logo

Attest

Een attest van een gevolgde professionaliseringsactiviteit op de campus van de VUB wordt uitgereikt op de dag van de nascholing zelf. Indien de deelnemer bij een meerdaags nascholingstraject een sessie heeft gemist, wordt dit vermeld op het attest.

Betalingsvoorwaarden

Na de deelname aan de nascholing wordt een factuur opgesteld en verstuurd. Betaling gebeurt via overschrijving binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Contante betaling is niet mogelijk. Betaling met opleidingscheques wel.

Annulatie door de deelnemer

Een deelnemer is ingeschreven voor een IDLO nascholing vanaf het moment dat de gestandaardiseerde bevestigingsmail van zijn of haar inschrijving is verzonden. Vanaf het ogenblik dat de definitieve bevestiging van inschrijving is verstuurd, gelden de volgende annulatievoorwaarden:

  • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail naar idlo.nascholingen@vub.ac.be 
  • Annulatie kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval. Dit wordt door de deelnemer gemeld vóór de start van de nascholing. De nodige attesten worden bij de mail of brief ter annulatie bijgevoegd. Het volledige inschrijvingstarief wordt, indien reeds vereffend, teruggestort.
  • Bij annulatie minder dan 10 werkdagen voor de start van de nascholing blijft 50% van het inschrijvingstarief verschuldigd. De helft van het inschrijvingstarief wordt, indien reeds vereffend, teruggestort.
  • Indien de deelnemer verhinderd is de nascholing te volgen kan deze zich, in plaats van te annuleren, laten vervangen door een collega of kennis. Dit wordt via mail vóór de start van de nascholing gemeld aan idlo.nascholingen@vub.ac.be 

 

Annulatie door IDLO

IDLO behoudt zich het recht om omwille van organisatorische redenen een nascholing af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bv. door ziekte van de nascholer of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail hetzij telefonisch. In geval van een afgelasting krijgt elke deelnemer het inschrijvingstarief, indien reeds vereffend, integraal teruggestort. In geval van een verplaatsing naar een andere datum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingstarief integraal wordt teruggestort.