logo
Rector Caroline Pauwels: "De nieuwe doctores honoris causa komen uit de meest uiteenlopende sectoren, maar ze hebben een ding gemeen: ze verbinden. Dat is wat de wereld vandaag nodig heeft, mensen die de hand reiken naar de ander. Die niet zoeken naar verschillen, maar naar overeenkomsten. Mensen die naar elkaar willen luisteren.”

Scroll down for English

Belangrijk: de inschrijvingen voor dit event zijn gesloten.

 

Op woensdag 17 november reikt de Vrije Universiteit Brussel vijf eredoctoraten uit. Ze doet dat samen met verschillende partnerorganisaties en benadrukt hiermee haar verbondenheid met andere instanties in Brussel, Vlaanderen en de wereld: een belangrijk statement, want na corona is samenwerking en verbondenheid nog noodzakelijker dan voorheen. De uitreiking vindt plaats in de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel, waar de wereldberoemde componist Dirk Brossé zal optreden als gastdirigent van het VUB-orkest. De deuren van de Munt gaan open om 19u00.

Het eerste eredoctoraat wordt uitgereikt aan wetenschapspopularisator Ann Druyan, het tweede aan kunstenaar William Kentridge, het derde aan politicus Pierre Kompany, en het vierde aan Antoni Ribas en Thierry Boon Falleur  - beiden wereldautoriteiten op het gebied van immuuntherapie.

Tijdens de ceremonie staan ook Koenraad Tinel en Simon Gronowski in de schijnwerpers. Zij kregen een eredoctoraat van de VUB en de ULB in 2020 voor hun uitzonderlijke vriendschap die aantoont dat vergiffenis en verbondenheid ook mogelijk is na rampzalige gebeurtenissen met een diepgaande impact op persoonlijke levens.  

---

Rector Caroline Pauwels: “The new honorary doctors come from a wide variety of sectors, but they have one thing in common: they connect. That’s what the world needs today, people reaching out to the other. People who look not for differences, but for similarities. People who want to listen to each other.”

On Wednesday 17 November, the Vrije Universiteit Brussel will award five honorary doctorates. It does so together with several partner organisations, emphasising its connection with other institutions in Brussels, Flanders and the world: an important statement, because after Corona cooperation and connection is even more necessary than before. The award ceremony takes place at the Royal Theatre of La Monnaie in Brussels, where the world famous composer Dirk Brossé will perform as guest conductor of the VUB Orchestra. The doors of La Monnaie will open at 19.00.

The first honorary doctorate will be awarded to science writer Ann Druyan, the second to artist William Kentridge, the third to politician Pierre Kompany and the fourth to Antoni Ribas and Thierry Boon Falleur - both world authorities in the field of immunotherapy.

During the ceremony, Koenraad Tinel and Simon Gronowski will also be in the spotlight. They were awarded honorary doctorates by the VUB and ULB in 2020 for their exceptional friendship, which demonstrates that forgiveness and solidarity are also possible after catastrophic events with a profound impact on personal lives.

Ann Druyan

Uitreiking door VUB & Erasmushogeschool Brussel

Ann Druyan is een Amerikaans schrijfster en producent van programma's over kosmologie en wetenschapspopularisering. Ze was gehuwd met kosmoloog en wetenschapscommunicator Carl Sagan die in 1996 overleed. Ann Druyan was destijds creatief directeur voor het NASA Voyager Interstellar Message Project. Het was via Voyager 1 dat Carl Sagan de intussen beroemde foto van de Pale Blue Dot liet maken. Dat is een foto van de aarde, genomen vanop zes miljard kilometer. Op die afstand is de aarde niet veel meer dan een heldere stip ter grootte van een pixel. Sagan besefte de iconische waarde van een dergelijke foto. De foto symboliseert de enorme omvang van de ruimte en relativeert de impact die de mensheid heeft in het heelal. En benadrukt dat we geen planeet B hebben. Met dit in het achterhoofd blijft Ann Druyan zich inzetten voor wetenschapspopularisering. Het is haar overtuiging dat als meer mensen geïnteresseerd geraken in wetenschap, we tot een betere en meer kritische samenleving zullen komen.

