logo

Schooljaar 2020-21 wordt er eentje om nooit te vergeten: kleurcodes, schoolbanken ontsmetten en een eerste keer met een mondmasker voor de klas. Maar gelukkig geen eerste keer online lesgeven. En dat treft, want door code geel mogen wij jullie niet uitnodigen op onze campus. Maar als jullie niet tot bij ons kunnen komen, komen wij met plezier tot jullie scherm!

We pasten ons aanbod workshops aan tot online formats. Check het aanbod hieronder en schrijf je snel in! 

We kijken ernaar uit jullie online te ontmoeten! 

Wat? VAARDIG staat voor Verbanden leggen, AnAlyseren, ReDeneren en InteGreren. De opdracht op het toelatingsexamen omvat een of meerdere teksten met tabellen en grafieken, waarover vragen worden gesteld (met en daarna zonder de tekst). De faculteit Geneeskunde en Farmacie organiseert een interactieve webinar waarin je leerlingen gerichte leestips en voorbeeldteksten krijgen. We eindigen de sessie met een uitgebreid proefexamen.
Duur: 3.15 uur 
Kostprijs: gratis 
Wanneer: tijdens volgende woensdagnamiddagen:

 • 03/02/2021
 • 24/02/2021
 • 10/03/2021
 • 17/03/2021
 • 21/04/2021
 • 05/05/2021 

Tool: Google Meet 

Schrijf je in!

Wat? CLEAR staat voor Conflicthantering, Luistervaardigheid, Empathie, Aandacht, Reflectie en Respect. Dit zijn vaardigheden die vroeger reeds vervat zaten in de communicatieproef. Deze test peilt naar persoonlijke, interpersoonlijke en communicatieve competenties. Onze experts in medische communicatie geven uitleg over de verschillende dimensies en delen hun inzichten met jouw leerlingen.
Duur: 2.00 uur 
Kostprijs: gratis 
Wanneer: tijdens volgende woensdagnamiddagen: 

 • 10/02/2021
 • 03/03/2021
 • 24/03/2021
 • 31/03/2021
 • 28/04/2021

Tool: Google Meet

Schrijf je in! 

Wat? In deze workshop krijgen leerlingen meer inzicht in hoe archeologie werkt, en op welke manier verschillende natuurwetenschappelijke methoden kunnen bijdragen tot een beter begrip van hoe mensen in het verleden leefden. 
Duur? 45 minuten
Kostprijs? Gratis 
Wanneer? Tweede semester (januari - mei 2021) 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom...) 
Inschrijven? Stuur een mailtje naar Lesley.penne@vub.be 

Wat? Deze workshop neemt je mee op een (virtuele) speurtocht naar sporen van de complexe culturele en literaire relaties tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ondanks de massale vernielingen die de Eerste Wereldoorlog teweegbracht, werden er tijdens de Duitse bezetting van België ook nieuwe culturele contacten gelegd. Zo ontstond er mede door toedoen van de Duitse bezetter in en rond Brussel een belangrijke Duitse schrijverskolonie. Wat was de houding van deze Duitse schrijvers ten opzichte van Brussel en België? 
Duur? 1-2 uur 
Kostprijs? Gratis 
Wanneer? Vanaf oktober tot mei (exact moment samen te bepalen) 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom)
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be 

Wat? Deze workshop biedt een eerste kennismaking met Duitse literatuur en geschiedenis. In deze workshop gaan we aan de hand van een gedicht van Günter Kunert nader in op een belangrijk hoofdstuk uit de naoorlogse geschiedenis van Duitsland, de Duitse (op)deling in twee staten: Bondsrepubliek en DDR. We bekijken samen welke verschillende elementen bij een literaire analyse aan bod komen en kijken o.a. naar de talige, stilistische, historische en politieke bijzonderheden van Kunert's gedicht. 
Duur? 1 uur - 1,5 uur 
Kostprijs? Gratis 
Wanneer? Vanaf oktober tot mei (exact moment samen te bepalen) 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom)
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be 

Wat? Wat is het verband tussen literatuur en televisieprogramma’s als ‘Expeditie Robinson’ en ‘Lost’? Waarom spreken vakanties op exotische eilanden zo tot de verbeelding?  In deze workshop gaan je leerlingen zelf aan de slag als literatuurwetenschapper. We gaan na hoe de hedendaagse media en de literatuur beïnvloed zijn door Robinson Crusoe, de Engelstalige roman die 300 jaar geleden door Daniel Defoe werd gepubliceerd.
Duur? 45 minuten - 2 uur 
Kostprijs? Gratis 
Wanneer? Vanaf oktober tot mei (exact moment samen te bepalen) 
Tool? Teams
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be 

