logo

Doctoreren brengt je hogerop

Je bent gepassioneerd door wetenschap? Je bent nieuwsgierig en inventief? Je wil werken in een internationaal competitief milieu? Dan is doctoreren beslist iets voor jou!

Wat is doctoreren?

Doctoreren doe je met het oog op het behalen van de graad van doctor: de hoogste graad die aan een Vlaamse universiteit kan worden behaald. Als doctoraatstudent verricht je voornamelijk onderzoek. Soms komen daar ook lesopdrachten bij. Tijdens je doctoraatstraject doe je veel ervaringen op: je woont conferenties bij, geeft presentaties en publiceert wetenschappelijke artikels.

Niet alleen krijg je zo de kans om je, onder begeleiding van experts, gedurende een viertal jaar te verdiepen in een onderwerp dat je boeit, maar je verwerft ook een aantal vaardigheden die hoog ingeschat worden op de arbeidsmarkt, zoals talenkennis, communicatievaardigheden en kwaliteiten op het vlak van projectmanagement, leiderschap en teamwerk.

Doctoreren is dus in veel gevallen een beslissende stap in je carrière, zowel binnen als buiten de academische wereld.

Doctoreren aan de VUB: Kies uit een waaier van mogelijkheden

Als internationaal gerenommeerde onderzoeksinstelling biedt de VUB een brede waaier aan doctoraatstrajecten. Je kunt aan onze universiteit een doctorsgraad behalen in maar liefst 36 onderzoeksdomeinen

Word PhD student aan de VUB

Schrijf je in!

Doctor

Vak- / Onderzoeksgroep

Gezamelijk doctoraat

Aan de VUB is het mogelijk om een gezamenlijk doctoraat te behalen. Via een gezamenlijk doctoraat, ook wel ‘joint PhD’ of ‘cotutelle’ genoemd, bereid je een doctoraat voor in samenwerking met een bijkomende universiteit. Je hebt dan een promotor in elke instelling en aan het einde van het traject ontvang je een doctorsgraad van beide partnerinstellingen.

Lees er hier meer over →

Administration & Doctoral Training Programme
Nele Van Schelvergem

Telefoon
+32 2 629 16 53

E-mail
doctoral.schools@vub.be
Coördinator
Hannelore De Grande

Telefoon
+32 2 629 16 51

E-mail
hannelore.de.grande@vub.be
Financial Support & Grants Info Doctoral Schools
Mimi Deprez

Telefoon
+32 2 629 21 41

E-mail
phd@vub.be

Toelatingsvoorwaarden

Is doctoreren iets voor jou?

Je bent gepassioneerd door wetenschap? Je bent nieuwsgierig en inventief? Je wil werken in een internationaal competitief milieu? Dan is doctoreren vast iets voor jou. Denk er ook aan dat je bereid moet zijn om minstens 4 jaar voltijds onderzoek te verrichten in een academische context. Doctoreren vraagt dus zeker een aangehouden inspanning. Begin er enkel aan als je echt zeker bent van je opzet.

Diplomavereisten

Om eventueel toegelaten te worden tot het doctoraatstraject moet je beschikken over één van de volgende diploma's:

  • een Belgisch masterdiploma;
  • een met Master gelijkgesteld Belgisch diploma van de tweede cyclus van een academische opleiding (krachtens de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013);
  • een Belgisch diploma van een voortgezette academische opleiding;
  • een Belgisch einddiploma van het hogeschoolonderwijs van twee cycli;
  • een Belgisch diploma van een voortgezette opleiding die volgt op een hogeschoolopleiding van twee cycli.
  • een buitenlands einddiploma van een buitenlandse universiteit of van een buitenlandse instelling van academisch onderwijs dat behaald is na een met een goed gevolg afgeronde opleiding van tenminste 240 studiepunten en gelijkgesteld is met een diploma van Master (krachtens een decreet of een Europese richtlijn).

  In artikels 4 t/m 6 van het aanvullend facultair doctoraatsreglement van de faculteit waar je wil doctoreren, wordt bepaald welke studierichting tot welke doctoraat toegang verleent.

Indien het niet helemaal duidelijk is voor jouw specifieke situatie, neem dan contact op met de facultaire contactpersoon voor doctorandi.
Indien je dossier niet aan de basisvoorwaarden voldoet, kan de faculteit een bijkomend onderzoek eisen waarin gepeild wordt naar de geschiktheid van de kandidaat om een doctoraatsproefschrift voor te bereiden en kan een verplicht lessenpakket opgelegd worden.

