Close-up van hand met stempel en documenten

Vanaf 1 maart 2023 kunnen onderzoekers (WPP’ers) en postdoctoraal bursalen, met een niet EER nationaliteit, hun werkzaamheden aan de VUB pas starten/verlengen wanneer ze beschikken over een Single Permit (= gecombineerde werkvergunning). 

De gekende gastovereenkomst blijft geldig, maar de regels en procedures voor economische migratie zullen van toepassing zijn op onze onderzoekers. Dit houdt in dat zowel de verblijfsvergunning als de arbeidsvergunning in éénzelfde procedure zullen ingediend en behandeld worden door de bevoegde overheid. Om de Single Permit aan te vragen hebben we een aantal documenten nodig. Je vindt een overzicht van de benodigde documenten in bijlage (de in geel aangeduide documenten dienen door de kandidaat aangeleverd te worden). De Single Permit wordt aangevraagd door VUB via het portaal van de overheid. Het volledige proces kan tot 12 weken in beslag nemen.

Gelieve contact op te nemen met Team International (M&O_international@vub.be) opdat we tijd de nodige informatie kunnen verschaffen en de procedure kunnen opstarten.

EER-onderdanen en Zwitserse onderdanen

Onderdanen van de EER en Zwitsers hebben geen werkvergunning nodig om in België te werken.

Niet-EER onderdanen

Niet-EER onderdanen hebben gewoonlijk een gecombineerde vergunning of werkvergunning nodig om in België te werken. Welk soort werkvergunning hangt af van de personeelscategorie waaronder je aan de VUB tewerkgesteld bent. Als je een niet-EER onderdaan bent met een verblijfsvergunning B, C, D, F of F+ of met een inschrijvingsbewijs voor gezinshereniging met een EU burger, wordt het recht om te werken automatisch op je verblijfskaart vermeld.

Personeel met een verplichte gecombineerde vergunning

Alle andere personeelsleden zonder wettelijke ontheffing hebben een werkvergunning nodig, afhankelijk van de duur van de tewerkstelling en het land van nationaliteit. De procedure voor het verkrijgen van de werkvergunning en/of de gecombineerde vergunning wordt gecoördineerd en op gang gebracht door het HR International team binnen onze afdeling Mens&Organisatie. Zij zullen contact met je opnemen om de voor de aanvraag benodigde documenten op te vragen. Hou er rekening mee dat de procedure 8 tot 16 weken kan duren na indiening van een naar behoren ingevuld aanvraagdossier. Dit geldt voor:

  • Hoogleraren (ZAP);
  • Onderzoeks- en onderwijsassistenten (AAP);
  • Administratief en technisch personeel (ATP);
  • Gasthoogleraren;
  • Gedetacheerd personeel (loonlijst werkgever in land van herkomst).

Let erop dat je de goedkeuring voor de werkvergunning of de gecombineerde vergunning moet hebben gekregen voordat je een visum type D kunt aanvragen bij de Belgische diplomatieke missie of het visumaanvraagcentrum.

Doctoraatsstudenten

Als je houder bent van een doctoraatsbeurs, moet je als student aan de VUB ingeschreven zijn. Dit betekent dat je voor de toepassing van de wetgeving inzake inreis en verblijf als student wordt beschouwd. Bezoek onze immigratie- en visumpagina voor meer informatie.

Onderzoekspersoneel (WPP) of houders van een postdoctorale beurs

Als je onderzoekspersoneel bent met een arbeidsovereenkomst of postdoctoraal beurscontract, ontvang je een hosting-overeenkomst. Die wordt je geleverd door je dossierbeheerder bij de afdeling Mens&Organisatie. Je moet dit document zo snel mogelijk voorleggen wanneer je een visum type D aanvraagt bij de Belgische diplomatieke missie of, als je al legaal in België verblijft, op het gemeentehuis van je huidige verblijfplaats. Bezoek onze immigratie- en visumpagina voor meer informatie over visa.

Gecombineerde vergunningsprocedure (niet-EER onderdanen)

Toekomstige medewerkers (VUB loonlijst) en bezoekende medewerkers (niet-VUB loonlijst) die langer dan drie maanden in België zullen wonen en werken, moeten een gecombineerde vergunning aanvragen. Dit wordt gedaan door het HR International team binnen de afdeling Mens&Organisatie. Deze gecombineerde verblijfs- en werkvergunning geeft niet-EER onderdanen de mogelijkheid in België te verblijven en te werken.

  • Onze internationale HR-specialisten behandelen de aanvraag voor je en nemen contact met je op om de nodige documenten op te vragen.
  • De aanvraag van de gecombineerde vergunning kan nogal wat tijd in beslag nemen. Reken erop dat de procedure 10-16 weken duurt vanaf de datum van indiening van een naar behoren ingevulde aanvraag. De gecombineerde vergunning wordt afgegeven voor een periode van maximaal drie jaar of tot het einde van de tewerkstellingsperiode.
 

Vernieuwing of verlenging van de gecombineerde vergunning/werkvergunning

Om een verlenging van je verblijfsvergunning aan te vragen, moet eerst je werkvergunning of gecombineerde vergunning verlengd worden.  

  • Hou er rekening mee dat aanvragen voor verlenging enkele maanden kunnen duren. We raden promotoren en faculteit (indien van toepassing) aan de verlengingsprocedure met Mens&Organisatie te beginnen drie tot vier maanden vóór de einddatum van je huidige arbeidsovereenkomst.
  • Op dit moment hebben onderzoekers met een gastovereenkomst nog geen gecombineerde vergunning nodig om een verlenging van hun verblijfsvergunning aan te vragen. Een ondertekende arbeidsovereenkomst/subsidiecontract en/of dito gastovereenkomst is voldoende om met de verlenging van de verblijfsvergunning te beginnen.
Heb je nog vragen?

Maak een HR-case aan in ServiceNow of mail je vraag naar mens_en_organisatie@vub.be