Vrij en kwaliteitsvol onderzoek aan de VUB

De onafhankelijke, eigenzinnige VUB werd geboren op 1 september 1969 en kende meteen een snelle groei. Die ging gepaard met onvoorziene kosten. Daarom richtte men een steunfonds op, vandaag bekend als het VUB Wetenschappelijk Steunfonds. 

Het fonds wil jaarlijks 25.000 euro inzamelen voor wetenschappelijke prijzen en de organisatie van seminaries. In 2024 steunt het fonds het onderzoek binnen de leerstoel Sporen van het verzet.

De VUB vormt een dynamische omgeving voor zowel jonge, creatieve onderzoekers als experten met wereldfaam. Een plek waar professoren en studenten de vrijheid krijgen om te denken, te onderzoeken en te innoveren. Die vrijheid is niet vanzelfsprekend. We moeten haar beschermen en voeden. Ondanks subsidies voor onderzoek uit verscheidene bronnen, blijven er knelpunten.

Jouw bijdrage geeft financiële ademruimte aan onafhankelijke denkers. En dat levert creatieve, innovatieve oplossingen op die de hele samenleving ten goede komen.

Help jij mee?

Voor wie en wat?

2022_Jonge aziatische wetenschapper doet onderzoek met behulp van microscoop_Laboratoriumapparatuur in een medisch laboratorium_S_1774768034

Jonge onderzoekers

Jonge onderzoekers aan het begin van hun carrière komen vaak niet in aanmerking voor grotere onderzoeksubsidies. Maar enkel met de financiële ruimte om hun vleugels te spreiden, kunnen ze tot innovatieve oplossingen komen voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Het VUB Wetenschappelijk Steunfonds steunt net die jonge onderzoekers en investeert zo mee in de maatschappij van morgen.

Interdisciplinair onderzoek

Er is ook behoefte aan bijkomende steun voor interdisciplinair onderzoek. De meest waardevolle doorbraken gebeuren vandaag op het raakvlak van aanverwante disciplines, of door kennis uit sterk verschillende disciplines samen te brengen. Interdisciplinair vrij onderzoek is onmisbaar voor het voortbestaan van onze samenleving.

2022_Lab-team_Multi-etnische groep laboratoriumwetenschappers bespreken hun onderzoek bij het laboratorium_S_566980588

Prijzen

Het VUB Wetenschappelijk Steunfonds lauwert verdienstelijke onderzoekers met 2 prijzen:

  • De Prijs Hilde Bruers: ter ondersteuning van het klinische en translationele biomedische onderzoek.
  • De Prijs Paul De Vroede: ter ondersteuning van doctoraatsonderzoek met maatschappelijke relevantie in de humane wetenschappen.
Dr. Koen Mommen ontvangt een prijs van het Wetenschappelijk Steunfonds

Prof. Koen Mommens (links) ontving in 2022 de Paul De Vroede Prijs

Schenk nu en maak het verschil!

Schenk online of via een overschrijving op het rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de VUB met vermelding GIFT 167. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Doneer

Ontdek welke fondsen je nog kan steunen

Ga naar het overzicht