Gelijke onderwijskansen voor alle studenten

Voor wijlen ererector Caroline Pauwels was de ontwikkeling van talenten onze sterkste troef. Maar als studenten het moeilijk krijgen dan volstaan talent, inzet en toewijding niet om een diploma te behalen. Vandaar het belang van het noodfonds voor studenten dat ze in 2020 als rector oprichtte aan de VUB. Om gelijke onderwijskansen te blijven waarborgen.

Zo helpt de VUB studenten die het financieel, materieel, sociaal of psychologisch moeilijk hebben. Ook voor talentvolle studenten die willen doctoreren, voorziet het noodfonds een financieel duwtje in de rug. Een investering in dit fonds betaalt zich terug en maakt de samenleving weerbaarder en inclusiever. Daarvoor hebben we partners nodig: alumni, bedrijven en VUB-sympathisanten.

Een hoofd vol geldzorgen kan niets leren

Elk jaar groeit het aandeel kwetsbare studenten aan de Vrije Universiteit Brussel. Meer dan een derde van de VUB-studenten ontvangt een studietoelage maar sommigen kunnen zelfs met deze financiële ondersteuning nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen. Het gevolg is dat steeds meer studenten sociale, financiële en psychologische steun nodig hebben. De kopzorgen van de studenten staan in de weg van een leuke studietijd en verhinderen sommigen hun diploma te behalen. Het VUB Caroline Pauwels Noodfonds houdt het hoofd van studenten in nood boven water, door hen financiële en psychologische steun te geven. Ook u kan daarbij helpen. 

Samen voor studenten in nood

Uw engagement laat ons toe om te investeren in talent door steun te verlenen voor huishuur, leefgeld, psychologische bijstand, laptops en menstruatieproducten. Dat laatste is noodzakelijk om menstruatie-armoede tegen te gaan. 

"De steun die ik krijg van het Noodfonds is heel bijzonder en ik ervaar die als een echte duw in de rug."

Angèle is afkomstig uit Rwanda kwam naar Brussel voor een masteropleiding. Haar droom is om te doctoreren, maar financieel staat ze er alleen voor. "Het is heel stresserend want je kan niet goed studeren als je je afvraagt hoe je de volgende maand moet overleven." Toen ze steun kreeg via het Noodfonds kon ze haar studie verderzetten. "Ik vroeg heel concreet voor twee maanden leefgeld om rond te komen. Dat was een grote hulp."Willem studeert Bedrijfskunde. Hij verloor zijn beide ouders en woont noodgedwongen zelfstandig. Willem moest zelf voor zijn inkomen zorgen en tegelijk studeren. Zijn geldzorgen vertaalden zich in psychologische problemen. Dankzij het VUB Caroline Pauwels Noodfonds kan Willem voltijds blijven studeren en moet hij zijn kostbare studietijd niet opgeven om te gaan werken. Hij krijgt ook psychologische begeleiding via de VUB. Zo zal hij zijn doel behalen. 

Internationale student Fernando moest een lening aangaan om zijn opleiding Management te kunnen starten. Hij verloor zijn studentenjob waardoor hij zijn maandelijkse aflossingen niet meer kon betalen. De schulden stapelden zich op. Gelukkig kreeg hij snel hulp via het Noodfonds om zijn huur en cursussen te betalen. Op die manier kon Fernando zijn studies zorgeloos voortzetten.

2022_Caroline_Pauwels_studenten

Schenk nu en maak het verschil!

Schenken kan online of per overschrijving op het rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de VUB met vrije mededeling GIFT FO7. Wil u maandelijks steunen? Word studentensponsor. Vanaf € 40 ontvang je een fiscaal attest waarmee je tot 45% van jouw gift recupereert.

Doneer

Ontdek welke fondsen je nog kan steunen

Ga naar het overzicht