Soorten stages

Tijdens je opleiding aan de VUB bestaan er:

Verplichte stages

die je opneemt binnen je opleidingsprogramma.

Hiervoor kan je de opleidingsfiche raadplegen en/of contact opnemen met de stagetitularis van je opleiding.

Optionele stages

die je kan opnemen binnen je opleidingsprogramma. 

Hiervoor kan je de opleidingsfiche raadplegen en/of contact opnemen met de stagetitularis van je opleiding.

Vrijwillige stages

die niet verbonden zijn aan een opleidingsonderdeel.

Je kan hier binnen de meeste faculteiten voor kiezen onder bepaalde voorwaarden. Neem voor meer info contact op met je faculteit.

Buitenlandse stage

Zin om stage te lopen in het buitenland? Ontdek de mogelijkheden binnen en buiten de EU en ons aanbod aan financiële ondersteuning!

Stage lopen in het buitenland

Stagemogelijkheden

Stagemogelijkheden per faculteitElke faculteit biedt ondersteuning voor studenten die stage (willen) lopen. Ontdek de mogelijkheden van jouw faculteit, en hoe je tewerk gaat om een stageplaats aan te vragen!

Stagemogelijkheden

Alle info over stagemogelijkheden binnen de opleidingen van de faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School kan je terugvinden op deze Canvaspagina.

Stagemogelijkheden RC

Stagemogelijkheden faculteit Recht en Criminologie

 

Stage Bachelor Criminologische Wetenschappen

De stage binnen de bachelor Criminologische Wetenschappen is een opleidingsonderdeel van 12 studiepunten in het tweede semester van je laatste bachelorjaar. Concreet loop je minstens 300 uur stage.

Voorzitter van de stagecommissie: prof. dr. Kristel Beyens

Stagecoördinator: Sofie Van Den Bussche

Tijdens de stage moet je verschillende reflectieopdrachten indienen. Je neemt ook verplicht deel aan 2 intervisiemomenten.

Studenten die al op een criminologisch relevante plaats werken, kunnen voor 15 oktober een aanvraag indienen om een stagevervangende opdracht te mogen maken. Werkstudenten die niet op een criminologisch relevante plaats werken kunnen een aanvraag voor een verkorte stage indienen, eveneens voor 15 oktober.

Meer informatie vind je in de opleidingsonderdeelfiche en in de Stagewijzer en andere relevante documenten op Canvas.

Notariële stage

Binnen de Opleiding Notariaat kan je kiezen voor een masterproef met studiestage of een masterproef zonder studiestage (15 ECTS). Opteer je voor de masterproef met studiestage, dan loop je 40 dagen stage op een notariskantoor naar keuze. Ben je reeds actief in het notariaat, dan kan je 40 dagen van je professionele activiteit laten meetellen als stagedagen, mits je met je werkgever een stageovereenkomst sluit (zie verder). Indien je problemen ondervindt bij het vinden van een stageplaats, mag je contact opnemen met de Stagecommissie via opleiding.notariaat@vub.be, die je vervolgens een lijst zal bezorgen van potentiële stagemeesters.

De masterproef met studiestage bestaat uit twee delen: het stageverslag en de casus. 

 1. Het  stageverslag  (deel  1)  is  een  eerder  beschrijvend  en  tegelijk  kritisch  gedeelte waarbij  je  het  verloop  van  je stage  weergeeft  en  je  activiteiten  en observaties  doorheen  je  stage  belicht.  Dit  stageverslag  is  te onderscheiden van het logboek, dat je tijdens je stage moet bijhouden en waarin  je  dagelijks  vermeldt  welke  opdrachten  je  op  het  notariskantoor  hebt vervuld. Dit logboek maakt geen deel uit van de masterproef, maar kan wel door de Opleiding Notariaat worden opgevraagd.

