssecretariaat en de titularis van het desbetreffende vak.
 • Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektebriefje, overlijdensbericht,...) ten laatste 3 kalenderdagen na de examendatum aan het faculteitssecretariaat via e-mail.
 • De faculteit brengt je op de hoogte indien een inhaalexamen mogelijk is.

   
Overmacht door werk

Als je als werkstudent niet in staat bent aanwezig te zijn op een verplichte les door een werkgerelateerde verplichting, dan bezorg je een geldig attest aan je faculteitssecretariaat, ten laatste op de dag van de verplichte les. Indien je niet kan deelnemen aan een examen, meld je dit uiterlijk 3 weken voor de start van de examenperiode.

Overmacht door overlijden

In geval van overlijden van een familielid met bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad, verwittig dan je faculteitssecretariaat uiterlijk op de dag van je examen of verplichte les, en lever een geldig attest in.

Vragen over afwezigheden of de overmachtsprocedure?

Contacteer het faculteitssecretariaat

Geneeskunde en Farmacie

Je mist een verplichte les

Verwittig zo snel mogelijk de docent (of assistent) van het vak met je faculteitssecretariaat in cc. In geval van een langdurige afwezigheid kan je best ook je studietrajectbegeleider contacteren. 

Je neemt niet deel aan een examen (geen overmacht)

Je hoeft niemand te verwittigen en krijgt geen kans om een verplaatsing van je examen aan te vragen. Je krijgt wel de kans om je examen af te leggen in de volgende examenperiode, mits je nog voldoende examenkansen over hebt. Als je niet deelneemt aan een gepland mondeling examen, dien je de docent via e-mail zelf te informeren over je afwezigheid v贸贸r het tijdstip van je mondeling examen. 

Verplaatsing van een examen aanvragen wegens overmacht

 

Vul het overmachtsformulier in

 • Bezorg dit ten laatste op de dag van het examen aan je faculteitssecretariaat.
 • Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektebriefje, overlijdensbericht,...) ten laatste 3 kalenderdagen na de examendatum aan het faculteitssecretariaat via e-mail.
 • De faculteit brengt je op de hoogte indien een inhaalexamen mogelijk is.

   
Overmacht door werk

Als je als werkstudent niet in staat bent aanwezig te zijn op een verplichte les door een werkgerelateerde verplichting, dan bezorg je een geldig attest aan je faculteitssecretariaat, ten laatste op de dag van de verplichte les. Indien je niet kan deelnemen aan een examen, meld je dit uiterlijk 3 weken voor de start van de examenperiode.

Overmacht door overlijden

In geval van overlijden van een familielid met bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad, verwittig dan je faculteitssecretariaat uiterlijk op de dag van je examen of verplichte les, en lever een geldig attest in.

Vragen over afwezigheden of de overmachtsprocedure?

Contacteer het faculteitssecretariaat

Gevolgen van afwezigheid

Als je een verplichte les mist

Je kan terugvinden voor welke lessen je verplicht aanwezig moet zijn en wat de consequenties zijn wanneer je te vaak (onwettig) afwezig bent, in de opleidingsfiche van elk vak.

Als je niet deelneemt aan een examen

Je wordt sowieso als 'afwezig' genoteerd. Indien je gewettigd afwezig bent (met geldige bewijsstukken) en je examen niet kan inhalen of verplaatsen, krijg je een 'Gewettigd afwezig' als resultaat voor het gemiste examen. 

Je verliest in elk geval een examenkans. Indien je nog voldoende examenkansen over hebt, kan je het gemiste examen afleggen in de volgende examenperiode (dit wil zeggen in de 2de zittijd of door het vak opnieuw opnemen in het volgende academiejaar). Ook als je ongewettigd afwezig was, mag je (mits je nog voldoende examenkansen hebt) je gemiste examen afleggen in de volgende examenperiode.

Check de aanvullingen van jouw faculteit op het Onderwijs- en Examenreglement

Wat is een geldig medisch attest?

Er zijn verschillende bewijsstukken om je afwezigheid wegens ziekte te valideren. In dit geval ben je 'Gewettigd Afwezig'. 

Medisch attest
 • Een medisch attest moet worden uitgeschreven worden ten laatste op de dag van de verplichte les of het examen.
 • Het attest moet volledig ingevuld zijn, zonder tegenstrijdigheden en niet 'op verklaring van de pati毛nt'.
 • Het attest is opgemaakt door je behandelende arts (geen automatisch gegenereerd attest dat je zonder arts kan verkrijgen). Ben je niet zeker of je attest geldig is? Check het dan bij je arts.
 • Een scan of foto van je attest wordt aanvaard via e-mail, maar hou altijd het origineel bij. Dit kan opgevraagd worden ter controle.
 • Het gemiste examen of lesmoment moet vallen in de periode aangegeven op het attest.
 • Als je voor het vervallen van je medisch attest deelneemt aan een examen, vervalt je attest vanaf die dag en geldt het dus niet meer voor examens die daarna nog zouden plaatsvinden.
Quarantaine attest
 • Het attest mag na datum van het gemiste les of examen worden opgesteld maar voor de einddatum van de isolatieperiode.
 • Het attest moet volledig ingevuld zijn, zonder tegenstrijdigheden en niet 'op verklaring van de pati毛nt'.
 • Het attest is opgemaakt door je behandelende arts (geen automatisch gegenereerd attest dat je zonder arts kan verkrijgen). Ben je niet zeker of je attest geldig is? Check het dan bij je arts.
 • Een scan of foto van je attest wordt aanvaard via e-mail, maar hou altijd het origineel bij. Dit kan opgevraagd worden ter controle.
 • Het gemiste examen of lesmoment moet vallen in de periode aangegeven op het attest.
 • Stopt je quarantaine vroegtijdig dankzij een negatief testresultaat? Breng dan je faculteit en docent asap op de hoogte met bewijs van stopzetting. Je attest vervalt en je neemt opnieuw deel aan de lessen of examens.
Covid-19
 • Bij symptomen op de dag van je examen: bewijs van reservatie van een PCR-test (let op: deze dient ten laatste op de dag van je examen gemaakt te worden). Nadien stuur je het resultaat van de PCR-test (negatief of positief) door ter vervollediging van je dossier.
 • Een attest van een positieve PCR-test of een snelle antigeentest die je bij de apotheek laat afnemen. (Geen zelftest die je thuis zelf afneemt.)
 • Een geldig medisch attest van de geneesheer.

Covid-19

Als je besmet bent met Covid-19, kom je sowieso niet naar de campus of een externe (examen)locatie gedurende je verplichte isolatieperiode. Check hier de richtlijnen van de Overheid

 • Online examen: hieraan kan je gewoon deelnemen indien je je hiertoe in staat voelt. Indien niet, dan volg je de procedure voor overmacht wegens ziekte.
 • Examen op campus: hieraan mag je niet deelnemen gedurende je verplichte isolatieperiode. Je kan eventueel wel je docent vragen om een mondeling examen online af te leggen in plaats van op campus; zonder garantie dat dit kan georganiseerd worden.
   

Beschik je enkel over een automatisch gegenereerd quarantainegetuigschrift, dan verwachten we van jou binnen de drie dagen na de dag van het examen een geldig medisch attest of het resultaat van een PCR-test of sneltest via de apotheek.

Met je quarantaineattest kan je een verplaatsing van je examen aanvragen. Hou er wel rekening mee dat dit niet altijd mogelijk is. 

Er is geen sprake van overmacht als je in quarantaine of isolatie moet na een bezoek aan het buitenland. In dit geval kan je geen verplaatsing van je examen aanvragen.