Wie kan promotor zijn

Je promotor begeleidt je gedurende het volledige doctoraatsproces. Zoek een promotor die over de expertise beschikt die aansluit bij dat onderzoek. Expertise op de Vrije Universiteit Brussel kan je onder andere vinden via de zoekmogelijkheden die hier aangeboden worden. Enkel Professoren die aan de VUB het statuut van Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) hebben, kunnen als promotor van een doctoraat optreden.

Indien je als doctoraatsstudent instaat voor een onderwijsopdracht als assistent (AAP-lid), denk er aan dat de titularis van het vak dat je doceert, niet per definitie de promotor van je doctoraatsonderzoek hoeft te zijn. De begeleider van je masterproef moet ook niet per se promotor van je doctoraat worden.

Een onderwerp vinden

Bij de toelatingsaanvraag moet je het onderwerp van je onderzoek vermelden. De titel moet nog niet exact vaststaan, maar je moet wel al een idee hebben van het domein en het onderwerp van je onderzoek. Doctorandi bouwen vaak voort op hun masterthesis en blijven zo in dezelfde onderzoeks- of vakgroep. Sommige promotoren vermelden voor welke onderzoeksthema's ze bereid zijn de begeleiding op zich te nemen. Hier kan je een lijst bekijken van zulke onderwerpen.

Financiering

Onderzoeksgroepen werken regelmatig op projectbasis waarvoor nieuwe onderzoekers aangetrokken worden. Hiervoor worden dan vacatures uitgeschreven. Deze vacatures kan je soms op de websites van de faculteit of van de vak- of onderzoeksgroep vinden, of op de vacaturewebsite van de personeelsdienst van de Vrije Universiteit Brussel. Je kan een zelf aanvraag indienen voor je eigen project bij een financierende instantie, zoals het FWO of het IWT. Klik verder voor meer informatie over statuten, vacatures en financieringsbronnen.

Financiering

De meeste doctorandi worden betaald om hun onderzoek uit te voeren. Maar het is niet zo dat je automatisch financiering ontvangt als je voor het doctoraat toegelaten wordt. De aanvraag voor financiering is een bijkomende stap naast de toelatingsaanvraag.

Er zijn verschillende manieren om als doctoraatsstudent betaald te worden:

  • Financiering als werknemer van de universiteit: je bent dan assistent (AAP)
  • Persoonsgebonden financiering: je hebt zelf een onderzoeksplan ingediend bij een financierende instantie (bv. IWT, FWO,...). Over het algemeen ontvang je dan een beurs.
  • Projectgebonden financiering: je promotor of vakgroep heeft eerder een projectaanvraag ingediend, waarbij er middelen voorzien zijn om een onderzoeker aan te nemen. Je wordt dan aangenomen (als bursaal of als werknemer) in het kader van een project.

Elk van deze statuten is gekoppeld aan een bepaalde aanvraagprocedure, een bepaalde aanstellingsvorm (beurs of arbeidscontract) en aan een bepaalde reglementering (toekenningsvoorwaarden, duur, e.a.). Voor meer informatie raadpleeg je dan ook best de relevante organisatie. Bespreek het ook zeker met je promotor. Gedetailleerde informatie over contracten en statuten met betrekking tot tewerkstelling kan je ook verkrijgen via de Personeelsdienst.

Assisterend Academisch Personeel (AAP) 

 Als lid van het assisterend academisch personeel (AAP) sta je de professoren van je vakgroep bij in hun onderwijsopdracht. Dit betekent dat je lessen, practica, labo’s, werkcolleges,… zult geven. Daarnaast word je ook geacht een doctoraat voor te bereiden en aan je onderzoek te werken. Ongeveer 40% van je tijd zal besteed worden aan lesopdrachten en 60% aan onderzoek. In principe duurt een AAP-mandaat 6 jaar. Je bent dan werknemer van de universiteit. De vacatures voor AAP-mandaten aan de Vrije Universiteit Brussel kan je raadplegen op de vacaturepagina.