   
 2. In  de  casus  (deel  2)  vertrek je  van  één  concrete  casus  die  zich  op  hetkantoor waar je stage loopt heeft voorgedaan of van een dossier dat je tijdens je stage  mee  hebt  opgevolgd. De stagemeester kan je ook een interessante casus of een dossier bezorgen dat geschikt is voor dit deel  van  de  masterproef.  Er  wordt  daarnaast  echter  ook  vanuit  de  Opleiding Notariaat  een  lijst  met  casussen  ter  beschikking  gesteld  via  het  online  leerplatform Canvas  voor  al wie  geen  casus  of  dossier  uit  de  stage  heeft  kunnen putten. 

 

Om de stage te kunnen aanvatten, dien je ingeschreven te zijn in de Opleiding Notariaat én een ingevulde stageovereenkomst te bezorgen aan opleiding.notariaat@vub.be. Studenten die in een vorig academiejaar al ingeschreven waren aan de VUB, kunnen ook al in de zomermaanden stage lopen, daar hun inschrijving in de zomer doorloopt.

Meer informatie over de masterproef en de stage vind je terug in de opleidingsonderdeelfiche van het opleidingsonderdeel “Masterproef met inbegrip van de studiestage”; in het stagereglement en stagebeoordelingsformulier (die aan de stageovereenkomst gehecht zijn); en in de masterproefrichtlijnen Notariaat. Consulteer zeker ook het beoordelingsformulier van de masterproef en het beoordelingsformulier van het stageverslag, om een beeld te vormen van de geldende beoordelingscriteria.  

Stage in het Sociaal Recht

Stage buiten de opleiding, of in het kader van het opleidingsonderdeel Masterproef Sociaal Recht. Je kan een stageplaats kiezen uit het document ‘Stageplaatsen.

Stagemogelijkheden

Stagemogelijkheden faculteit Geneeskunde en Farmacie

 

Je vindt informatie over, van, voor stages in de cursusruimte op het leerplatform CANVAS.

Specifiek voor Geneeskunde kan je hier terecht.

Stagemogelijkheden

Stagemogelijkheden faculteit Ingenieurswetenschappen

 

Overweeg je om stage te lopen als deel van je studies? Neem dan onderstaande informatie aandachtig door.

Bekijk ook deze video met heel wat info!

Procedures voor verschillende opleidingen

Je bent zelf verantwoordelijk om een stageplaats te vinden en de documenten hiervoor tijdig in te dienen.

Kijk zeker ook naar de flowchart horende bij de 

Bruface opleidingen 

non-Bruface opleidingenStap 1: Stage aanvragen

Deadline: 31 mei

Aanvraagformulier stage

Stap 2: Stageovereenkomst

Deadline 15 juni

Stageovereenkomst

Stap 3: Evaluatie

In te vullen door externe stagebegeleider (opgelet: enkel voor stage van 6 ECTS i.k.v. Bruface).

Evaluatieformulier

Stap 4: Stagerapport uploaden

Enkel voor stage van 6 ECTS i.k.v. Bruface.

Uploaden stagerapport

Opmerkingen:

 • Ben je een niet-EER student en je bent geweigerd stage te lopen omwille van je statuut? Dit is wettelijk niet toegestaan. Download hier een brief om dit juridisch tegen te gaan.
 • Ben je Brufacestudent en loop je stage van 10 ECTS? De evaluatieformulieren en meer info kan je hier vinden op UV.

Deadline

De deadline voor het aanvragen van een stage voor studenten die aan de VUB geregistreerd zijn en een aanvraag deden tot een ERASMUS+ uitwisseling is 15 februari.

Stage in het buitenland

Wil je graag een stage ondernemen in het buitenland? Dat kan perfect!

