Verlof om een opleiding te volgen

Als je werkt in de openbare sector kan je vormingsverlof aanvragen bij de Vlaamse overheid. Deze verlofregeling zorgt ervoor dat je gedurende een bepaalde periode afwezig mag zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl je loon wordt doorbetaald.

Vormingsverlof - type opleidingen

Het vormingsverlof is in het leven geroepen voor studenten die een studietraject volgen, zoals een bacheloropleiding via avondonderwijs. Om deze gunst te verkrijgen moet de opleiding in het verlengde van je beroepsactiviteit liggen en/of een meerwaarde betekenen voor je departement of agentschap.

Vormingsverlof - voorwaarden en aanvraagprocedure

Een strikte regelgeving qua type opleiding of duur is er niet echt. Het is je leidinggevende die beoordeelt of en hoeveel uren of dagen verlof hij toekent, afhankelijk van de beschikbare budgetten en de organisatiemogelijkheden. 

Meer weten over de voorwaarden en de aanvraagprocedure rond afwezigheden voor vorming? Ze variëren naargelang de overheidsdienst waarvoor je werkt:

Hoe vormingsverlof aanvragen voor een VUB-opleiding?

Vormingsverlof - aanwezigheid bijhouden

Hoe je aanwezigheid bijhouden voor een VUB-opleiding?

Per opleidingsonderdeel moet je een aanwezigheidslijst  bijhouden. Je laat die na afloop van elk contactlesuur ondertekenen door de docent. Het document toont aan hoeveel contactlesuren er waren en hoeveel lessen je gevolgd hebt of gewettigd of onwettig afwezig was.

Je stuurt de lijsten samen met eventuele afwezigheidsattesten tegen 30 juni digitaal door via e-mail op werkstudent@vub.be. De documenten worden daarna ondertekend door de rector, waarna je een attest van nauwgezetheid voor de gevolgde lessen ontvangt. Dat is bestemd voor je werkgever.

Arbeidsprestaties tijdelijk wijzigen

Als federaal personeelslid heb je de mogelijkheid om via loopbaanonderbreking je arbeidsprestaties tijdelijk te onderbreken of te verminderen om te studeren (volledig onderbreken, halftijds werken, 1/5, 1/4, 1/3), terwijl je terugvalt op een maandelijks vervangingsinkomen. Je vraagt de loopbaanonderbreking aan bij je personeelsdienst. Voor de onderbrekingsuitkering klop je aan bij de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening.

Als werknemer bij de Vlaamse overheid kan je je arbeidsprestaties tijdelijk onderbreken of verminderen (volledig onderbreken, halftijds werken of 1/5) door Vlaams zorgkrediet op te nemen. Zo krijg je tijd om een erkende opleiding te volgen terwijl je een maandelijkse uitkering krijgt.  

Financiële tussenkomst voor je opleiding

Als je in Vlaanderen of Brussel woont en werkt, kan je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op opleidingscheques van de Vlaamse overheid.

Daarnaast heb je in bepaalde gevallen recht op een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap. Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan een aantal nationaliteits-, studie- en financiële voorwaarden. Leeftijd speelt geen rol.

Extra financiële VUB-steun

Zijn deze tegemoetkomingen van de overheid onvoldoende om alle studiekosten te dekken? Maak een afspraak met de medewerkers van Studentenstatuut & studiefinanciering om samen je opties te bekijken.