---

Award ceremony by VUB & Erasmushogeschool Brussel

Ann Druyan is an American writer and producer of popular programmes on cosmology and science. She was married to cosmologist and science communicator Carl Sagan, who died in 1996. Druyan was creative director of the Nasa Voyager Interstellar Message Project when Sagan had the now famous photo of the Pale Blue Dot taken: a picture of the Earth from 6 billion kilometres away. At that distance, the Earth is not much more than a dot the size of a pixel. Sagan realised the iconic value of such a picture: it symbolises the enormous size of space, puts into perspective the impact humanity has on the universe, and emphasises that we don't have a planet B. With this in mind, Druyan remains committed to science popularisation. She came up with Cosmos, a docuseries about the universe, the first series of which was broadcast worldwide on National Geographic. The new series, Cosmos: Possible Worlds, will be launched in dozens of countries on 9 March. Her belief is that as more people become interested in science, we will achieve a better, more critical society.

William Kentridge

Uitreiking door VUB, Universiteit Gent & University of the Western Cape in Zuid-Afrika 

William Kentridge is een filmmaker, tekenaar en beeldhouwer. Ondanks het feit dat hij in 1955 in Johannesburg in het blanke milieu geboren is, werd hij vanaf het begin blootgesteld aan de gevolgen van de politieke situatie (apartheid) in zijn land. Zo trad zijn vader op als advocaat voor Nelson Mandela. William Kentridge verwijst in zijn werk regelmatig naar deze troebele periode uit de geschiedenis van zijn land. Hij is graag gezien in België. Voor de Munt maakte hij een opmerkelijke opera-enscenering van ‘De Toverfluit’ (2005) van W.A. Mozart. In Bozar werd zijn stuk Ubu and the Truth Commission opgevoerd. En ook met KunstenFESTIVALdesArts heeft hij een intense band.

---

Award ceremony by VUB, Ghent University & the University of the Western Cape, South Africa
 
William Kentridge is a filmmaker, artist and sculptor. Though he was born in Johannesburg in 1955 to a white family, he was exposed from the beginning to the consequences of apartheid in his country. His father was a lawyer for Nelson Mandela, and Kentridge regularly refers in his work to this turbulent period in the history of his country. He is well known in Belgium. In 2005, he created a remarkable production of Mozart’s The Magic Flute for De Munt, and his piece Ubu and the Truth Commission was performed at Bozar. He also has a deep connection with KunstenFESTIVALdesArts.

Pierre Kompany

Uitreiking door VUB & Brussels Parlement 

Spontaan associeert iedereen hem met zijn zoon Vincent, maar Pierre Kompany (71) is zelf ook een bijzonder figuur. Getekend door het regime van Mobutu in Congo kwam hij in 1975 als ‘sans papier’ in België aan. Ruim 40 jaar later is hij de eerste zwarte burgemeester van België (in de Brusselse gemeente Ganshoren). Hij is het bewijs dat België erin slaagt om stilaan zijn koloniaal verleden achter zich te laten. Zelf heeft hij nooit zijn afkomst verloochend, maar tegelijk spreekt hij met veel respect over zijn nieuwe thuisland.

---

Award ceremony by VUB & the Brussels Parliament
 
Everyone immediately associates him with his son Vincent, but Pierre Kompany is himself a special figure. Marked out by Mobutu’s regime in Congo, he arrived in Belgium in 1975 as an undocumented migrant. More than 40 years later he became the first black mayor of Belgium, in the Brussels municipality of Ganshoren. He is an indication that Belgium is gradually putting its colonial past behind it. He has never denied his origins, but speaks with great respect of the country he has made his home.

Antoni Ribas & Thierry Boon Falleur

Uitreiking door VUB & UZ Brussel

Antoni Ribas is een wereldautoriteit op het vlak van het klinisch onderzoek naar immuuntherapie, meer in het bijzonder voor de behandeling van maligne melanoomkanker. Hij is één van de meest geciteerde wetenschappers in zijn domein.

