logo

Beste VUB'ers

Klik hier voor Engels

Het huidige academiejaar aan de VUB is anders dan anders. Daar komen we in deze coronatijden niet onderuit. Maar de kwaliteit van ons onderwijs? Daar houden we aan. Als (toekomstige) student ben je ongetwijfeld benieuwd naar hoe en waar je les zal krijgen; hoe je het studentenleven op onze campussen zal beleven. Op deze webpagina vind je alle info. 

Met onze aanpak voor academiejaar 2020-2021 vertrekken we van volgende principes:

 • we staan garant voor de kwaliteit van het onderwijs
 • we focussen op de interactie met jou als student
 • we zetten in op blended learning, een mix van on campus en online onderwijs, in de mate van het mogelijke
 • we garanderen een Brussel- en studentenervaring
 • we organiseren internationale mobiliteit
 • we zijn een inclusieve universiteit en hebben aandacht voor kansengroepen

Ook de komende maanden zal corona de maatschappij wereldwijd nog beheersen. Uiteraard volgen we de evolutie op de voet, luisteren we naar onze experten en respecteren we de maatregelen die de regering ons oplegt. We doen dit uit solidariteit, om elkaars veiligheid en gezondheid te respecteren. 

Blended learning en interactief onderwijs

Interactie met studenten centraal

We organiseren waar mogelijk onderwijs op de campus. Daarbij zetten we in op blended learning, met een mengvorm van digitaal en campusonderwijs. Omdat we door de afstandsmaatregelen minder lokalen ter beschikking hebben, bieden we sommige opleidingsonderdelen digitaal aan.

Voor campusonderwijs krijgen interactieve onderwijsvormen (werkcolleges, hoorcolleges waar fysieke interactie belangrijk is …) prioriteit. Hoorcolleges gaan in de regel digitaal door, maar kunnen naargelang prioriteit en het realiseren van de leerdoelen op de campussen of externe locaties plaatsvinden.

De volgende studenten krijgen daarbij, in functie van die leerdoelen, extra aandacht:

 • Nieuwe studenten in het eerste jaar en zogenaamde schakelstudenten; zodat zij een eerste ‘on campus’ ervaring beleven
 • Internationale studenten, zodat zij van zeer nabij kennismaken met Brussel en de VUB
 • Kansengroepen en werkstudenten
Heb je nog vragen?
Neem contact op met het Infopunt Studenten

Telefoonnummer
+32 2 629 20 10

E-mail
info@vub.be

Onderwijs

Klik hier voor Engels

Natuurlijk wil je weten hoe je lessen er dit jaar zullen uitzien. Momenteel vinden alle hoorcolleges digitaal plaats. Er kunnen dit semester wel nog WPO’s fysiek plaatsvinden. Kijk dus regelmatig naar Canvas en je lessenrooster voor laatste up-to-date info.

FAQ's: les volgen aan de VUB in '20-'21

Hieronder vind je een antwoord op al je vragen over blended learning, online lessen of campusonderwijs.

Elke student zal komend academiejaar zowel online als op de campus les volgen. Een deel van je lessen zal dus digitaal zijn, maar je zal ook onderwijsactiviteiten op de campus meevolgen. Vanaf 14 september kan je in je lessenrooster terugvinden welke lessen online doorgaan en welke op de campus.

Net zoals altijd zal je komend academiejaar les krijgen op onze campussen in Etterbeek en Jette. Om zoveel mogelijk contactonderwijs te kunnen organiseren, breiden we onze leslocaties ook uit in hartje Brussel. Zo kan het zijn dat je Jozef II, het Vlaams Parlement, FlageyCinematekBozar, KVS of CIVA in je lesrooster ziet staan. 

Neem een kijkje op de webpagina Brussels City Campus voor meer informatie over de externe leslocaties en hoe je die kan bereiken.

Blended learning betekent dat je zowel online als on campus les zal krijgen. Onderwijsactiviteiten waarbij fysieke interactie belangrijk is, zoals practica en werkcolleges, zullen zo veel mogelijk op de campus plaatsvindenHoorcolleges gaan in principe digitaal door, al kunnen sommige ook op de campus georganiseerd worden.

