logo

Bewaking, beveiliging & onderhoud

Bovenstaande diensten vormen een belangrijk onderdeel van Facility Services.

1. Bewaking

De medewerkers van de dienst bewaking verzekeren de veiligheid van personen (studenten, personeel en bezoekers), goederen en gebouwen op onze campussen Etterbeek en Jette. Bovendien staan ze in voor het beheer van onze beveiligingstechnieken.De uitgebreide ploeg bewakers is samengesteld uit personeelsleden van een externe firma die ook worden bijgestaan door eigen VUB personeel. Deze dienst is 24u op 24 bemand.

De bewakers zijn professionals getraind in veiligheid en eerste hulpverlening. Bij noodgevallen brengen ze de hulpdiensten meteen op de hoogte. Bovenal zijn ze competente individuen die een vast aanspreekpunt zijn bij allerhande situaties. Met andere woorden aarzel niet ze aan te spreken.

Adres en contactgegevens

Campus Etterbeek

Gebouw F, rotule 4, niveau esplanade (tegenover de ingang van het studentenrestaurant)
Tel. : 02/629.21.76, 02/629.21.78, 02/629.30.13 
Fax : 02/629.30.41
E-mail :

Campus Jette

Studentenhomes (naast de dienst Huisvesting)
tel.: 02/477.41.41 (via dit nummer wordt u doorverbonden met de permanentie bewaking voor beide campussen. Het doorschakelen kan enkele seconden in beslag nemen).
fax: 02/477.41.40
E-mail :

24u/24 noodtelefoon

In geval van nood is er een speciaal noodnummer.

Campus Etterbeek: 02/629 11 11 - intern: 1111

Campus Jette: 02/477 61 12

* Noodoproepen zijn ook mogelijk vanuit elke lift. 

Incidenten

Voor alle problemen op de campussen (bijv. vandalisme, diefstal, geweld, ...) is de bewaking het eerste aanspreekpunt. Indien nodig contacteert de bewaking meteen de hulpdiensten.
! Gelieve bij elk incident (agressie, inbraak, overlast, ongewenste personen, … ) aangifte te doen bij de bewaking.

Parkeertoelatingen/campustoegang

Op de campussen van de Vrije Universiteit Brussel is een toegangssysteem met verzinkbare palen in gebruik.

Dit systeem werkt op basis van nummerplaatherkenning wat betekent dat iedereen wiens nummerplaat geregistreerd staat automatisch toegang krijgt tot de campus.

Studenten en personeelsleden kunnen hun nummerplaat laten registreren via het intranet (klik op 'registratie nummerplaat').

Externe bezoekers die met de wagen de campus op en af willen rijden moeten zich aanmelden via de intercom aan de ingangen.

Toestemming (bvb. BBQ's, activiteiten op de campus gronden)

Vooraleer je een activiteit organiseert op de campus moet je de toestemming/bevestiging hebben van de bewakingsdienst.

Je kan hiervoor een mail sturen naar infradesk@vub.ac.be

Voor een BBQ moet je het aanvraagformulier invullen (dit kan ter plaatse bij de dienst bewaking). 

Let op! Indien je deze niet hebt kan de bewaking zeggen dat een activiteit niet mag doorgaan.

Openen en sluiten van lokalen

In noodgevallen kan de bewaking uw bureau voor u openen en achteraf opnieuw sluiten.

Personeel: U moet zich legimiteren (via personeelskaart) om via de bewaking toegang te krijgen. De bewaker zal immers controleren dat hij geen vreemden in uw lokaal toelaat.

Studenten: Studenten kunnen zich enkel aanmelden bij de bewaking voor het openen van een lokaal als de bewaking hiervan op de hoogte is. De dienst bewaking dient een mail (bewaking@vub.ac.be) te ontvangen (van een verantwoordelijke zoals een professor van wie het labo of bureau is) dat er toegang mag verleend worden aan bepaalde studenten/personen voor een dag, weekend of bepaalde periode.

Let op! Indien je geen personeelskaart of mail + studentenkaart niet kan voorleggen mag de bewaking de persoon in kwestie toegang ontzeggen.

Leslokalen: Voor het openen/sluiten van leslokalen op een weekdag (tussen 7u en 22u) of op een zaterdag (tussen 7u en 17u)  kan je terecht bij de leslokalentechniekers via 02/629.27.98. Hierna kan je de bewaking steeds contacteren op 02/629 21.76.