 • Een stage in het buitenland kan je ondernemen in het bedrijf of land van jouw keuze (mits enkele uitzonderingen).
 • De Engelstalige modelovereenkomst voor een stage binnen een opleidingsonderdeel kan ook voor buitenlandse stages gebruikt worden. Aangezien een buitenlandse stage onderworpen is aan de wetgeving in het land waar de stage plaatsvindt is het echter mogelijk dat er aanpassingen aan de modelovereenkomst moeten gebeuren rekening houdend met de verschillen in wetgeving (bijvoorbeeld wat aansprakelijkheid, verzekering). Het is aan de lokale stageorganisatie om daar op te wijzen en voorstellen tot aanpassing tijdig te formuleren.
 • De verzekeringspolissen voor studenten die een stage binnen opleidingsonderdeel volgen zijn ook van toepassing voor buitenlandse stages. Voor stages buiten de EU is het aangeraden dat studenten zelf nog een reisbijstandsverzekering afsluiten.
 • Je kan een beurs aanvragen voor 15 december (buiten EU) of 15 februari (binnen EU).
 • Contacteer ir.mobility@vub.be voor vragen.

   
IAESTE Brussels

WORK. EXPERIENCE. DISCOVER. Dit is waar IAESTE Brussels voor staat. Wij bieden buitenlandse stages aan in bijna 90 landen wereldwijd, geschikt voor studenten met een technische achtergrond (ingenieurswetenschappen, architectuur, bio-ingenieurs, computerwetenschappen, wetenschappen, …). Als (ingenieurs-)wetenschapper zal je ervaring opdoen in de richting die jou het meest interesseert, wat ook ten zeerste op prijs gesteld wordt door toekomstige werkgevers!

Een IAESTE stage is een geweldige manier om culturen te leren kennen en vrienden te maken vanuit heel de wereld! Solliciteren voor een IAESTE stage is heel simpel en je krijgt er veel voor terug: IAESTE regelt je verblijf, helpt met administratieve zaken, organiseert sociale activiteiten veel meer!

Mocht je toch nog geen 100% overtuigd zijn om in het IAESTE avontuur te stappen kan je altijd verhalen van voorgaande Belgische stagiar(e)s, de geweldige stage bestemmingen en meer vinden op de website

Stagemogelijkheden

Stagemogelijkheden faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen

 

Contacteer je faculteitssecretariaat voor meer info

Stagemogelijkheden

Stagemogelijkheden faculteit Letteren en Wijsbegeerte

 

Contacteer je faculteitssecretariaat voor meer info

Stagemogelijkheden

Stagemogelijkheden faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

 

Zowel voor de afstudeerrichtingen Klinische Psychologie als voor Arbeids-en Organisatiepsychologie dien je stage te lopen in het tweede Masterjaar.

Stage Klinische Psychologie

Stage Arbeids- en organisatiepsychologie

Gesuperviseerde professionele stage Klinische Psychologie

Na een opleiding Klinische Psychologie is een gesuperviseerde professionele stage van 1 jaar verplicht om erkend te worden als klinisch psycholoog. Deze stage staat los van de klinische stages die je in het tweede masterjaar doet. Het is dus een bijkomend jaar waarin je na het behalen van jouw masterdiploma aan het werk bent op een erkende stageplaats en gesuperviseerd wordt door een erkende stagemeester. Deze praktijk wordt niet ingericht door de universiteit. Je vindt de laatste stand van zaken hieromtrent steeds via volgende website.

Stage Agogische Wetenschappen

De stage maakt deel uit van het Bachelorprogramma en Voorbereidingsprogramma Agogische Wetenschappen.

Voor de laatste updates registreer je je via Canvas voor het vak ‘Stage Agogische Wetenschappen’. Je vindt er ook de vereiste documenten en de stagerichtlijnen.

Stage Onderwijskunde

Je dient een stage te lopen tijdens het tweede Masterjaar. Elk academiejaar is er voor studenten uit het eerste Masterjaar een introductiesessie rond stage.

Voor de stages onderwijskunde zijn er 2 canvasruimtes: 

Stagemogelijkheden

Stagemogelijkheden faculteit Lichamelijke Opvoeding en KinesitherapieStages kunnen plaatsvinden in vakantieperiodes, lesvrije weken, blokweken en examenperiodes. Deze afwijkingen worden vermeld in de opleidingsonderdeelfiche en/of in de betrokken stagerichtlijnen. 