Het rotatiesysteem zorgt ervoor dat alle studenten een campuservaring krijgen. Je zal deel uitmaken van een 'learning community' en les krijgen met een vaste bubbel medestudenten. Het rotatiesysteem houdt in dat elke week een andere bubbel een bepaald lesonderdeel op de campus meemaakt, terwijl de overige groepen de les online meevolgen.

 

Werkcolleges, practica en oefeningenlessen zullen nog steeds op de campus kunnen doorgaan. Wel is het mogelijk dat in sommige opleidingen enkele lessen vervangen worden door digitale alternatieven. In je lesrooster zal je steeds duidelijk kunnen lezen of je op de campus of online aanwezig moet zijn.

Als de werkcolleges, practica en oefeningenlessen op de campus doorgaan, is fysieke aanwezigheid verplicht.

Net zoals anders zal je verplicht aanwezig moeten zijn in werkcolleges, bij practica en in oefeningenlessen. Die opleidingsactiviteiten bepalen namelijk mee je eindcijfer.

Als je woont in een rode zone en daardoor niet aanwezig kan zijn op deze lesmomenten, wordt je afwezigheid beschouwd als gewettigd. Neem in dat geval contact op met je faculteit.

Op het digitale leerplatform Canvas kan je zien in welke groep je zit en wanneer je les hebt.

De grootte van je groep hangt af van je opleiding en de leslokalen. Momenteel is de capaciteit van onze lokalen gehalveerd. Afhankelijk van hoe de situatie evolueert, kan de capaciteit vergroten of verkleinen.

Om de veiligheid te garanderen behoren alle studenten tot een vaste bubbel. Daardoor is de kans klein dat je doorheen het semester van groep kan wisselen.

Vragen stellen zal je altijd kunnen, ook in een online les. Wanneer en hoe je dat kan doen, zal afhangen van je lesgever en of de les live is of op voorhand werd opgenomen. In sommige lessen zal je je vraag direct kunnen stellen, in andere kan je de lesgever achteraf mailen of gebruikmaken van een vragenmoment.

Belangrijk: aarzel nooit om contact op te nemen met je lesgever als er iets niet helemaal duidelijk is!

Lesgevers kunnen de lessen die ze livestreamen opnemen en beschikbaar stellen voor studenten. Of je de lessen achteraf kan bekijken zal afhangen van je lesgever en het opleidingsonderdeel.

Er zullen voldoende study spaces voorzien zijn op de campus waar je je online les kan bekijken of kan studeren tijdens springuren. Meer informatie over de locatie van de study spaces volgt snel.

Er is natuurlijk een verschil tussen online les volgen of in real life. Check zeker de infographics met tips & tricks van Studiebegeleiding over hoe je het best zo'n online les aanpakt.

Ondervind je moeilijkheden of zit je met vragen over je studieaanpak? Aarzel dan niet om Studiebegeleiding te contacteren!

FAQ's: hygiëne en gezondheid

Om het campusonderwijs veilig te laten verlopen zijn een aantal belangrijke hygiënemaatregelen van kracht. Lees hieronder het antwoord op veelgestelde vragen over hygiëne en veiligheid op de campus.

Je moet steeds verplicht een mondmasker dragen op de campus, zowel binnen als buiten de gebouwen. Ook tijdens de lessen en examens moet je steeds je mondmasker aan hebben.

De VUB volgt alle maatregelen van de overheid op om je veiligheid op de campus te garanderen. Zo is een mondmasker overal verplicht en gelden strikte hygiëneregels rond handen wassen en social distancing. 

Dankzij het rotatiesysteem, de online lessen en de externe locaties zullen VUB-studenten bovendien zo veel mogelijk verspreid les krijgen. Zo vermijden we grote samenkomsten van studenten in de aula's en op de campussen. 

Bij een lokale lockdown van Brussel zullen we volledig overschakelen naar digitaal onderwijs.

Neem contact op met je faculteit indien enkel jouw thuisgemeente in lockdown gaat en je nog steeds verplichte on campus lessen hebt.

Rotatiesysteem

Studentengroepen vormen ‘learning communities’ waar interactiviteit belangrijk is en zullen eventueel de colleges volgen in vaste ‘bubbels’. Een rotatiesysteem garandeert dat álle studenten, zelfs in grotere groepen, een contact- en campuservaring hebben. Op de campus of bepaalde externe locaties wordt er les gegeven aan een beperkte groep die iedere week wisselt, terwijl de andere groepen de les online volgen. We creëren externe capaciteit via samenwerkingen met culturele huizen, bedrijven en andere.