Wat? In deze workshop bekijken we samen hoe je een literaire analyse het best kan aanpakken. We bekijken o.a. de elementen ruimte, tijd, personnages, handeling, tekstructuur en vorm. Hiervoor gebruiken we een bekend tekstfragment. Welk dat is, blijft nog even een verrassing!
Duur? 20 - 45 minuten 
Kostprijs? Gratis 
Wanneer? Vanaf oktober tot mei (exact moment samen te bepalen) 
Tool? Teams
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be 

Wat? Deze workshop laat de leerlingen nadenken over wat taal en meertaligheid is. Waarom is het (niet) belangrijk om verschillende talen te beheersen/ leren? Waarom taal bestuderen? Deze vragen zullen op een interactieve manier benaderd worden.
Duur? 45 - 120 minuten: de lengte van de workshop kan aangepast worden aan de noden van de school of de leerkracht.
Kostprijs? Gratis 
Wanneer? Vanaf oktober tot juni 
Tool? Teams 
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be 

Quoi ? Ce workshop a pour sujet le multilinguisme. Pourquoi maîtriser ou apprendre plusieurs langues ? Qu’est-ce qu’une langue ? Pourquoi l(es) étudier ? Ces questions seront discutées de manière interactive.
Durée ? 45 minutes - 120 minutes: la longueur du workshop peut être adaptée selon les besoins de l’école ou du professeur.
Prix ? Gratuit
Quand ? A partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai 
Plateforme ? Teams 
Inscription ? Envoyez un mail à talk@vub.be 

Quoi ? Ce workshop représente une introduction à linguistique. Qu’est-ce que c’est, la linguistique ? Pourquoi étudier/ apprendre une langue (étrangère) ? Comment peut-on apprendre une langue (étrangère/ seconde) ? Quels facteurs peuvent avoir un impact sur cet apprentissage ? Toutes ces questions seront traitées de manière interactive.
Durée ? La longueur de ce workshop peut être adaptée aux nécessités de l’école ou du professeur.
Prix ? Gratuit
Quand ? A partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai 
Plateforme ? Teams/Zoom 
Inscription ? Envoyez un mail à talk@vub.be 

Wat? Wat kan letterkunde ons als nuttige kennis bijbrengen, in vergelijking met bijvoorbeeld de taalverwerving? Dat analyseren we door eerst enkele gegevens te bekijken die heel eigen zijn aan de Italiaanse letterkunde. Daarna werpen we een algemeen licht op hedendaagse ontwikkelingen en benaderen we twee werken: een roman van Walter Siti uit de 21ste eeuw en de "Bekentenissen van Zeno" ("La coscienza di Zeno") van Italo Svevo.
Duur? 30-50 minuten
Kostprijs? Gratis 
Wanneer? Vanaf oktober tot juni 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom...) 
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be 

Wat? Pizza of pasta, met een prosecco vooraf en een espresso na de tiramisù. Een avondje opera of een concert waarvan je kippenvel krijgt van de instrumentale pianissimo. Je kent meer Italiaans dan je denkt! In deze workshop belichten we enkele specifieke kenmerken van de Italiaanse taal en laten we zien hoe je nu al een korte maar verrassende verhalende tekst in het Italiaans kan lezen.
Duur? 1 - 1,5 uur 
Kostprijs? Gratis 
Wanneer? Vanaf oktober tot juni 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom...) 
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be 

Wat? Denk jij onmiddellijk aan siesta en fiesta als het over Spaanse cultuur gaat? Aan flamenco of stierengevechten? In deze workshop ontdekken we aan de hand van audio- en videofragmenten dat de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur veel rijker is dan vaak gedacht. Doorheen de workshop leer je alvast wat Spaanse woordenschat en maak je kennis met de opleiding Spaanse Taal- en Letterkunde!
Duur? 45 - 90 minuten 
Kostprijs? Gratis 
Wanneer? Vanaf oktober tot juni 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom...) 
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be 

Wat? Wil je graag weten wat de studie Spaanse Taalkunde zoal inhoudt? In deze workshop ontdekken we samen enkele taalkundige structuren, die een perfect beeld schetsen van de veelzijdigheid van een opleiding in de (Spaanse) Taalkunde. 
Duur? 20-45 minuten
Kostprijs? Gratis 
Wanneer? Vanaf oktober tot juni 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom...) 
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be 

Quoi ? Au cours de cet atelier interactif, nous apprendrons à étudier et contextualiser quelques extraits de grands classiques de la littérature française. Nous nous focaliserons sur un siècle, un auteur ou un courant littéraire en particulier, selon les choix et besoins du professeur et de l’école. L’enseignant choisit les extraits parmi une sélection de textes du moyen-âge jusqu’au 20e siècle.

Objectif ? Offrir une méthode d’analyse qui aidera l’élève à lire, comprendre et à situer les extraits choisis par leur enseignant (prose, théâtre ou poésie)

Durée?  60 – 90 minutes (à déterminer avec l’enseignant)

Quand? À déterminer avec l’enseignant (février – mai)

Plateforme? Ms Teams ou Zoom

Inscriptions? Par mail via talk@vub.be

Wat hebben de woorden tīhi en whurutu met elkaar gemeen? Het zijn allebei woorden uit het Maori die ontleend zijn aan het Engels! In deze Engelstalige workshop proberen we te achterhalen wat er met woorden gebeurt als ze gefilterd worden door een andere taal en ontdekken we wat het Engels en het Maori zo uniek maakt.

