Find a student job!

Check the VUB job board or consult the offer of a general employment service.

2022_Studentenjobs_S_1926690602
At VUB
 

VUB, along with the university hospital, is one of the biggest employers in the Brussels region. You can also find a lot of student jobs here:

Somewhere else

We have made a selection of general job boards offering vacancies for student jobs.

  Mission

  The VUB approaches diversity in society in a positive way, which reflects in our study programmes, student affairs and human resources management. We guarantee we offer equal opportunities for all and we don’t discriminate based on gender, social or ethnic background, religion, sexual orientation, age or disability. Consequentially we neither accept job vacancies nor search for student-employees based on discriminatory criteria.

  Apply for a student job

  Did you find a vacancy that matches your profile? You can  apply for the selected student job by selecting ‘apply for this job’. Afterwards, you need to provide personal details: your name and surname, student number, e-mail address, study programme and whether you are a VUB student. 
  How to apply for a VUB student job

  Please indicate if you are a PhD student and/or a non-EEA student: there are strict regulations that determine whether you can work as a job student.

  Applying for a job at the VUB?

  Upload your resume (CV) and a valid student@work attestation. A motivation letter is optional.

  Applying for a job outside of the VUB?

  Upload your resume (CV). A motivation letter and a valid student@work attestation are optional.

  Student@work-attestation

  If you have an e-ID card and an e-ID-reader, you can download your student@work attestation via mysocialsecurity.be. You can use the computers with e-ID readers in the lobby of Student Jobs (Campus Etterbeek, Building X1). 

  This attestation is only valid for 3 months. Make sure you always provide a valid/recent attestation.

  Application process

  The application process is different when you apply for a job at VUB, somewhere else, or depending your student status.

  Student job at VUB? 

  Your application will go directly to the service/department/faculty of the VUB looking for a student. This service/department/faculty will decide whether you are invited for a job interview.

  Student job somewhere else? 

  Your application will go directly to our Student jobs department to verify whether your profile meets the requirements. If so, you will receive the contact information of the employer. It is the employer who decides if you will get an invitation for a job interview.

  PhD or non-EEA student? 

  Your application will go directly to our Student jobs department to verify whether you can work as a student.

  Non-VUB or EHB-student?

  Unfortunately you can not apply for a job in the VUB job board.

  Employment contract

  Who drafts your employment contract and how? That depends on your employer.

  Job student at VUB? 

  The VUB service/department/faculty where you work is responsible for providing your student employment contract. You will receive your pay slips electronically through the online Basware platform. Questions regarding your employment contract or your salary? Contact VUB-department where you are employed or the HR-department of the VUB.

  Job student somewhere else? 

  The employer is responsible for drafting your student employment contract. In case of any problem with your student employment contract or your salary, you should contact the HR-department of the company/organization you are working for.

  Job student status

  The job student status comes with its own conditions, rights and duties.

  Difference between working student and job student?

  A working student is someone who had a main profession and studies (part time) on the side. They are employees in the first place. Working students are therefore not allowed to work as job students. A student must always be employed with a student contract, even if they pay regular taxes.

  Can work as a job student

  Students who are enrolled as a student for a programme in higher education. There is no difference in the type of contract used (diploma, credit or exam contract) but students cannot work at times when they are expected in classes.

  Can't work as a job student
   
  • If you have been working for 12 months or more at the same employer. 
  • If you receive unemployment benefits.
  • If studying is not your main activity (eg. if you are attending evening classes, after your work, as an employee).

  An internship as part of your study programme cannot be offered as a student job contract.

  Student job as a volunteer

  You can opt to help out an organisation or company on a voluntary basis.  

  Volunteer compensation

  A volunteer never earns a salary. The organisation can however offer you a compensation. These compensations are limited, so make sure not to go over the limit with your earnings. If you do, your income will become taxable.

  An organisation is never obliged to pay you a compensation. They can also opt to pay for your expenses such as transportation or food.

  Looking to volunteer?

  Student job as an independant (Dutch only)

  Studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen, kunnen het statuut van student-zelfstandige aanvragen, om zo het ondernemerschap bij studenten te bevorderen.

  Statuut van student-zelfstandige aanvragen

  In dit geval verleen je als student diensten tegen betaling aan een opdrachtgever zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. De vergoeding die je ontvangt is een bruto-inkomen en als student moet je zelf instaan voor de eventuele sociale zekerheidsbijdragen en de belastingen.

  Je kan het statuut van student-ondernemer aanvragen als:

  • je tussen 18 en 25 jaar bent;
  • je ingeschreven bent voor minstens 27 studiepunten met de bedoeling om een diploma te behalen (dat erkend wordt in België).
    
  Sociale bijdragen

  Als student-zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Via de belastingdiensten wordt het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) op de hoogte gebracht van je aansluiting. Indien je niet bent aangesloten op het moment dat je werkt als zelfstandige, krijg je een administratieve boete.

