Welke lessen zijn verplicht?

Je kan terugvinden voor welke lessen je verplicht aanwezig moet zijn en wat de consequenties zijn wanneer je te vaak (onwettig) afwezig bent, in de opleidingsfiche van elk vak. Bekijk deze dus vóór de start van het academiejaar.

Overmacht door ziekte

Ben je of voel je je ziek op de dag van een examen of verplichte les? Of moet je in quarantaine of isolatie? Breng je faculteit dan tijdig op de hoogte en check hier wat je moet doen in jouw specifieke situatie.

2022_Zieke studente met thermometer en zakdoek ik de hand_S_1234610959

Ziek op de dag van een examen of verplichte les

Je bent ziek op de dag van een examen of verplichte les (NIET in staat om examen af te leggen)

Aan de hand van je medisch attest kan je vragen het examen te verplaatsen, maar hou er rekening mee dat dit niet altijd mogelijk is. Hoe je een aanvraag indient om je examen te verplaatsen, vind je hier.

Je voelt je ziek op de dag van een examen of verplichte les (WEL in staat om examen af te leggen)
 • Online examen:¬†Dit kan je gewoon van thuis afleggen.
 • Examen op campus of een externe locatie:¬†Je mag niet naar het examen komen en dient een medisch attest in bij¬†je faculteitssecretariaat.¬†Studenten van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen vullen¬†dit formulier¬†in.¬†Studenten van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie vullen¬†dit formulier¬†in wanneer het gaat over een examen. Bij verplichte lessen mail je het bewijs van je wettige afwezigheid ten laatste 3 kalenderdagen¬†na de einddatum van je afwezigheidsattest¬†naar het faculteitssecretariaat.¬†Bekijk de specifieke regels voor sportlessen.

De overheidsmaatregelen zijn duidelijk: blijf thuis als je je ziek voelt of symptomen vertoont en laat je testen op Covid-19.

Quarantaine op de dag van een examen of verplichte les

Je moet in quarantaine of isolatie op de dag van een examen of verplichte les

Je hoeft niet in quarantaine (of te testen) na een hoogrisicocontact, als je volledig gevaccineerd bent en geen symptomen vertoont.
Check hier of je wel/niet in quarantaine of isolatie moet

 • Online examen:¬†Dit kan je gewoon van thuis afleggen als je hiertoe in staat bent;
 • Examen op campus of een externe locatie:¬†Je mag niet naar het examen komen en dient een quarantaine¬†attest in bij¬†je faculteitssecretariaat.¬†Studenten van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen vullen¬†dit formulier¬†in.¬†Studenten van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie vullen¬†dit formulier¬†in.¬†

Beschik je enkel over een automatisch gegenereerd quarantainegetuigschrift, dan verwachten we van jou, binnen de drie dagen na de dag van het examen, een geldig medisch attest of het resultaat van een PCR-test of sneltest via de apotheek. Met je quarantaineattest kan je een verplaatsing van je examen aanvragen. Hou er wel rekening mee dat dit niet altijd mogelijk is. 

Er is geen sprake van overmacht als je in quarantaine moet na een bezoek aan het buitenland. In dit geval kan je geen verplaatsing van je examen aanvragen.

Wat is een geldig medisch of quarantaine attest?

 • Een¬†medisch attest¬†moet worden opgesteld ten laatste de dag na je gemiste les of examen.
 • Een¬†quarantaine attest¬†mag na datum van het gemiste les of examen worden opgesteld maar¬†voor de einddatum van de quarantaineperiode.
 • Volledig ingevuld, zonder tegenstrijdigheden en niet 'op verklaring van de pati√ęnt'.
 • Opgemaakt door je behandelende arts (geen automatisch gegenereerd attest dat je zonder arts kan verkrijgen). Ben je niet zeker of je attest geldig is? Check het dan bij je arts.
 • Een scan of foto van je attest wordt aanvaard, maar hou altijd het origineel bij. Dit kan opgevraagd worden ter controle.
 • Het gemiste examen of lesmoment moet vallen in de periode aangegeven op het attest.
   

Als je voor het vervallen van je medisch attest deelneemt aan een examen, vervalt je medisch attest vanaf die dag en geldt het dus niet meer voor examens die daarna nog zouden plaatsvinden.

Stopt je quarantaine vroegtijdig dankzij een negatief testresultaat? Breng dan je faculteit en docent asap op de hoogte met bewijs van stopzetting. Je attest vervalt en je neemt opnieuw deel aan de lessen of examens.

Worden aanvaard: resultaten van een PCR-test of een snelle antigeentest die je bij de apotheek laat afnemen. (Geen zelftest die je thuis zelf afneemt.)

