logo

Leerstoel Klinische Anatomie

Leerstoel Klinische Anatomie

Mission Statement

SOMT Leerstoel Klinische Anatomie
Faculteiten: Geneeskunde en Farmacie & Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
Missie: Wetenschappelijk onderzoek rond Biostatistiek en Anatomie
Duur:  2013-2020
Leerstoelhouder: Aldo Scafoglieri
Toepassingsgebied: Onderzoek
Schenker: Stichting Opleiding Manuele Therapie

De leerstoel kadert een verdere uitbouw van de samenwerking tussen SOMT en VUB. Deze samenwerking voor de opleiding ‘Manuele Therapie’ is opgestart in 2007 en werd sindsdien verdergezet.

 

Schenker

Stichting Opleiding Manuel Therapie (SOMT)

Doelstelling

In deze samenwerking ondersteunt VUB de academisering van  SOMT via een aantal jaarlijkse gastcolleges. Tegelijk worden mogelijke synergiën in onderzoek verder uitgebreid, en dit meer specifiek in de domeinen van Biostatistiek en Anatomie.
Studenten kunnen hierbij gebruik maken van een aantal faciliteiten zoals de universiteitsbibliotheek en de dissectielokalen. 

De VUB en SOMT hebben bovendien een commissie samengesteld om toe te zien op de correcte uitvoering van de doelstelling van de SOMT Leerstoel Klinische Anatomie en oplossingen te voorzien voor eventuele gesignaleerde problemen binnen het onderzoek ervan.

Leerstoeltype

Onderzoek, innovatie en onderwijs

Duur

2013 – 2020

Academisch Coördinator

Aldo ScafoglieriAldo Scafoglieri (PT, MT, PhD) behaalde een Master of Science fysiotherapie aan de Universiteit Gent. In 2000 startte hij zijn opleiding Manuele Therapie aan de Vrije Universiteit Brussel en was hij tezelfdertijd werkzaam in een private praktijk. Van 2004 tot 2007 werd hij tewerkgesteld aan de dienst Fysische Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Gent onder leiding van Prof. dr. Guy Vanderstraeten.

In 2007 startte hij een doctoraat in de fysiotherapie onder begeleiding van Em. Prof. dr. Jan Pieter Clarys en Prof. dr. Ivan Bautmans. Hij is sinds eind 2012 coördinator van de opleiding Manuele Therapie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert topografische-, functionele en klinische anatomie aan studenten fysiotherapie, bewegingswetenschappen, manuele therapie en klinische psychologie. 

Professor Scafoglieri gaf voordrachten op uitnodiging op internationale congressen voor anatomie, sportwetenschappen en sportgeneeskunde, geriatrie en menselijke biometrie. Hij heeft diverse hoofdstukken in boeken geschreven en heeft 30 peer-review artikels gepubliceerd.