Brussels City Campus

Komend academiejaar zetten we zoveel mogelijk in op contactonderwijs. Daarom breiden we onze leslocaties verder uit naar hartje Brussel. 

Naast de al bestaande VUB-campussen in Etterbeek, Jette, Usquare, Gooik, Anderlecht, Diest en Leuven verwelkomen we je op 7 bijkomende leslocaties in het academiejaar ‘20-’21. Zo volg jij binnenkort misschien wel les in Jozef II, het Vlaams Parlement, Flagey, Cinematek, KVS, Bozar of CIVA.  

Op de webpagina Brussels City Campus vind je alle informatie over deze zeven nieuwe leslocaties en hoe je die kan bereiken. 

De aanpak van jouw faculteit kennen?

Ontdek het hier

Op uitwisseling gaan

Het reisbeleid van de VUB volgt de richtlijnen van Buitenlandse zaken. ​​​​Voor de laatste updates over het reisbeleid van de federale overheid, raden we je aan regelmatig de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen.

Update 28/08

We horen je denken: wat met naar het buitenland reizen, voor een studie-uitwisseling bijvoorbeeld? Internationalisering blijft een hoofdrol spelen aan de VUB. Waar de maatregelen dat toelaten, is internationale mobiliteit mogelijk, al beperken we ons tot EU-landen. Reizen naar landen buiten de EU is niet toegelaten

De VUB volgt steeds de richtlijnen van de overheden. De Belgische regering past het reisbeleid naar Europese landen regelmatig aan. Raadpleeg daarom frequent de website van Buitenlandse Zaken om na te gaan of het mogelijk is om te reizen naar landen binnen de Europese Unie, inclusief Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Informeer je goed over de specifieke maatregelen die van kracht zijn om een bepaald land binnen te mogen. Respecteer ook de geldende veiligheidsmaatregelen en instructies rond quarantaine eenmaal je in het land van bestemming bent.

De VUB verduidelijkt het reisbeleid met een gedetailleerde kleurencode:

Groene zones

Er is geen enkel probleem en er zijn geen beperkingen om af te reizen, de uitwisseling wordt toegestaan.

Oranje zones

Oranje type A)

De Belgische overheid waarschuwt en vraagt de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen omdat vanuit Belgisch oogpunt de graad van besmetting in deze regio hoog is. Er zijn mogelijk beperkende maatregelen.

Oranje type B)

De overheid van je gastland van bestemming legt maatregelen op voor inreizen uit België omdat dit mogelijk een risico vormt. Er zijn beperkende maatregelen.

In beide types wordt de uitwisseling toegestaan maar we informeren studenten over de mogelijke beperkingen en maatregelen.

Groepsreizen, veldwerk en excursies worden niet toegelaten.

Rode zones

Rood type A)

De Belgische overheid verbiedt reizen naar deze regio’s omdat de besmettingsgraad te hoog is en er lokaal te veel beperkende maatregelen zijn.

De VUB laat deze uitwisselingen niet toe. Groepsreizen, veldwerk en excursies worden niet toegelaten.

Rood type B)

De overheid van je gastland van bestemming verbiedt inreizen vanuit België. De uitwisseling wordt enkel toegestaan als het gastland een uitzondering maakt voor het inreizen voor studiedoeleinden.

Groepsreizen, veldwerk en excursies worden niet toegelaten.

Indien een land of regio op de rode lijst van de Belgische overheid staat  (kleurcode Rood type A) is het niet toegestaan voor studenten of personeel om in het kader van VUB activiteiten naar deze gebieden af te reizen.

Gezien de situatie dagelijks kan veranderen is het belangrijk dat studenten en personeel die naar het buitenland reizen de website van Buitenlandse Zaken raadplegen VOOR het aankopen van reistickets en het reserveren van accommodatie.

Brussels City Campus

Ontdek alle externe leslocaties

Studentenleven

Klik hier voor Engels

De VUB vindt het belangrijk dat studenten zich verbonden voelen met elkaar. Het studentenleven zal er volgend jaar iets anders uitzien, maar samen maken we er iets leuks van!

FAQ's: VUB-student zijn in '20-'21

Student zijn is natuurlijk veel meer dan alleen studeren. Kom alles te weten over het studentenleven aan de VUB in '20-'21.

