De Centrale Raden bestaan uit: 

Ondersteunende raden academisch beleid

De Academische Raad krijgt in zijn bevoegdheden steun van onderstaande raden:

 • Onderwijsraad
 • Onderzoeksraad
 • Innovatie- en Valorisatieraad
 • Raad Internationaal Beleid

Adviserende Comités Raad van Bestuur

 • Auditcomité
 • Governance Comité
 • Ethisch Comité
 • Remuneratie-en Nominatiecomité
 • Gunningscomité
 • Financieel Management Comité

Adviserende comités Directiecomité

 • Beheerscomité Bibliotheek
 • ICT-Raad

Universitair Ziekenhuis Jette

Het UZ Brussel heeft een eigen bestuurscollege waarin ook de VUB-rector zetelt. De dagelijkse leiding is in handen van de gedelegeerd bestuurder (CEO) en het directiecomité.

Wat is een organiek statuut?

De werking van de centrale en ondersteunende raden staat beschreven in het organiek statuut van onze universiteit. Dat document is een soort grondwet van de VUB, waarin de elementaire bepalingen rond de fundamentele waarden en kernopdracht van de VUB staan beschreven. Het bevat ook principes die nauw aan het hart liggen van de VUB-gemeenschap, zoals het principe van Vrij Onderzoek. Omdat de VUB een privaatrechtelijke instelling is, kan de VUB haar organiek statuut zelf vormgeven. Het document houdt ook rekening met de algemene beginselen van goed bestuur, die zijn vastgelegd in een Charter Goed Bestuur.

Download het organiek statuut 

Download het Charter Goed Bestuur