Workshop length?  60 – 90 minutes (in consultation with the teacher)
When? February - May (in consultation with the teacher)
Platform? MS Teams
Registration? Via email (talk@vub.be)

Event: Wetenschapsshow


Onze doctoraatstudenten tonen de leerlingen waar de ingenieurswetenschappen in het dagelijkse leven worden toegepast in verschillende sectoren: geneeskunde, robotica, duurzame energie, virtual reality…

Schrijf jouw school in!

Wedstrijd: South Pole Experiment


Bedenk een experiment dat bij jou thuis of op school werkt, maar dat een ander resultaat zal geven wanneer het herhaald wordt op de Zuidpool. Voor leerlingen van het vijfde leerjaar tot het tweede middelbaar!

Meer info

Wedstrijd: Wiskunnend Wiske


Jaarlijks kruisen ongeveer 2000 wiskundeknobbels uit het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs de degens. Ze buigen zich over een aantal intrigerende wiskundige opdrachten met als einddoel een plaatsje én overwinning in de finale.

Meer info

Nascholing

De coronacrisis wees het al uit: de wereld heeft je nodig! Onze samenleving kan niet zonder onderwijs en gemotiveerde leraren. Daarom ondersteunen we je met een ruim aanbod aan nascholingen, zodat je je job goed kan blijven uitvoeren.

Onze nascholingen zijn bedoeld voor het brede onderwijsveld: leraren secundair onderwijs, docenten hoger onderwijs, directies, CLB-medewerkers… Bekijk ons aanbod hieronder en schrijf je in.

Vragen of feedback? Stuur ons een mailtje naar lerarenopleiding@vub.be

Grafentheorie: van Koningsbergen over het handelsreizigersprobleem naar Google Pagerank. Een geïntegreerde workshop voor leerkrachten wiskunde tweede en derde graad secundair onderwijs. 

Wanneer? Woensdag 10 november 2021, van 13:30 tot 17:30.
Waar? VUB Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, Aula Qb.
Prijs? Gratis!
Meer info en inschrijven? Grafentheorie: van Koningsbergen over het handelsreizigersprobleem naar google PageRank | Vrije Universiteit Brussel (vub.be)

Ondersteuning

Het STEM-steunpunt Brussel biedt ondersteuning aan Brusselse leerkrachten en leerkrachtenteams in het secundair onderwijs voor het (verder) ontwikkelen van kwalitatief STEM-onderwijs. We zetten in op “leerkrachtenonwikkelteams” (‘teacher design teams’) om nieuw STEM lesmateriaal te ontwikkelen of bestaand materiaal aan te passen aan de context van de klas. Meer informatie vind je op onze website: stemsteunpuntbrussel.be

 

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons aanbod voor leerlingen, leerkrachten en scholen!

Heb je een vraag of wil je ons graag feedback geven over onze activiteiten? Stuur ons een berichtje via dit formulier

Partners

Alle activiteiten voor leerkrachten en leerlingen worden professioneel uitgewerkt in samenwerking met externe en interne partners, onder andere:

 • STEM-steunpunt Brussel

Het STEM-steunpunt Brussel wil leerkrachtenteams in-service van STEM-vakken ondersteunen in de evolutie naar een beter onderwijs voor ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’. Meer info kan je hier vinden.

 • Wetenschapscommunicatie

Vanuit de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel, samen met de Universitaire Associatie Brussel, wetenschap naar het brede publiek toe brengen: dat is wat het expertisecentrum Wetenschapscommunicatie doet. Het Expertisecentrum richt zich tot iedereen: kinderen, jongeren, het onderwijsveld,, onderzoekers, de pers, het brede publiek en non-profitorganisaties. Zo wil het bijdragen tot de opbouw van de kenniseconomie. Info: www.wtnschp.be

 • Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO)

IDLO verzorgt de lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel en ressorteert onder de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (PE). Het departement verzorgt ook heel wat nascholingen voor het brede onderwijsveld, in het teken van professionalisering van de leerkracht. Info: www.vub.be/faculteit/idlo

 • LERAAR XL

LERAAR XL verzamelt het professionaliseringsaanbod van de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmushogeschool Brussel en CVO COOVI bedoeld voor leraren en andere onderwijsprofessionals. Info: www.leraarxl.be

 • B-PHOT 

B-PHOT staat voor ‘Brussels Photonics Team’ en is een onderzoeksgroep binnen de ingenieursfaculteit van de VUB. De groep wordt wereldwijd erkend voor haar onderzoek binnen de micro-optica en de micro-fotonica. Info: www.b-phot.org/