Student zijn is meer dan alleen studeren. Ook op onze campus en daarbuiten valt er nog steeds heel wat te beleven. 

 • Eten en drinken: Breng met je bubbel eens een bezoekje aan cafés en restaurants dicht bij de campus zoals het Complex, Opinio of Bar Pilar; 

 • Sport: Maak kennis met de ruime sportmogelijkheden, zowel in onze sportfaciliteiten op de campussen als digitaal, via www.vub.be/sport.

 • CultuurGeniet van het coronaproof cultuuraanbod van Pilar met oncerten, talks en expo. Live in Pilar wanneer het kan, digitaal op de website en via streams op social media wanneer het moet. Omdat cultuur verbindt, en daar in tijden van corona net nog meer nood aan is dan anders.

 • Ontdek Brussel: Trek de stad in en haal je hart op in de talrijke musea, restaurants en cafés, winkels, parken, culturele centra, enzovoort. 

Virussen komen en virussen vergaan, maar de studentenverenigingen die blijven sowieso bestaan!

Ook komend academiejaar zal je kunnen aansluiten bij één of meer verenigingen. Elke vereniging zal zelf coronaproof ontmoetingsactiviteiten organiseren zodat je veilig kan kennismaken. Doorheen het jaar zullen de activiteiten waar mogelijk fysiek doorgaan. Kan dat niet, dan zullen de verenigingen ongetwijfeld digitale alternatieven op poten zetten zoals digitale cantussen bijvoorbeeld!

Meer info over de verenigingen vind je op student.vub.be of in de aflevering ‘Student zijn is meer dan studeren alleen’ die je tijdens de onthaalweek kan bekijken. 

De kans dat er komend semester TD’s zullen plaatsvinden in één van de feestzalen of de tent van de VUB is jammer genoeg klein.

Gelukkig zijn onze studentenverenigingen bijzonder creatief en zullen ze het onderste uit de kan halen om leuke activiteiten op poten te zetten. Digitaal waar nodig, fysiek waar mogelijk. Fysieke activiteiten zal je voorlopig vooral zittend doorbrengen, met je vaste bubbel en bediening aan tafel, maar ook en vooral genietend van de sfeer en gezelligheid met je medestudenten. En wie weet, misschien kunnen in de toekomst wel coronaproof TD’s plaatsvinden als de maatregelen dat toestaan. 

We vinden het belangrijk dat jij je als nieuwe student snel thuis voelt aan de VUB. Nieuwe vrienden maken in tijden van corona is niet eenvoudig, daarom steken we graag een handje toe!

 • Dankzij het buddysysteem kan je je samen met andere nieuwe studenten op sleeptouw laten nemen door een ervaren VUB-student. De buddy maakt je wegwijs op de campus en helpt jou alle do’s en don’ts van het studentenleven te ontdekken. 

 • Onze kotcoach Jelle leidt het kotleven in goede banen. De leuke activiteiten die hij organiseert zijn de ideale gelegenheid om je medekotbewoners beter te leren kennen en hechte vriendschappen te sluiten. 

 • Zit je minder goed in je vel? Aarzel dan zeker niet om te bellen naar 02/629.23.06. Het team van studiebegeleiding biedt je graag een luisterend oor. Ook een afspraak met één van de studentenpsychologen is mogelijk. 

FAQ's: op kot gaan in '20-'21

Waarom op kot gaan aan de VUB en hoe zal het kotleven eruitzien komend academiejaar? Ontdek het hieronder!

Je zal volgend jaar minder les krijgen op de campus dan anders. Maar op kot ga je niet enkel en alleen om dicht bij de aula's te wonen. Op kot maak je vrienden, leer je zelfstandig leven en beleef je het studentenleven ten volle. Hoewel de kotervaring volgend jaar iets ander zal zijn, is de VUB volop aan het werk om kotstudenten een fijne tijd te bezorgen.

Bij een volledige lockdown van het land zullen kotstudenten een vaste verblijfplaats moeten kiezen. Je kan dus gewoon op kot blijven, maar switchen van verblijfplaats zal dan niet meer mogelijk zijn.  

Indien een kotstudent besmet is, treedt een protocol in werking waarbij de hele unit in quarantaine gaat. Daarbij zal de kotcoach alle studenten ondersteunen. Bovendien kan je ook lid worden van de Facebookgroep VUB student housing – stay in touch during corona measures om in contact te blijven met je medekotbewoners. Op kot ben je dus nooit alleen.