Project- en persoonsgebonden mandaten (Beurshouders en BAP)

Voor persoonsgebonden of projectgebonden financiering kan je bij veel verschillende instanties terecht. Hieronder worden de voornaamste financieringskanalen in Vlaanderen en Brussel opgelijst. Deze lijst is niet exhaustief. Voor elke discipline bestaan er weer andere organisaties. Als je al verbonden bent aan de Vrije Universiteit Brussel kan je voor een uitgebreidere verzameling terecht op het intranet van het R&D Departement (inloggen met VUB net-ID). De dienst Internationale Relaties en Mobiliteit (IRMO) beheert ook een aantal scholarship-programma's voor doctoraten. Bekijk ze hier.

Doctoraatsopleiding en doctoral schools

Als doctoraatsstudent ben je verplicht om aan de VUB een doctoraatsopleiding te volgen. De nadruk ligt wel op een flexibel en individueel samengesteld programma. De activiteiten van de doctoraatsopleiding geven je als doctoraatsstudent de kans je polyvalenter te ontwikkelen. Je kan bijkomende vaardigheden aanleren en valideren die zowel het onderzoek als het eventuele onderwijs ondersteunen, maar ook buiten het vakgebied en de academische omgeving van pas kunnen komen. Zo kan je gratis allerhande disciplinegebonden seminaries volgen en talloze workshops zoals presentatietechnieken, projectmanagement, academisch Engels en loopbaancoaching.

De Doctoraatsopleiding wordt georganiseerd door de Centrale Doctoraatsbegeleiding en de drie Doctoral Schools:

Meer informatie over de doctoraatsopleiding vind je op deze pagina.

Official guidelines on PhD Defences in light of COVID-19 measures

All planned (private and public) defences until July 3rd can be postponed or continue in a fully digital format. As long as all parties involved (supervisor, doctoral candidate and jury members) agree on this, the period (one month after a successful private defence the public defence should be organised) as foreseen in the Central Doctoral Regulations can be extended.

Organising a public defence is possible only when it is arranged in a fully digital manner (circumstances pertaining to: expiring VISA, arranged return to home country, need of doctor’s title for future job etc. are all valid reasons to continue with the organisation), and this until July 3rd unless communicated differently in the meantime. The relevant faculty body decides in consultation with the supervisor/doctoral candidate on the preferred decision (postponement or digital format). Next to public defences, advisory commissions and internal defences can also be fully digitally organized.

You can find a quick reference guide that shows how you can organize a digital doctoral defence here. The reference guide is compliant with the Central PhD Regulations and the best practices of the VUB Teams team. This way of working can be adapted according to supplementary agreements within the respective faculties.

As of July 6th, one can again choose for a ‘standard’ doctoral defence in a physical setting (face-2-face), as long as all COVID-19 VUB safety measures are strictly adhered to. You can find a summary of these safety measures here, as well as an overview of the reviewed capacity of VUB (class)rooms under COVID-19 measures. Do mind that these measures can be subject to change. Please check the VUB Staff sharepoint page for the latest updates before organizing the defence.

Please note that in line with VUB’s current travel policy, international jury members’ participation to the meeting will need to remain virtual until September 13th, unless communicated differently in the meantime.

By derogation from standard regulations, defences will exceptionally be authorized in July and August 2020.

Doctoraatsverdedigingen

woensdag 11 maart, 14:00 - 17:00 U

Thesis Café 2019-2020

Let’s write together...

Let’s write together...

vrijdag 15 mei, 12:00

Interactieve infosessie

Door de coronacrisis kunnen de infodagen niet fysiek doorgaan en dat is best een bummer. Omdat we weten dat je waarschijnlijk met heel wat vragen over je studiekeuze en de VUB zit hebben we een alternatief gezocht en gevonden: interactieve infosessies!

Door de coronacrisis kunnen de infodagen niet fysiek doorgaan en dat is best een bummer. Omdat we...

woensdag 27 mei, 09:00 - 17:00 U

The European Union in International Affairs #EUIA20

The European Union in International Affairs, #EUIA20 Conference provides a major forum for academics and policy-makers to debate the role of the EU in the turbulent realm of international affairs. The seventh edition of this event will take place from 27 to 29 May 2020 and focus on...

The European Union in International Affairs, #EUIA20 Conference provides a major forum for academ...

woensdag 27 mei, 14:00

Bijscholing Stagemeesters

In deze interactieve opleiding wordt ingegaan op één of twee wisselende thema's die specifiek voor uw rol als stagemeester relevant zijn. In mei 2020 zullen we ons tijdens deze sessie verdiepen in de opstart van de stage van een ASO op uw dienst. Dit betekent dat we onder de loep...

