Ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwde praktijkleidraad over euthanasie voor artsen

De praktijkleidraad wordt gebaseerd op de ondersteuningsnoden van patiënten, hun naasten en professionele zorgverleners (inclusief artsen). De leidraad geeft aandacht aan het omgaan met een euthanasieverzoek, de voorbereiding en uitvoering van euthanasie en de zorg na uitvoering of weigering van euthanasie. 

De VUB-UGent onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde verricht baanbrekend wetenschappelijk onderzoek in palliatieve en levenseindezorg. Het onderzoeksteam streeft naar een maximaal maatschappelijk bereik opdat hun kennis kan leiden tot verbetering van medische opleidingen, de praktijk aan het levenseinde en het informeren van patiënten en burgers.

Help jij mee?

Allesomvattende praktijkgids

De praktijkleidraad geeft aandacht aan:

  • on(der)belichte aspecten van bestaande richtlijnen en protocollen
  • het geheel van moeilijkheden en problemen die zich kunnen voordoen voor, tijdens en na de euthanasieprocedure 
  • de complexe behoeften van betrokken stakeholders, meer bepaald patiënten, naasten (familie en vrienden), en zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen, en andere professionele hulpverleners).

     

Schenk nu en maak het verschil!

Schenken kan online of per overschrijving op het rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de VUB met vrije mededeling GIFT PR19. Vanaf € 40 ontvang je een fiscaal attest waarmee je tot 45% van jouw gift recupereert.

Doneer

Ontdek welke fondsen je nog kan steunen

Ga naar het overzicht