Op dit moment zijn nog enkele VUB-kamers of studio’s op de campus beschikbaar. Neem contact op met VUB studentenhuisvesting als je interesse hebt in een studentenkamer.  

Ook kan je nog steeds koten huren bij onze partners. Neem een kijkje op Brik.be en op onze webpagina voor meer informatie over alle studentenhuizen in Brussel.

Op kot aan de VUB?

Kom snel alles te weten

Op kot aan de VUB? Goed idee! Maak je klaar voor een heel nieuwe ervaring en haal het maximum uit je studententijd. Onze gloednieuwe kotcoach Jelle leidt het kotleven in goede banen, organiseert leuke initiatieven en bezorgt je een warme en gezellige kotfamilie!

Als er een nieuwe besmettingspiek komt, bestaat de kans dat de overheid kotstudenten vraagt een vaste verblijfplaats te kiezen. In het geval dat een kotstudent besmet is, volgen we een protocol waarbij de hele unit in quarantaine gaat. Ook daarbij zal de kotcoach alle studenten ondersteunen. Op kot ben je dus nooit alleen!

Een bruisend studentenleven?

Ontdek de verenigingen

De Brusselse sfeer opsnuiven?

Ontdek alle hotspots

Zin in een streepje cultuur?

Ontdek Brussel

Studentendiensten

Klik hier voor Engels

Benieuwd naar wat de VUB je allemaal te bieden heeft? Dan zit je hier op de goede plek! Kom hieronder meer te weten over onze studentenrestaurants, sportfaciliteiten, studentenjobs en ondersteunende diensten.

Infopunt Studenten

Zit je met vragen?

Stel ze aan het Infopunt

Bij het Infopunt Studenten kan je terecht met al je vragen. Wil je weten hoe je je vakken kan registreren? Zit je sloot met je inschrijving? Vind je je lokaal niet of weet je niet waar je met een probleem heen moet? Aarzel dan niet om je vraag te stellen aan het Infopunt of hen te mailen via info@vub.be.

Vragen over je studieloopbaan?

Contacteer Studiebegeleiding

Studiebegeleiding staat op elk ogenblik klaar om te helpen met je studies. Heb je nood aan informatie, advies, begeleiding of training? Neem dan deel aan één van de vele workshops of maak een individuele afspraak. 

Nood aan ondersteuning?

Contacteer studiefinanciering

Als VUB-student kan je een beroep doen op een uitgebreid ondersteuningsaanbod. Studenten die het financieel moeilijk hebben kunnen verschillende soorten toelages en leningen aanvragen. Daarnaast kan elke student ook bij Studentenstatuut en studiefinanciering terecht voor advies over kinderbijslag of belastingen of voor een luisterend oor in moeilijke periodes. 

Lekker eten en drinken?

Bezoek onze resto's

Zin in een lekkere maaltijd aan een voordelige prijs? Dan zijn de resto's op onze campussen in Etterbeek en Jette dé place to be. Je kan er niet alleen terecht voor een warme maaltijd, maar ook voor een krokant broodje, vers ontbijt of heerlijke koffie. 

Conditie op peil houden?

Ontdek onze sportvoorzieningen

Sporten is gezond én heel eenvoudig op onze campussen in Etterbeek en Jette. Of je nu houdt van zwemmen, badminton, voetbal, pilates of tafeltennis: er is voor elk wat wils. Wil je je conditie op peil houden volgend academiejaar? Ontdek dan ons ruime sportaanbod

Wat bijverdienen?

Doorzoek onze jobdatabank

Boeken aankopen, feestjes organiseren en met vrienden de stad intrekken. Het studentenleven is geweldig, maar kan al eens duur uitvallen. Wil je graag een centje bijverdienen? Neem dan eens een kijkje in onze jobdatabank en wie weet zit er wel iets voor jou tussen! 

FAQ's: VUB-diensten

Kom hieronder alles te weten over welke VUB-diensten beschikbaar zijn volgend academiejaar en hoe zij te werk gaan.

Heb je nog vragen over volgend academiejaar of studeren aan de VUB? Contacteer dan het Infopunt Studenten via info@vub.be of bel naar 02 629 20 10. 