Bij ziekte of ongeval

De bewakers hebben een eerste hulp training gekregen en kunnen u helpen in noodgevallen. Bij een ernstig ongeval of ziekte zal de bewaking onmiddellijk de arts van wacht of de nooddiensten verwittigen. Bij autopech zullen de bewakers u helpen de pechdienst te verwittigen.

Vertrouwensdienst

Mocht u zich uitzonderlijk, en ondanks al onze maatregelen, op de campus niet veilig, of zelfs bedreigd voelen dan kan u zich steeds in volle vertrouwen richten tot een van onze bewakers. Indien nodig zal hij/zij u begeleiden naar uw wagen of naar het dichtst bijgelegen openbaar vervoer.

Tips waakzaamheid

 • Zorg er steeds voor dat de deur van uw kantoor, labo of kot gesloten wordt wanneer u ook maar een ogenblik deze lokalen verlaat. Een dief heeft slechts enkele ogenblikken nodig om uw portefeuille of draagbare PC uit uw openstaand bureau te stelen.
 • Sluit 's nachts steeds ramen en deuren goed af, ook indien ze zich niet op het gelijkvloers bevinden. Een openstaand raam is een gelegenheid en "de gelegenheid maakt de dief...".
 • Voelt U zich op de campus bedreigd of merkt u verdachte situaties op, meld dit onmiddellijk aan de bewaking (noodnummer 88 of 02/629.21.76).
 • Meld defecte lichten of slecht sluitende deuren zo vlug mogelijk aan de permanentie technische dienst 02/629.31.11 tijdens de kantooruren, of aan de bewaking.
 • Blokkeer NOOIT deuren om achteraf vrienden of kennissen binnen te laten. Een open deur kan een gelegenheidsdief aanzetten tot diefstal of erger.
 • Indien U vaststelt dat u bestolen bent, neem dan onmiddellijk contact op met de bewaking.
 • Bij inbraak met nalaten van sporen zal de bewaking steeds een beroep doen op de politie.
 • Programmeer de noodnummers op uw GSM, of op de telefoon in uw kantoor of kot.

 

2.Beveiliging

Deze dienst staat in voor alle beveiligingstechnieken zoals camerabewaking, toegangscontrole, inbraak en brandalarmsystemen. Samen met onze partners streven we naar een zo volledig mogelijke beveiliging van onze campussen. Deze partners zijn zorgvuldig gekozen en hebben de nodige deskundigheid ('know how') inzake beveiliging.

Sleuteldienst

De sleuteldienst staat o.a. in voor de aanmaak en aanpassing van sleutels/transponders, plaatsen van cilinders, aanmaak van toegangskaarten rotuledeuren,...

Contact:

infradesk@vub.ac.be
tel.: 02/629.30.42

Gelieve elk verlies van sleutels dadelijk aan de bewaking te melden (kan ook via e-mail )

 

3. Reiniging

De medewerkers van de dienst reiniging VUB staan in voor de controle van de schoonmaak op onze campus. Voor praktische uitvoering van de reiniging werkt de VUB samen met de externe firma GOM. Met vragen over/voor de dienst of vraag naar een extra reiniging kan er steeds een mail gestuurd worden naar infradesk@vub.ac.be

Contact

Rita De Brabanter: 02/629.39.15, 
Sabrina Colpaert: 02/629.12.84, 

Controles

Regelmatig gebeuren er steekproeven om de graad van netheid te controleren. 

Ruitenkuis

Het reinigen van de ruiten wordt op regelmatige tijdstippen uitgevoerd door een externe firma.

Tapijtreiniging

Jaarlijks of op aanvraag worden de tapijten geshamponeerd met daarvoor bestemde machines en producten.

Sjouwers

Op de sjouwers kan beroep gedaan worden voor kleine verhuizen, ophalen van afvalpapier, ophalen van oud computermateriaal, print cartridges... 
Je kan een aanvraag doen door een mail te sturen naar infradesk@vub.ac.be. (Vermeld duidelijk wat, waar, wanneer...)

Afvalbeheer

 

Tips Reiniging

 • maak gebruik van asbakken om sigaretten in te doven
 • laat geen afval rondslingeren maar maak gebruik van de daarvoor bestemde afvalbakken
 • voeten vegen bij het betreden van de gebouwen
 • stal uw fietsen niet in de gangen maar maak gebruik van de daarvoor bestemde fietsrekken buiten de gebouwen
 • om het reinigen te vergemakkelijken laat geen kabels van computers en dergelijke op de grond liggen