In deze interactieve opleiding wordt ingegaan op één of twee wisselende thema's die specifiek v...

woensdag 27 mei, 14:00

ASO's opleiden tijdens de COVID19-crisis

De huidige crisis beinvloedt op vele manieren de opleiding van ASO's op de werkvloer. Diensten zijn drukker of juist rustiger; de bezetting, organisatie en autonomie zijn anders dan anders en de variatie aan ziektebeelden (of casuistiek) is niet zoals gebruikelijk. In deze online...

De huidige crisis beinvloedt op vele manieren de opleiding van ASO's op de werkvloer. Diensten zi...

woensdag 27 mei, 15:00

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Interdisciplinaire Studies van mevr. Sarah De Boeck

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Interdisciplinaire Studies van mevr. Sarah De Boeck. Promotors: Prof. dr. ir. M. Ryckewaert, Prof. dr. D. Bassens, Prof. dr. H. Deneweth

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Interdisciplinaire...

woensdag 27 mei, 16:00 - 18:30 U

Bijscholing Stagemeesters

In deze interactieve opleiding wordt ingegaan op één of twee wisselende thema's die specifiek voor uw rol als stagemeester relevant zijn. In mei 2020 zullen we ons tijdens deze sessie verdiepen in de opstart van de stage van een ASO op uw dienst. Dit betekent dat we onder de loep...

In deze interactieve opleiding wordt ingegaan op één of twee wisselende thema's die specifiek v...

zondag 31 mei, 10:00 - 14:00 U

VUB Loopt de 20 km door Brussel

Loop met 500 VUB'ers in de 20 km door Brussel voor het goede doel! Doe je mee?

Loop met 500 VUB'ers in de 20 km door Brussel voor het goede doel! Doe je mee?

zondag 31 mei, 10:00

VUB Loopt samen de 20 km door Brussel

Samen met 500 VUB'ers aan de start van de 20 km door Brussel! Doe je mee?

Samen met 500 VUB'ers aan de start van de 20 km door Brussel! Doe je mee?

zondag 31 mei, 10:00

T-Shirt VUB Loopt

dinsdag 2 juni, 00:00

ITNA 02/06/2020

Taaltest READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE ITNA- Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen   De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA)  wordt ontwikkeld en afgenomen door de leden van het Interuniversity Testing Consortium (IUTC): de...

Taaltest READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE ITNA- Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor...

dinsdag 2 juni, 02:00 - 16:00 U

ITNA 2 juni 2020

Taaltest...

Taaltest...

woensdag 3 juni, 00:00

ITACE for lecturers 03/06/2020

ITACE for lecturers 03/06/2020 in English...

ITACE for lecturers 03/06/2020 in English...

woensdag 3 juni, 02:00 - 16:00 U

ITACE for lectureres 3 juni 2020

ITACE for lecturers 03/06/2020 in English...

ITACE for lecturers 03/06/2020 in English...

vrijdag 5 juni, 00:00

ITACE for students 05/06/2020

ITACE for students 05/06/2020 in English...

ITACE for students 05/06/2020 in English...

vrijdag 5 juni, 02:00 - 16:00 U

ITACE for students 5 juni 2020

ITACE for students 05/06/2020 in English...

ITACE for students 05/06/2020 in English...

zaterdag 6 juni, 10:30 - 16:00 U

Kinesitherapie bij patienten met respiratoire aandoeningen

Bijscholing vakgroep KIMA unit KINE, VUB – UZ Brussel...

Bijscholing vakgroep KIMA unit KINE, VUB – UZ Brussel...

woensdag 24 juni, 10:00 - 16:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

vrijdag 26 juni, 12:00

Opleidingsintervisie

Tijdens de opleidingsintervisie wordt in kleine groep (max. 7 deelnemers) -gestructureerd en onder begeleiding- uitgewisseld rond thema's die u zelf aandraagt. U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt bij het opleiden op de werkvloer. Open...

Tijdens de opleidingsintervisie wordt in kleine groep (max. 7 deelnemers) -gestructureerd en onde...

maandag 3 augustus, 09:00 - 17:00 U

BIOTECH SUMMER SCHOOL 2020: APPLICATION FORM

APPLICATION FORM - BIOTECH SUMMER SCHOOL 2020, 3-14 AUGUST 2020...

APPLICATION FORM - BIOTECH SUMMER SCHOOL 2020, 3-14 AUGUST 2020...