Voor advies, begeleiding of informatie over jouw studies aan de VUB kan je steeds terecht bij Studiebegeleiding. Je kan hen bereiken via begeleiding@vub.be of via 02 629 23 06.  

Voor een face-to-face gesprek kan je de Contactpunten in Etterbeek en Jette bezoeken. Natuurlijk gelden daarbij steeds de maatregelen rond hygiëne en social distancing. 

Tot 11 september zijn de contactpunten gesloten, maar Studiebegeleiding blijft wel bereikbaar via telefoon en e-mail. 

Nieuwe boeken en cursussen kan je online kopen in de webshop of in de campuswinkel Standaard Student Shop in Etterbeek. Voor tweedehandsboeken kan je terecht op Facebook, StuBooks.be en de OSD-cursusdienstWelke boeken je nodig hebt, vind je in de opleidingsonderdeelfiches.  

TIP: De aanbevolen handboeken zijn geen verplicht studiemateriaal. Wacht tot na de eerste les van het vak voordat je ze aankoopt. De docent geeft meestal aan hoe dikwijls je de handboeken zal gebruiken. 

Ja! Vanaf de start van het academiejaar zal je op onze campussen in Etterbeek en Jette warme maaltijden, meeneemmaaltijden, broodjes, dranken, snacks en koffiekoeken kunnen verkrijgen. Hou daarbij rekening met de volgende maatregelen: 

 • Reinig zelf je zitplaats voor gebruik. Daarvoor zal ontsmettingsmateriaal aanwezig zijn. 

 • Tussen de zitplaatsen is 1,5m afstand voorzien. 

 • Laat bij het verlaten van de cafetaria of resto  verplicht je contactgegevens achter. 

Voor meer informatie kan je terecht op: https://student.vub.be/resto#samen-duurzaam-zijn. 

Ja, elke VUB-student heeft vrij toegang tot de fysieke collecties van de universiteitsbibliotheken in Etterbeek en Jette. Je kan dus zonder problemen boeken uitlenen. 

Daarnaast kan je ook scans uit boeken aanvragen of de online catalogus raadplegen. Als je een geregistreerde bibliotheekgebruiker bent, kan je bovendien ook boeken reserveren en op afspraak afhalen aan de balie. 

Meer informatie vind je op:  https://biblio.vub.ac.be/iguana/www.main.cls?p=f88fe9ec-2425-11e7-a7e4-90084dd7a2c4&v=*. 

In de bibliotheken zijn vaste, individuele studieplekken voorzien voor VUB-studenten en –personeelsleden die thuis geen geschikte werkplek hebben. Groepswerk is momenteel niet toegestaan. Je studeerplek kan je reserveren via Affluences.

Houd ook steeds rekening met de geldende maatregelen. Zo is het verplicht om een mondmasker te dragen en je aan te melden aan de balie. 

Jazeker! Het zwembad, de sporthallen en de openluchtinfrastructuur op de campus zijn toegankelijk. Wel is het verplicht om online te reserveren en alle veiligheidsvoorschriften na te leven. Voor contactsporten zoals basketbal, voetbal, hockey en gevechtssporten kunnen enkel erkende clubs reserveren.

Ook Basic Fit is open gedurende de gebruikelijke openingsuren en onder specifieke voorwaarden zoals verplichte reservatie.

Zit je nog met een vraag? Stuur ze dan naar sport@vub.be of check de website!  

Er worden nog steeds vacatures in de jobdatabank geplaatst. Je kan dus nog steeds een studentenjob beoefenen als je dat wil.

Voor jobstudenten aan de VUB gelden dezelfde maatregelen als voor vaste personeelsleden. Zo moet je steeds een mondmasker dragen en de afstandsregels respecteren. Afhankelijk van de jobinhoud is het mogelijk dat je voor een studentenjob aan de VUB van thuis uit werkt.

Meer informatie vind je op student.vub.be/studentenjob.

Zit je met vragen over studiefinanciering of wil je een beurs of een toelage aanvragen? Daarvoor kan je terecht bij Studentenstatuut & StudiefinancieringJe kan hen van dinsdag tot vrijdag (tussen 10u-12u en 13u-15u) telefonisch bereiken op 02 629 23 15 of mailen naar studentenstatuut.studiefinanciering@vub.be

Studentenstatuut en Studiefinanciering is beschikbaar voor digitale afspraken en afspraken op de campus.