logo

Broodtekst

Deze broodtekst publiceren we maximaal op onze publicaties. Het is onze merkbelofte, ons fundament.

Deze tekst vertelt waarom we uniek zijn, wat we doen, hoe we het doen en voor wie we het doen

Bronbestand broodtekst


Stuur een mailtje naar webmaster@vub.be om toegang te krijgen tot de bronbestanden.

Mail ons

Oranje driehoek

Deze driehoek is een belangrijk symbolisch zowel als grafisch element. Het staat voor de vrijzinnigheid, voor het out-of-the-box denken van de universitaire gemeenschap.

Hij wordt in de corporatie communicatie in het oranje gebruikt als een herkenbaar en versterkend element. In de wervende communicatie duikt hij op met een fotografische invulling.

Toepassingen oranje driehoek

Het is belangrijk de driehoek niet bovenaan rechts van het blad aflopend te plaatsen.

Op die wijze wordt hij een soort “ezelsoor”.

Hij wordt het best gebruikt gelijnd ter hoogte van een tekst of beeld. Dat kan een headline, subline, baseline, logo of foto zijn. Voorbeelden hiervan vindt men terug in diverse toepassingen doorheen deze stijlgids.

Bij smalle banners, banden, of layout vlakken die niet bovenaan rechts gesitueerd zijn is het mogelijk de driehoek over de ganse breedte van de band te plaatsen, ofwel de keuze te maken om hem met logo of tekst te lijnen.

Alles hangt samen met het voldoende zichtbaar maken van de driehoek.

Ter hoogte van een headline, tekst of beeld kan de driehoek groter zijn. De grootte ervan wordt bepaald in harmonie met de layout en de beeldvorming en het doel van het gebruik op de respectievelijke plaats.

We gebruiken de driehoek uiteraard in gepaste dosering of regelmaat.

Patroon

Het driehoek-patroon is een specifiek en eerder decoratief element dat in het leven is geroepen om bepaalde grafische invullingen te doen waarbij de unieke driehoek minder elegant oogt. Het zal vooral gebruikt worden in bepaalde printuitingen, parafernalia en gadgets.

Voor de toepassingen hiervan wordt altijd afgestemd met de Marcom-dienst van de VUB. Overmatig gebruik zal de huisstijl te veel verzwaren. Voorzichtigheid is dus geboden.

Schuine lijn

De schuine lijn is altijd de helling van de driehoek  uit het logo. Het is een grafische extensie van de driehoek die eenzelfde bedoeling en eigenheid heeft, een grotere beeldvorming toelaat en de grafische functionaliteit uitbreidt.

De schuine lijn heeft altijd een invulling met kleurvlakken of beelden. Het is dus in geen geval een getekende lijn.

Lettertype: ITC Avant Garde (“gewicht” naar keuze) of bij de MS Office toepassingen Verdana.

Quote

Vrijheid van meningsuiting staat hoog in het VUB-vaandel. De “quote” maakt daarom integraal deel uit van de huisstijl. De grootte en de hierin geplaatste tekst hangt af van het onderwerp en de tekst. Het zal vooral om een korte tekst, quote, of aandachtspunt gaan.

Het quotekader en de quotelijn kan in het zwart, wit, blauw of oranje gebruikt worden. Deze quote kan ook gekanteld gebruikt worden. De vorm mag evenwel niet aangepast worden.

Ook de quotelijn kan apart gebruikt worden. Ook hier kan gekanteld worden.

Zowel quotekader als -lijn kunnen indien layout of onderwerp het vragen in dikkere lijnvoering of in vlak toegepast worden. Het vlak kan al dan niet gerasterd worden in de passende tint van oranje, blauw of zwart.

 

Bronbestand quote


Stuur een mailtje naar webmaster@vub.be om toegang te krijgen tot de bronbestanden.

Mail ons

Geometrische vormen

Optioneel eigent de VUB-stijlgids zich in navolging van de driehoek, ook het vierkant (vorm logo) en de cirkel (vorm wapenschild) toe. Deze vormen kunnen passend in diverse communicatie dragers toegepast worden. Hierbij wordt gedacht aan powerpoint-presentaties, signalisatie en publicaties.

Voorbeelden van toepassingen: kaderstukjes, afkadering foto’s, kleurvlakken, … Voor de toepassingen hiervan wordt altijd afgestemd met de Marcom-dienst van de VUB.