Redelijk Eigenzinnig verkent hedendaagse maatschappelijke vraagstukken, door elk jaar Ć©Ć©n centraalĀ thema onder de loep te nemen. Daarbij word je als student uitgedaagd om stil te staan bij je eigenĀ referentiekader en de vorming van individuele en collectieve verantwoordelijkheid, en leer je eenĀ onderbouwd standpunt te formuleren rond een concrete steunvraag.Ā Ook krijg je de kans om je handen uit de mouwen te steken door praktijkervaring op te doen, hetĀ Brusselse onderzoeks- en werkveld te leren kennen en een engagement aan te gaan. Kritisch-wetenschappelijke reflectie en maatschappelijke betrokkenheid staan centraal.Ā 

Cursusdetails

Vaktitularissen: Prof. dr. Karl Verstrynge en prof. dr. Joke Bauwens
Onderwijsbegeleiding, projectwerking: dr. Bieke Abelshausen en Lisa Ahenkona
Contact: redelijk.eigenzinnig@vub.beĀ 
Locatie: VUB Main Campus (Pleinlaan 2, 1050 Brussel), gebouw C, 5de verdieping, lokaal 406