  Afhankelijk van je nettobelastbaar inkomen, moet je al dan niet sociale bijdragen betalen. Er zijn drie categorieën:

  • Je betaalt geen sociale bijdragen als je jaarlijks nettobelastbaar inkomen lager is dan € 6 775,25.
  • Je betaalt verminderde sociale bijdragen op het gedeelte van het inkomen tussen € 6 775,25 en € 13 550,50. Dit is een tarief van 20,5% (voor starters tijdens het eerste jaar) of 21% (vanaf het tweede jaar).
  • Vanaf een inkomen hoger dan € 13 550,50 betaal je sociale bijdragen op je volledige inkomsten als zelfstandige, zoals van toepassing voor elke zelfstandige in hoofdberoep.

  Wie een verminderde sociale bijdrage betaalt, heeft enkel beperkte sociale rechten op vlak van gezondheidszorgen en arbeidsongeschiktheid.

  Meer informatie

  Het is belangrijk om je te informeren, vooraleer je als zelfstandige begint te werken. Naast het betalen van eventuele sociale bijdragen, gelden mogelijks andere bijkomende verplichtingen als zelfstandige. Voor meer informatie ben je altijd welkom bij een medewerker van Studentenjobs of ga langs bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen.

  Student job as an employee (Dutch only)

  Alle informatie over je rechten en plichten als werknemer tijdens je studentenjob. 

  Sociale zekerheid

  Zowel de werkgever als de jobstudent moeten sociale zekerheidsbijdragen betalen op het loon.

  De werkgever en de student betalen op de eerste 475 uren alleen solidariteitsbijdragen. Voor de werkgever is dat 5,42 % bovenop het brutoloon, voor de student is dat 2,71 % van zijn brutoloon. Elke jobstudent heeft recht op een contingent van 475 uren per kalenderjaar. Deze uren mogen gespreid worden over het volledige jaar.

  Zowel de student als de werkgever kunnen het aantal nog beschikbare uren consulteren via Student@work, de online applicatie van de RSZ. Let op: alle uren waarvoor een student loon ontvangt van een werkgever worden in vermindering gebracht van het contingent, dus ook bij betaalde feestdagen.

  Vanaf uur 476 betalen zowel de werkgever als de student normale sociale zekerheidsbijdragen (13,07%). De student opent hierdoor een aantal rechten die de bijdrage grotendeels compenseren (bv. vakantiegeld).

  Welke dagen tellen niet mee voor de 475 uren?
  • Uren die je werkt in het buitenland (met een contract dat niet onder de Belgische wetgeving valt)
  • Uren die je werkt als zelfstandige
  • Uren van een tewerkstelling in de socio-culturele sector, maximum 25 kalenderdagen met vrijstelling van RSZ-bijdragen (dit zijn vaak jobs als bv. monitor, animator, enz.)
    
  Werken in de horeca
  • Werkgevers in de horeca kunnen gelegenheidswerknemers aanwerven aan lagere sociale bijdragen voor maximaal 2 aaneensluitende dagen. De werkgever krijgt hiervoor 200 dagen per kalenderjaar.
  • Als je als student in de horeca aan de slag gaat, kun je (in overleg met je werkgever) kiezen welk voordelig systeem je gebruikt: de 50 dagen voor gelegenheidsarbeid of je 475 studentenuren. Je kunt de beide systemen ook combineren.
  • Voorwaarde is dat de werkgever nog voldoende dagen over heeft van zijn 200 dagen. Gaat hij daar overheen, dan moet hij de student aanwerven tegen de normale voorwaarden, ook al heeft de student de 475 uren nog niet overschreden.
    
  Studentencontract

  Een studentencontract kan afgesloten worden voor maximaal 1 jaar (dus 12 maanden). De contracten worden opgemaakt in twee exemplaren: één voor de werkgever en één voor jezelf.

  Het contract moet ten laatste ondertekend worden op het moment dat je begint te werken. De proeftijd in een studentencontract is steeds 3 dagen. Tijdens deze dagen kan zowel de student als de werkgever het contract beëindigen zonder opzegtermijn of - vergoeding.

  Er is een wettelijk minimumloon vastgesteld op basis van leeftijd.

  Student job as a PhD-student

  PhD students can only do student jobs under these specific conditions:

  Conditions
  • PhD students with a scholarship from the higher education institution where they study, cannot work as a student within this higher education institution.
  • PhD students who receive a salary and are officially regarded as employees, not as students, cannot work with a student employment contract.
  • PhD students with an external scholarship, and subjected to social security contributions (RSZ), cannot work as a student.
  • PhD students with an external scholarship, who are not subjected to social security contributions (RSZ), work as a student if this is mentioned in their contract.
  • Self-supporting PhD students not holding a scholarship can work with a student employment contract. Non-EEA students must have a valid residence permit, mentioning the possibility to work as a student, in order to work during the academic year.

  Not sure if you're allowed to work as a student? Contact our staff!

  Student job as a foreign student

  Depending on your legal status in Belgium, your rights differ as an international student.

  EEA students

  Can work as a student.

  Students from neighbouring countries

  Students from the Netherlands, Luxemburg, Germany and France must register at the commune where they are staying. To work in Belgium you will need a Belgian register number.

  International student married to an EEA citizen

  Spouses and children of EEA students can work in Belgium. There are no extra formalities or nationality conditions, though you must be married and live together in Belgium.