Geldige bewijsstukken in geval van Covid-19
 • Bij symptomen op de dag van je examen: bewijs van reservatie van een PCR-test (let op: deze dient ten laatste op de dag van je examen gemaakt te worden).¬†Nadien stuur je het resultaat van de PCR-test (negatief of positief) door ter vervollediging van je dossier.
 • Een attest van een positieve PCR-test.
 • Een geldig medisch attest van de geneesheer.

Sportlessen en sportwedstrijden

Voor studenten LO en Kinesitherapie die niet kunnen deelnemen aan sportlessen, of die overlappingen hebben met belangrijke sportwedstrijd, gelden er specifieke maatregelen:

Je mag niet sporten (op medisch voorschrift)

Je bent enkel vrijgesteld van de sportactiviteiten tijden sportlessen, maar volgt wel de lessen zelf, er kan immers nog theorie gegeven worden. Je kan wel de docent contacteren en vragen of het nuttig is om de les bij te wonen indien je niet mee kan sporten. Vraag altijd aan je dokter om zo specifiek mogelijk op te schrijven wat je wel of niet kan of mag doen. Bv. als je niet mag zwemmen, vraag dan of je wel in het water mag.

Je hebt een belangrijke sportwedstrijd tijdens een verplichte les

Je kan enkel vrijgesteld worden voor verplichte lessen omwille van sportactiviteiten als je een topsportstatuut hebt. In elk ander geval ben je niet gewettigd afwezig.

Overmacht: werk

Als je als werkstudent niet in staat ben een examen af te leggen door een werkgerelateerde verplichting, volg je bovenstaande procedure die geldt bij jouw faculteit, uiterlijk op de dag van je examen. Studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School dienen ten laatste 3 weken voor aanvang van de examenperiode dit formulier in.

Een eventueel inhaalexamen wordt enkel gecommuniceerd via het faculteitssecretariaat. Neem zelf geen contact op met de betrokken docent, en dit om verwarrende communicatie te vermijden.

Wens je geen inhaalexamen of is een inhaalexamen om organisatorische reden niet mogelijk, dan word je doorverwezen naar de volgende zittijd. We noteren in dit geval een ‚Äėgewettigde afwezigheid‚Äô.

Overmacht: overlijden

In geval van overlijden van een familielid met bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad, volg je bovenstaande procedure die geldt bij jouw faculteit, uiterlijk op de dag van je examen.

Een eventueel inhaalexamen wordt enkel gecommuniceerd via het faculteitssecretariaat. Neem zelf geen contact op met de betrokken docent, en dit om verwarrende communicatie te vermijden.

Wens je geen inhaalexamen of is een inhaalexamen om organisatorische reden niet mogelijk, dan word je doorverwezen naar de tweede zittijd. We noteren in dit geval een ‚Äėgewettigde afwezigheid‚Äô.

(Her)examen verplaatsen door overmacht

Een (her)examen verplaatsen kan alleen in geval van overmacht (bvb. ziekte of overlijden van een familielid tot en met de tweede graad). 

Als je een examen wil verplaatsen wegens een overlapping in je examenrooster, spreken we niet over overmacht.
Examen verplaatsen wegens overlap

Gaat het om overmacht door een technisch probleem bij een digitaal examen, dan contacteer je onmiddellijk de titularis van het desbetreffende vak. Mocht dat niet lukken of kan je niet meer aansluiten bij het examen, vul dan het overmachtsformulier in.
Hulp bij digitale examens

Verplaatsing van een examen aanvragen wegens overmacht
 
 1. Vul het overmachtsformulier in of dien het online formulier in, afhankelijk van je faculteit.
 2. Bezorg dit ten laatste op de dag van het examen aan je faculteitssecretariaat en de titularis van het desbetreffende vak.
  Studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School doen dit ten laatste drie weken voor aanvang van de examenperiode. Neem zelf geen contact op met de betrokken docent, en dit om verwarrende communicatie te vermijden
 3. Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektebriefje, overlijdensbericht,...) ten laatste 3 kalenderdagen na de examendatum aan het faculteitssecretariaat via e-mail.
 4. De faculteit brengt je op de hoogte indien een inhaalexamen mogelijk is.

Hou er rekening mee dat een verplaatsing niet altijd mogelijk is, en dat je je examen misschien zal moeten inhalen tijdens de volgende zittijd. Indien je gewettigd afwezig bent en je examen niet kan inhalen/verplaatsen, krijg je een 'Gewettigd afwezig' als resultaat voor het gemiste examen.

Check de aanvullingen van jouw faculteit op het Onderwijs- en Examenreglement