Het is enkel mogelijk een stageovereenkomst op te maken binnen het kader van je opleiding. Vrijwillige stages worden niet ondersteund door de faculteit. 

Stage Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen 

In je derde bachelorjaar is een stageopdracht een verplicht lesonderdeel en bestaat uit twee luiken: 

 • 60 uur stage in het onderwijs, startend via co-teaching naar begeleidend lesgeven. De stage gebeurt bij voorkeur in de 3e graad van het secundair onderwijs. Er wordt gestreefd naar 20u stage binnen een Brusselse multiculturele context.
 • 60 uur stage in de bewegings- en sportwetenschappen, met een combinatie van ongeveer 1/3 observatiestage en ongeveer 2/3 co-working stage onder begeleiding van een ervaren en gediplomeerde stagementor.  Voor deze stage kiest de student tussen een combinatie van afstudeerrichtingen:
  • 30u stage Sport Beleid en -Management + 30u stage Fysieke Fitheid en Gezondheid
  • 30u stage Sport Beleid en -Management + 30u stage Sporttraining en Coaching 
  • 30u stage Sporttraining en Coaching + 30u stage Fysieke Fitheid en Gezondheid

 

 Stage Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen 

De stage in de Master is gebaseerd op je afstudeervariant. Je zal stagelopen in een (fitness)club, bij een organisatie, in een bedrijf, .... Ook de inhoud varieert afhankelijk van jouw afstudeervariant. Dit kan gaan van personen begeleiden, teams trainen, tot events organiseren of een beleid uitwerken. Bijscholingen of het bijwonen van congressen kan ook deel uitmaken van je stage.

We werken met gecertifieerde stagebegeleiders, maar in het kader van je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) kan je ook zelf een voorstel uitwerken en voorleggen aan het onderwijsteam. 

Meer informatie over de stage(s) vind je in het opleidingsonderdeel of via het leerplatform CANVAS. 

Stage Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie 

Vanaf je eerste bachelorjaar worden er stages georganiseerd, zodat je de theorie meteen in de praktijk kan toepassen. Je start met observatie- of kijkstages en evolueert naar stages waarbij je zelf aan de slag gaat. Je zal patiënten voor een langere termijn opvolgen en/of begeleiden en zelfstandig (onderzoeks)gegevens verzamelen om een behandeling op te stellen.

De focus en inhoud van de stages varieert naargelang de afstudeerrichting. 

Meer informatie over de stage(s) vind je in het opleidingsonderdeel of via het leerplatform CANVAS. 

Stages in het buitenland

Heb je interesse in een buitenlandse stage? Neem contact op met onze "adviseur internationale betrekkingen" om samen de mogelijkheden te bespreken. 

Aanvragen voor buitenlandse stages moeten zes maanden op voorhand ingediend worden bij de titularis van het opleidingsonderdeel. 

Stagemogelijkheden MILO

Stagemogelijkheden Educatieve Master

 

Stageconcept

In de educatieve masteropleidingen aan de VUB staat de praktijk (30 ECTS) centraal. De stages starten dan ook al vroeg in de opleiding. De stagecontexten worden steeds complexer naarmate de opleiding vordert: van exploratie in het stadslabo en werken met individuele leerlingen in de tutorstage, over vormgeven van een leeromgeving via co-teachingof begeleid lesgeven tot zelfstandig lesgeven en participeren in vakoverschrijdende projecten. Deze graduele opbouw laat toe om de basiscompetenties, essentieel voor het lerarenberoep, geleidelijk te ontwikkelen. Gelijktijdig met de stages worden theoretische kaders aangereikt die gericht ondersteunen in het vormgeven van de praktijk.

Deze figuur biedt een overzicht van de stage-activiteiten die deze groei ondersteunen.

Stageplaatsen

Studenten kunnen stage lopen in verschillende onderwijsniveaus en onderwijsvormen:

 • Secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO en/ of TSO)
 • Buitengewoon secundair onderwijs
 • Secundair na secundair (Se-n-Se)
 • Hoger beroepsonderwijs (hbo)
 • Hoger onderwijs en volwassenenonderwijs

Minstens 12u van de stage moet plaatsvinden in de tweede en/ of derde graad van het secundair onderwijs, aangezien het diploma van leraar hiervoor rechtstreeks onderwijsbevoegdheid geeft.