  Non-EEA students

  Since 2019 you no longer need a work permit C and you can work in Belgium.

  • with your electronic residence permit
  • with your appendix 15 (if you received this document while waiting for your residence permit)
    

  Since 2019, residence permits given to non-EEA citizens studying in Belgium mention extra information about working possibilities. With this residence permit, you can work for any employer in Belgium, considering the following conditions:

  • You can work during the period of validity of your residence permit.
  • During the academic year, you can work for a maximum of 20 hours per week. During official holiday periods (i.e. winter, spring or summer holidays), this limitation does not apply, so you can work more than 20 hours per week.
  • The student job must be compatible with your study, meaning that you can’t work when you are supposed to be attending classes or other activities related to your study programme.
  • If you arrive in Belgium during the summer before the academic year in which you will start your studies, you are not allowed to work during the months before the start of the academic year.

  Student job as a domestic servant (Dutch only)

  Als je als student een studentenjob uitvoert als babysitter, bijlesgever of klusjesman bied je ondersteuning in een gezin, en krijg je hier doorgaans geen (studenten)contract voor. De regelgeving van huispersoneel is in dit geval van toepassing.

  Niet onbeperkt

  Je kan niet onbeperkt werken onder het statuut van huispersoneel. Werken als huispersoneel moet steeds occasioneel van aard zijn.

  Categorieën huispersoneel

  Er bestaan 2 categorieën huispersoneel:

  • Je kan taken en opdrachten uitvoeren die onder manuele huishoudelijke arbeid vallen, zoals schoonmaken, strijken, klusjes in huis of in de tuin uitvoeren, enz.
  • Je kan ook intellectuele of niet-manuele huishoudelijke taken uitvoeren, zoals bijles geven, babysitten, boodschappen doen voor ouderen, minder mobiele mensen begeleiden, enz.
    
  Manuele huishoudelijke arbeid

  Bestaat jouw taak als jobstudent erin om te schoonmaken, klusjes in de tuin of in huis uit te voeren? Dan moet de persoon waar jij deze taken en opdrachten uitvoert een aantal wettelijke verplichtingen in orde maken, zoals o.a. zichzelf als werkgever aansluiten bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid, sociale bijdragen betalen, een fiscale fiche voor het huispersoneel afleveren, een arbeidsongevallenverzekering afsluiten, enz.

  Aangezien heel wat sociale en fiscale verplichtingen nagekomen moeten worden in dit geval, maken de meeste particulieren gebruik van dienstencheques om klusjes en taken van manuele huishoudelijke arbeid te laten uitvoeren.

  Intellectuele of niet-manuele arbeid

  Als je als babysitter of bijlesgever aan de slag gaat, dan voorziet de wetgever een soepelere regeling. In dit geval moet je tewerkstelling als babysitter of bijlesgever niet aangegeven worden bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid en de fiscus. Bijkomend gelden ook volgende voorwaarden:

  • de prestaties als bv. babysitter of bijlesgever mogen niet meer dan 8 uur per week bedragen (bij één of meerdere werkgevers samen);
  • de activiteiten mogen niet beroepsmatig en niet geregeld ontplooid worden (het moet gaan om occasionele opdrachten/vriendendiensten waarvoor een kleine vergoeding wordt betaald).

  Van zodra je als student tewerkgesteld wordt in het kader intellectuele of niet-manuele arbeid, moet er voor jou altijd een geldige arbeidsongevallenverzekering afgesloten worden. Jijzelf als student moet deze verzekering niet afsluiten: het is de persoon die jou tewerkstelt die dit in orde moet maken. Vraag dit steeds na alvorens je aan de slag gaat als babysitter of bijlesgever.

  Ongevallenverzekering

  Heb je een studentenjob als babysitter of bijlesgever via de VUB-jobdatabank gevonden en werd je voor deze job geselecteerd? Dan kan je via de VUB verzekerd worden voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. In dit geval moet de persoon waar jij gaat werken zelf geen verzekering afsluiten zolang hij/zij niet voor meer dan 8 uur per week studenten aanstelt onder het statuut van huispersoneel. Om hiervan gebruik te maken, is het noodzakelijk om Studentenjobs te contacteren.

  Fiscal aspects of student labour

  Take care to avoid surprises with regard to tax.

  Child benefits/Growth package

  As a student, you may work throughout the year, both during the academic year and in the summer holidays. The rules for keeping child benefit/the Growth Package as a job student differ according to whether you live in Flanders or Brussels (information only available in Dutch).

  Taxes

  If you work as a job student, it is important to check whether:

  Scholarships or grants

  In principle, the study grant is calculated on the basis of the income of your parent(s), even if you are not or are no longer dependent on them for tax purposes. Do you and/or your partner have an income of your own? Then you may qualify for the status of independent student or married  student.

  Contact

  Looking for a student job? Questions on student labour and the impact on your taxes, child benefits and study allowance? We're here to help!

  studentenjob@vub.be
  Make an appointment via Microsoft Teams
   
  +32 2 629 23 15

  Tuesday till Friday from 9AM-12PM

  Come to our office?

  Social, legal and financial support