Thierry Boon Falleur is specialist in immunologie, emeritus hoogleraar van de "Université Catholique de Louvain" en gewezen directeur van de Brusselse tak van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek en het "Institut international de Pathologie cellulaire et moleculaire" ('Institut de Duve'). Hij is een internationaal erkende autoriteit op het gebied van kankeronderzoek en laureaat van talrijke prestigieuze prijzen, waaronder de Francqui Prijs (1990) en de Prijs Louis Jeantet (1994).

---

Award ceremony by VUB & UZ Brussel

Antoni Ribas is a world authority in the field of clinical research into immunotherapy, specifically for the treatment of malignant melanoma. He is one of the most referenced scientists in his field. Thierry Boon Falleur, a specialist in immunology, is emeritus professor at the Université Catholique de Louvain and former director of the Brussels branch of the Ludwig Institute for Cancer Research and the Institut international de Pathologie cellulaire et molecular (Institut de Duve). He is an internationally recognised authority in the field of cancer research and has won numerous prestigious prizes, including the Francqui Prize (1990) and the Louis-Jeantet Prize (1994).

VUB-orkest / VUB Orchestra

  • 19u00: Deuren
  • 20u00: Ceremonie, met muziek door het VUB-orkest onder leiding van Jurgen Wayenberg en de wereldbekende componist Dirk Brossé als gastdirigent.
  • 21u45: Receptie

Dirk Brossé

  • 19.00 : Doors
  • 20.00 : Ceremony, with music by the VUB Orchestra, led by Jurgen Wayenberg and the world famous composer Dirk Brossé as guest condustor.
  • 21.45 : Reception

Scroll down for English

De plechtige uitreiking van de eredoctoraten vindt plaats op woensdag 17 november 2021 om 20u00 in operahuis de Munt in Brussel.

Graag vragen we u om tijdig aanwezig te zijn. De deuren gaan open om 19u00.

De Munt ligt in het historische hart van Brussel en is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Het bevindt zich op wandelafstand van het Centraal Station en vlakbij de belangrijke knooppunten van de metro-, tram- en buslijnen. Drie parkings bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid. Meer info over bereikbaarheid vindt u op de website van de Munt.

Adres: Muntplein 5 – Brussel

Vrije plaatsen

De toegang tot de ceremonie is vrij, maar inschrijven is verplicht. 

Ook de plaatsen in de Munt zijn vrij, op enkele gereserveerde plaatsen na. Gelieve hiermee rekening te houden en de aanwijzingen van onze hospitality students in acht te nemen.

Receptie

Na de plechtige zitting vindt een feestelijke receptie plaats. U bent van harte uitgenodigd. Samen heffen we het glas op deze schitterende avond in de opera!

Vragen? Hulp nodig?

Met vragen kunt u terecht op evenementen@vub.be.

In de Munt spreekt u onze hospitality students aan. Zij dragen herkenbare T-shirts en doen er alles aan om uw avond vlot te laten verlopen.

Wij kijken uit naar uw komst en wensen u alvast een inspirerende avond toe!

---

ENG - The Honorary Doctorates Award Ceremony will take place on Wednesday 17 November 2021 at 20.00 in the grand hall of opera house La Monnaie in Brussels. We would like to ask you to arrive on time. The doors will open at 19.00.

La Monnaie is located in the historic heart of Brussels and is very well served by public transport. We are within walking distance of the Central Station and close to major interchanges of the city’s metro, tram, and bus lines. There are also three car parks in the immediate vicinity. More information about accessibility can be found on the website of La Monnaie.

Address: Place de la Monnaie 5 - Brussels

Free seats

The entrance is free, but registration in advance is required.

There are no numbered seats in the grande salle of La Monnaire, except for a few reserved places. Please take this into account and follow the instructions of our hospitality students.

Reception

After the ceremony, a festive reception takes place. You are cordially invited.Together we raise our glasses to this wonderful evening at the opera !

Any questions ? Need help ?

If you have any questions, please send an email to evenementen@vub.be.

At La Monnaie you can address our hospitality students. They wear recognisable T-shirts and will do everything they can to make your evening run smoothly.

Thank you for joining us and enjoy the ceremony!