Dr. Laura Molinari, verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Solvay Business School, wint de prijs ‘100 jaar RESA’ voor haar doctoraatsonderzoek ‘Essays on Infrastructure Asset Management’. Deze eer werd haar toegekend in het kader van de Joseph Merlot – Joseph Leclercq Prijs, een intitiatief door de Belgische afdeling van CIRIEC.

Het onderzoek van Dr. Molinari werd uitgevoerd als een gezamenlijk doctoraat van de VUB en de Université libre de Bruxelles (ULB) voor de Leerstoel Infrastructure Asset Management & Lifecycle Planning, onder leiding van Prof. Dr. Elvira Haezendonck en Prof. Dr. Vincent Mabillard. Het werd gesponsord door vooraanstaande organisaties zoals Antea Group, Arcadis, Sweco en Tractebel. Dit zijn allemaal leden van ORI, de sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België. 

De prijs werd toegekend door RESA en CIRIEC vanwege de grote relevantie van Dr. Molinari's onderzoek en conclusies voor alle bedrijven die infrastructuur beheren. In een tijd van toenemende onzekerheid en grote investeringsbeslissingen, waaronder de uitdagingen van de energietransitie, biedt haar onderzoek waardevolle inzichten voor deze organisaties. Concreet richt dr. Molinari's werk richt zich op het ontwikkelen van strategieën voor infrastructuurbeheer, het evalueren van infrastructuurinvesteringen en het verbeteren van de uitvoering van infrastructuurprojecten. Haar bevindingen zijn direct toepasbaar voor zowel publieke als private organisaties, wat de waarde van haar werk nog verder vergroot.  

Dr. Molinari is verheugd dat ze deze prijs in ontvangst mag nemen: “Deze erkenning is een grote eer en bevestigt de relevantie van ons werk op het gebied van infrastructuurbeheer. Deze prijs motiveert me des te meer om mijn werk voort te zetten.” 

Het succes van Dr. Molinari's doctoraatsonderzoek is ook een erkenning voor de onderzoekseenheid Strategie, onder leiding van Prof. Dr. Elvira Haezendonck, die zich focust op strategische vraagstukken rondom infrastructuurprojecten, circulaire transitie en clustercompetitiviteit. 

Meer info over de prijs is hier terug te vinden.