Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het hoogste bestuursorgaan van een faculteit en bepaalt binnen de centraal vastgelegde algemene beleidslijnen en de decretale normen het beleid van de faculteit op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Zo adviseert ze het universiteitsbestuur bij het opstellen van onderwijsregelingen en opleidingsprogramma's en neemt ze zelf beslissingen als het gaat om de aanstelling van lesgevers, de samenstelling van de examencommissie, en nog veel meer.De raad bestaat uit een aantal professoren en een vertegenwoordiging van de assistenten, het administratief en technisch personeel en de studenten.

Faculteitsbureau

Het faculteitsbureau is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en bestaat ten minste uit de decaan, de vicedecaan en de academisch secretaris.