Een deel van de stage kan gelopen worden in een bredere formele educatieve setting. Dergelijke alternatieve stage kan voor maximum 10 stage-uren gevaloriseerd worden. Tot de mogelijkheden behoren: educatieve organisaties (bijvoorbeeld musea), online onderwijs, bedrijven (als training) etc. Stagebegeleiders kunnen hierover meer informatie geven. 

Plaats en omvang van de stage

Doorheen de opleiding loopt elke student verschillende soorten stages, binnen verschillende opleidingsonderdelen. Hieronder vind je een overzicht van de opleidingsonderdelen waarbinnen stage gesitueerd is, met aanduiding van de omvang en stagevorm.

In het programma is ruimte voorzien om twee vakdidactieken te volgen. Elke vakdidactiek verleent een vereist bekwaamheidsbewijs voor één of meerdere vakken in het secundair onderwijs. Ga hier na tot welke onderwijsbevoegdheden de vakdidactieken leiden. Studenten lopen evenveel stage voor beide vakdidactieken. 

Meer weten over de stage en het stageconcept?

Raadpleeg hier de stagehandleiding

Stage voor studenten met een LIO-statuut

Masters die minstens 200 uur in het onderwijs (basis of secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, basiseducatie, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs) tewerkgesteld zijn, komen in aanmerking om de lerarenopleiding te volgen in het traject van Leraar-in-Opleiding (LIO). Voor studenten in een LIO-traject telt de lesopdracht op de school van tewerkstelling (LIO-baan) mee als stage.  Studenten met een LIO-statuut die een lesopdracht hebben van minstens 500 leraarsuren op jaarbasis én die

 • minstens 150u in de 2de en/ of 3de graad van het secundair onderwijs presteren;
 • minimaal 125u opdracht hebben binnen de domeinen van de gekozen vakdidactiek(en),

hoeven geen bijkomende stage te presteren. Voldoet een student met een LIO-statuut niet aan deze voorwaarden, zal hij/ zij extra uren stage opgelegd krijgen, te presteren binnen de opleidingsonderdelen Vakdidactiek 1 en Vakdidactiek 2. In geval studenten minder dan 200u lesopdracht in een onderwijsvak dat aansluit bij de opgenomen vakdidactiek, kunnen zij stagevermindering aanvragen.

Meer weten over het LIO-statuut en stages als LIO-student?

Raadpleeg hier de LIO-stagehandleiding

Vragen over het LIO-statuut en stagevermindering gebeuren via de studietrajectbegeleiders van de opleiding.

Vraag toelating tot het LIO-traject aan

OPLEIDINGSONDERDEEL SEMESTER STAGE AANTAL UUR PERIODE
Leren van individuele leerlingen Sem1 of 2 Tutorstage 20u semester 1: 4 oktober - 24 december 2021; semester 2: 14 februari – 13 mei 2022
Vakdidactiek X 1 Sem 1 Participerend observeren & Co-teaching 2u & 2u 8 november - 3 december 2021
Vakdidactiek Y 1 Sem 1 Participerend observeren & Co-teaching 2u & 2u 8 november - 3 december 2021
Vakdidactiek X 2 Sem 2 Co-teaching & Begeleide stage 2u & 7u 14 februari - 1 april 2022
Vakdidactiek Y 2 Sem 2 Co-teaching & Begeleide stage 2u & 7u 14 februari - 1 april 2022
Professioneel leraarschap Sem 1 of 2 Begeleide stage & Zelfstandige stage & Werkplekleertaak 10u & 10u & 40u semester 1: 4 oktober – 3 december 2021; semester 2: 14 februari – 13 mei 2022

Verzekerd tijdens je stage

Vragen over verzekeringen tijdens je stage?

Verzekeringen