logo

Kwaliteit van de Bachelor en Master of Arts in de Wijsbegeerte & Moraalwetenschappen

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

  • Doorheen de opleidingen heerst een sterke debat-en discussiecultuur. Tijdens verschillende lessen wordt er veel ruimte gemaakt om in debat te gaan met medestudenten en docenten. Hierbij worden o.m. analytische en communicatieve competenties van studenten verder ontwikkeld en leren studenten aangeboden teksten diepgaander begrijpen. (FG)
  • Kleine afstand tussen student en docent: Door de kleine klasgroepen en geĆ«ngageerde houding van docenten ten opzichte van hun studenten, kunnen docenten beter inspelen op individuele vragen en noden van studenten. 
  • Vrijheid voor het exploreren van de eigen interesses: Bij taken en verhandelingen krijgen studenten vaak de vrijheid om zich te verdiepen in stromingen, figuren of thema’s die aansluiten bij hun interesseveld. 
  • Keuze in het masterprogramma: Er zijn twee afstudeeropties binnen de master Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. Studenten kunnen kiezen voor een master in de wijsbegeerte of een master in de moraalwetenschappen en humanistiek. Deze laatste afstudeeroptie is uniek in Vlaanderen 

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

  • Het avondprogramma in een meer online vorm aanbieden kan zorgen voor meer flexibiliteit in het programma voor zowel docenten als (werk)studenten. Door het aanbieden van een sterker uitgewerkt schakel-en voorbereidingsprogramma dat zich richt op werkstudenten, wil de opleiding de instroom in de master vergroten. 
  • Samenwerkingsmogelijkheden met andere instellingen (bv: ULB, UvH Utrecht, EUTOPIA-partners) zouden verder uitgebouwd kunnen worden. 
  • De opleiding zou de eigen opleidingsonderdelen verder kunnen openstellen voor andere opleidingen, om ook studenten die niet kiezen voor Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, dit belangrijk en specifiek denkkader kunnen meekrijgen. 

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • De opleiding is bezig met de uitbouw van een nieuw programma, waarbij er meer inhoudelijke samenwerking is met de verwante opleidingen Geschiedenis en Archeologie & Kunstwetenschappen. 
  • De opleiding ontwikkelde leerlijnen om de samenhang tussen de verschillende vakken en de curriculumopbouw te expliciteren. De opleiding zet nu in op intern overleg (met docenten zowel als studenten) waarbij de verschillende leerinhouden verder op elkaar zullen worden afgestemd. 
  • De opleiding streeft naar een verhoging van de instroom van nieuwe (generatie)studenten. Hiervoor vernieuwde ze haar website en brochure, interviewde ze alumni en postte ze filmpjes op de website. Eveneens werd een scriptieprijs in het leven geroepen, en zijn er plannen voor een ‘Wijsprijs’: een prijs voor de beste wijsgerige scriptie van leerlingen uit het secundair onderwijs. Met het uitreiken van de Wijsprijs willen ze leerlingen al laten kennismaken met de wijsbegeerte, de VUB en de opleiding.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021