Verlof om een opleiding te volgen

Als je werkt voor een privéorganisatie in het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest heb je recht op betaald educatief verlof (BEV) om een erkende opleiding te volgen. Ben je voor minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaamse Gewest, kan je Vlaams opleidingsverlof (VOV) aanvragen.

Deze verlofregelingen zorgen ervoor dat je gedurende een bepaalde periode afwezig mag zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl je loon (geplafonneerd) wordt doorbetaald. Volg je de opleiding in je vrije tijd? Dan krijg je extra verlofuren. Vallen de lessen samen met je werkuren? Dan krijg je vrijaf om ze te kunnen bijwonen.

Betaald Educatief Verlof

Voorwaarden en aanvraagprocedure

De voorwaarden voor BEV verschillen naargelang de locatie van je bedrijf:

Hoe aanvragen?
Aanwezigheid bijhouden

Per opleidingsonderdeel moet je een aanwezigheidslijst bijhouden. Je laat die na afloop van elk contactlesuur ondertekenen door de docent. Het document toont aan hoeveel contactlesuren er waren en hoeveel lessen je gevolgd hebt of gewettigd of onwettig afwezig was. Online lessen tellen ook mee voor het betaald educatief verlof. Om je aanwezigheid aan te tonen tijdens de online lessen mag je je aanwezigheidsattest digitaal laten ondertekenen door de docent.

Je mailt de lijsten samen met eventuele afwezigheidsattesten door naar werkstudent@vub.be. De deadlines hiervoor zijn:

  • Lijsten 1ste trimester: inleveren voor begin wintervakantie
  • Lijsten 2de trimester: inleveren voor begin lentevakantie
  • Lijsten 3de trimester: inleveren voor 30 juni

Zij laten de documenten ondertekenen door de rector, waarna je een attest van nauwgezetheid voor de gevolgde lessen* ontvangt. Dat is bestemd voor je werkgever.

*Ben je gedurende 1 trimester meer dan 10% van de lessen onwettig afwezig, dan verlies je 6 maanden lang het recht op betaald educatief verlof. Check de voorwaarden en regels van jouw deelstaat in verband met het bijwonen van de lessen (Brussel Hoofdstedelijk GewestWaals Gewest).

Vlaams opleidingsverlof

Alles wat je moet weten over het Vlaams opleidingsverlof.

Voorwaarden en aanvraagprocedure

Je vindt alle info over Vlaams opleidingsverlof op de site van de Vlaamse overheid.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

De opleidingen die recht geven op Vlaams opleidingsverlof vind je in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives

Hoe aanvragen?

Je vraagt Vlaams opleidingsverlof aan door het formulier ‘Werken en studeren’ ingevuld door te mailen naar werkstudent@vub.be. Het is niet langer mogelijk om opleidingsverlof rechtstreeks aan te vragen tijdens je online aanmelding of herinschrijving.

Het attest dat je dient te bezorgen aan je werkgever, ontvang je in de week na de deadline van de vakkenregistratie

Arbeidsprestaties tijdelijk wijzigen om te studeren

Als werknemer in de privésector heb je de mogelijkheid om tijdskrediet met motief aan te vragen. Via deze vorm van loopbaanonderbreking kan je je arbeidsprestaties tijdelijk onderbreken of verminderen om een erkende opleiding te volgen, terwijl je terugvalt op een maandelijks vervangingsinkomen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 

Om in aanmerking te komen voor tijdskrediet moet je voldoen aan een aantal voorwaarden op het vlak van anciënniteit en tewerkstelling. Bovendien moet je jouw werkgever en de RVA binnen de 20 kalenderdagen na het einde van elk kwartaal een attest bezorgen van het regelmatig bijwonen van je opleiding. Zonder dit attest verlies je jouw tijdskrediet en uitkering voor het volgende kwartaal.

Bovenop deze onderbrekingsuitkering kan je een aanvullende uitkering aanvragen bij de Vlaamse overheid: een aanmoedigingspremie opleidingskrediet.

Financiële tussenkomst voor je opleiding

Bekijk welke mogelijkheden van financiële steun er bestaan. 

Opleidingscheques

Werk je in Vlaanderen of Brussel? Onder bepaalde voorwaarden komt de Vlaamse overheid gedeeltelijk tussen in de kosten van je opleiding door middel van opleidingscheques.

 

Meer info

Subsidie uit kmo-portefeuille

Woon je in het Vlaamse Gewest en wil je een opleiding volgen als zelfstandige of in opdracht van je werkgever? Als je voldoet aan een aantal voorwaarden kan je aanspraak maken op een subsidie uit de kmo-portefeuille.

Meer info

Studietoelage Vlaamse overheid

Om in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse overheid moet je voldoen aan bepaalde nationaliteits-, studie- en financiële voorwaarden. Leeftijd speelt geen rol.

 

Meer info

Extra financiële VUB-steun

Zijn deze tegemoetkomingen van de overheid onvoldoende om alle studiekosten te dekken? Maak een afspraak met de medewerkers van Studentenstatuut & Studiefinanciering om samen je opties te bekijken.