logo

Info over Institutionele samenwerking

e Vrije Universiteit Brussel werkt samen met verschillende instellingen van hoger onderwijs. Een overzicht:

Erasmushogeschool Brussel

Samen met de Erasmushogeschool Brussel maakt de Vrije Universiteit Brussel deel uit van de Universitaire Associatie Brussel. Lees meer over de Erasmushogeschool Brussel en over de Universitaire Associatie Brussel.

Université Libre de Bruxelles (ULB)

Een nauwe samenwerking met onze Franstalige zusteruniversiteit is niet meer dan normaal. Verschillende onderzoeksprogramma's worden al samen met de ULB uitgevoerd en ook op onderwijsvlak (o.a. via de Solvayschool) werken we steeds nauwer samen. Een dergelijke samenwerking over de taalgrenzen heen biedt beide instellingen ook een ideale springplank naar Europa. Meer informatie over de ULB

Hogeschool Limburg en Provinciale Hogeschool Limburg

Om ondersteuning te bieden bij de academisering van hun opleidingen sloot de Vrije Universiteit Brussel in 2003 een samenwerkingsakkoord met de Hogeschool Limburg en de Provinciale Hogeschool Limburg.

Koninklijke Militaire School

De Vrije Universiteit Brussel werkt, zowel op onderwijsvlak als voor wetenschappelijk onderzoek nauw samen met de Koninklijke Militaire School (KMS).

Hoger Instituut voor Readaptatiewetenschappen

Sinds het academiejaar 2003-2004 bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vrije Universiteit Brussel en het Hoger Instituut voor Readaptatiewetenschappen Leuven in het vakgebied van de Agogische Wetenschappen. Die zorgt onder andere voor een vlotte doorstroming van afgestudeerden van Hirl cvo naar de opleiding Sociale en Culturele Agogiek.

UNICA

De Vrije Universiteit Brussel is een actief lid van UNICA - een netwerk van 38 hoofdstedelijke Universiteiten in Europa - dat zowat 1.500.000 studenten vertegenwoordigt. De leden ervan creëren tal van Europese Initiatieven en dienen gemeenschappelijke Europese projecten in.

Eutopia

In 2019 werden de eerste generatie echte Europese universiteiten opgericht, waaronder EUTOPIA. VUB is een trots lid van deze kerngroep gelijkgestemde universiteiten voor wie verandering niet alleen de output is van onze alliantie, maar de drijvende kracht die ons samenbrengt. EUTOPIA vertegenwoordigt meer dan 165.000 studenten, 30.000 personeelsleden en heeftonderzoekscentra in 760 gebieden, wat de brede kennis van het netwerk benadrukt. Voor meer informatie klik hier.

Kent University

Via de Brussels School of International Studies aan de Kent University worden hoogstaande onderwijspakketten in internationale relaties, internationaal recht en conflictanalyse aangeboden.

Vesalius College

Vesalius College biedt jonge mensen van over de hele wereld Engelstalig onderwijs in Brussel aan naar het model van de betere Amerikaanse "Liberal Arts Colleges", gecombineerd met een Europese fundering. In 1998 kreeg het Vesalius college als eerste instelling op het Europese vasteland het kwaliteitslabel uitgereikt door de Open University Validation Services. Meer informatie over het Vesalius College.

Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking

Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) is een erkende NGO (niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking), gelegen aan de campus van de Vrije Universiteit Brussel te Etterbeek. UCOS wil, vanuit een vrijzinnig-humanistisch perspectief, de VUB-gemeenschap (zowel studenten als personeel) sensibiliseren en activeren rond de Noord-Zuid problematiek.UCOS organiseert en ondersteunt educatieve activiteiten op de campus die betrekking hebben op duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking (debatten, lezingen, filmvertoningen, acties en evenementen,...).

UCOS biedt ervaringsmogelijkheden aan om de problematiek van het Zuiden en de Noord-zuidverhoudingen beter te begrijpen en dit in de vorm van inleefreizen of stages naar DR Congo en bezoeken aan internationale conferenties.

UCOS geeft ook trainingen en workshops aan studenten die in het kader van hun studies naar een ontwikkelingsland reizen.

Studenten die zelf initiatieven nemen omtrent internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling kunnen rekenen op inhoudelijke en praktische ondersteuning van UCOS.

Wereldwijd

Daarnaast heeft de Vrije Universiteit Brussel een Institutioneel samenwerkingsakkoord met 38 universiteiten in de wereld afgesloten, en een Studentenuitwisselingsakkoord met 160 universiteiten.

 

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Sinds 1970 biedt het C.V.O. van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel kwalitatieve en communicatieve taalopleidingen waarbij een brede waaier van socio-culturele activiteiten het gebruik van de doeltaal optimaliseert. Ook VUB-studenten volgen er soms taallessen. 

Meer informatie over het C.V.O.