2024 Winter School over Europese Beleidsvorming 

Deze online Jean Monnet-winterschool is een 'spoedcursus' in beleidsvorming van de Europese Unie. De cursus wordt online gegeven en de aandachtsgebieden zijn: digitale rechten en diplomatie, met aandacht voor discussies over de vrijheid van meningsuiting, gegevensbescherming, weerbaarheid tegen desinformatie en platformverantwoordelijkheid.

De intensieve interactieve twee weken durende cursus loopt van maandag 5 tot vrijdag 16 februari 2024 en wordt georganiseerd door de Brussels School of Governance (VUB), de Diplomatische Akademie Wien - Vienna School of International Studies en de Universiteit van Wenen.  

Meer informatie over deze winter school

2024 Winter School Geo-CLIC - leermiddelen voor GEO-informatie voor CLImate Change Management 

GeoCLIC is een Erasmus+ project gefinancierd door de Europese Commissie. Het algemene doel van het project is het vergroten van analytische en professionele vaardigheden onder studenten en Life-Long Learners om hun competenties in Climate Change Management (CCM) te verbeteren door het gebruik van Geografische Informatie Systeem (GIS) en Remote Sensing (RS) tools online. Hierin introduceert GeoCLIC de Work-based Learning aanpak om trainingsprojecten en stages te ontwikkelen in gebieden die te maken hebben met klimaatverandering. 

Deze winterschool richt zich op technische training in GIS & RS voor CCM; het thema is landbouw en klimaat. De vijfdaagse training omvat de volgende voorlopige onderwerpen: (1) Inleiding tot het onderwerp (CC impact op landbouw); (2) Overzicht van databases die nodig zijn voor CCM in de landbouw; (3) Monitoring van landbouw met behulp van RS/GIS; (4) Toepassingen en case studies; (5) Multiplier event. Technisch zal de nadruk liggen op teledetectie voor de evaluatie van het gebruik van landbouwgrond en op het in kaart brengen van het risico op bodemerosie.

De winterschool vindt plaats van 5-9 februari 2024 aan de Universiteit van Zagreb, met deelnemers van de Polytechnische Universiteit van Valencia (Spanje), de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen Wihenstephan-Triesdorf (Duitsland), de Universiteit van Zagreb (Kroatië), de Universiteit van Nicosia (Cyprus) en de VUB. 

Voor info en deelname, stuur een CV en korte motivatiebrief per e-mail naar Jonathan.Chan@vub.be.

Meer informatie over Geo-CLIC

2024 Zomer School over Europese Beleidsvorming

Deze Jean Monnet Summer School, die op de campus wordt gegeven, stelt studenten in staat om zowel het oude als het nieuwe centrum van de diplomatie in Europa te verkennen. De school vindt één week plaats in Brussel en één week in Wenen en biedt een spoedcursus beleidsvorming van de Europese Unie. De nadruk ligt op burgerrechten, waarbij beleidsdiscussies over menselijke veiligheid, migratie, antidiscriminatie en diversiteit aan bod komen.

De intensieve cursus van twee weken wordt gehouden van maandag 1 tot en met vrijdag 12 juli 2024 en wordt georganiseerd door de Brussels School of Governance (VUB), de Diplomatische Akademie Wien - Vienna School of International Studies en de Universiteit van Wenen

Meer informatie en hoe je kan registeren.

Zomer School over digitale gezondheidstechnologieën: Wetgeving, ethiek en regelgeving

Deze zomer school is een samenwerking tussen twee EUTOPIA-partners, het Health and Ageing Law Lab van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Else Kröner Fresenius Center for Digital Health van de Technische Universität Dresden. Het doel is om juristen, medici, beleidsmakers en experts uit de industrie samen te brengen om zich te verdiepen in de veelzijdige uitdagingen en mogelijkheden die de snelle ontwikkeling van gezondheidstechnologieën met zich meebrengt.

De zomer school wordt gehouden in Brussel, in de U-Residence op de VUB-campus, van 3 tot 7 juni 2024.

Meer informatie en hoe je kan registeren.

W.A.T.E.R. Workshop over geavanceerde meettechnieken en experimenteel onderzoek

W.A.T.E.R.: Workshop on Advanced measurement Techniques and Experimental Research is een Summer School gestart in 2016 door de Vrije Universiteit Brussel (www.vub.be) en het IAHR Experimental Methods and Instrumentation Committee (EMI) (www.iahr.org). Deze Summer School is gericht op experimentele methoden toegepast in verschillende hydraulica gebieden. Zij combineert theoretische sessies met praktische meetoefeningen in het laboratorium. De cursus is bedoeld voor promovendi, masterstudenten en praktijkmensen die een opleiding willen volgen in geavanceerde hydraulische meettechnieken. Het cursuscertificaat wordt toegekend met 5 ECTS. De summer school vindt plaats in het Engels.

De ee editie wordt gehouden op de iCube campus van de universiteit van Strasbourg (Frankrijk) van 1-5juli 2024.

Meer informatie en hoe je kan registeren.