logo

Inleiding

In juni 2011 vond de inhuldiging van de leerstoel plaats aan de VUB. 2012 is door de Europese Commissie uitgeroepen als het jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen generaties. Belangrijke thema’s die daarbij aan de orde worden gesteld, horen  bij het aandachtsgebied van de leerstoel.

Doelstellingen

De leerstoelhouder prof. dr. Dominique Verté maakt deel uit van het team van wetenschappers van de VUB dat verantwoordelijk is voor de Belgian Ageing Studies. Hij brengt behoefteonderzoeken voor ouderen onder de aandacht van  Nederlandse gemeenten en voert ze ook uit. Prof. dr. Verté begeleidt promovendi die zich op het terrein van active ageing begeven en neemt deel aan internationale activiteiten, waaronder Europese projecten (Smarte; GUTS), waar onderwerpen op het gebied van Active Ageing worden uitgediept.  

Schenker

Stichting Leerstoel Bevordering Active Ageing, gevestigd te VUGHT, Nederland

Periode

2011 - 2019

Titularis: prof. dr. M.J.M. Kardol (Tinie)

Na mijn studies hoger onderwijs, heb ik opleidingen gevolgd als verpleger in algemene ziekenhuizen. Voor ik aan mijn doctoraat begon, ontving ik hoogte onderscheiding voor onderwijs in (sociaal) pedagogische studies. In 1984 studeerde ik af met onderscheiding in de Andragogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Utrecht (Nederland). Ik behaalde eveneens een uitgebreide minor in organisatorisch onderzoek en psychopathology. Mijn thesis behandelde het onderwerp van hulp op maat.

In 2004 behaalde ik mijn doctoraat in gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht (Nederland). Mijn thesis behandelde het onderwerp van autonomie bij bewoners van ouderlingen tehuizen.

Vanaf Juni 2011, ben ik leerstoelhouder van de Leerstoel Bevordering Active Ageing aan de VUB. Ik combineer deze rol met die van voorzitter van de raad van bestuur van een organisatie van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en huisvesting voor ouderen in Nederland.

Leerstoelhouder

Prof. dr. Dominique Verté

Telefoonnummer: +32-2-6291355

E-mail: Dominique.Verte@vub.be