HR Excellence-beleid

De VUB ontving in 2011 het HRS4R-kwaliteitslabel voor het eerst. In 2024 werd het opnieuw toegekend voor de komende 3 jaar. Voor deze hernieuwing stelden we een nieuw actieplan op samen met de VUB onderzoeksgemeenschap.  

Hieronder vind je een inleiding over de specifieke HR-beleidslijnen en acties. Raadpleeg hier het volledige HRS4R actieplan 2024-2027

Onze OTM-R beleidsvisietekst (2023)beschrijft het rekruteringsproces met de OTM-R principes als rode draad.

Rekrutering

Er is een uitgebreid wervingsproces ontwikkeld voor academisch personeel en onderzoekers, volgens de principes van open, transparante en op verdienste gebaseerde werving en transparantie in onze arbeidsvoorwaarden. Binnen rekrutering en selectie werken we aan een toolkit om academici te ondersteunen bij dit proces, waarbij we aandacht besteden aan onze employer branding en de kwaliteit van onze HR-gegevens benadrukken. Onze internationale medewerkers worden ondersteund door een  'internationals' afdeling en kunnen rekenen op ondersteuning en informatie (link naar de site).

Training & ontwikkeling

Engaged leading, loopbaanontwikkeling, vaardigheden en competenties voor onderzoekers, Doctoral Schools...

De VUB investeert aanzienlijk in opleiding en ontwikkeling voor al haar medewerkers. Het VUB LRN (leren) platform centraliseert trainingsinitiatieven van verschillende departementen (M&O, Onderzoek, Onderwijs) en staat voor een samenwerking die een visiegestuurde benadering van professionalisering op onze universiteit mogelijk maakt. Op deze manier draagt het bij aan een lerende organisatie en een aantrekkelijke werkcultuur vanuit een holistisch perspectief dat ontwikkelingsmogelijkheden creëert voor alle VUB-medewerkers, inclusief doctorandi. In de afgelopen jaren is ons aanbod inclusiever geworden door de toename van plaats- en/of tijdsonafhankelijke leerformats (digitale workshops, e-learning modules en platforms, blended learning trajecten, enz.). VUB LRN werkt ook samen met andere Belgische en internationale universiteiten en netwerken (zoals VLIR, EUTOPIA, EUA-CDE, enz.) om een steeds relevanter en uitgebreider aanbod vorm te geven.

VUB wil leiderschapsattitudes en -gedrag stimuleren die geschikt zijn voor de academische context waarin ze werken via haar visie op “engaged leading” (letterlijk vertaald: “betrokken leiderschap”). Engaged leading beschouwt leiderschap als een collectieve activiteit, waarbij formele en informele leiders met intentie en enthousiasme samenwerken naar gedeelde doelen. Als zodanig biedt het een kader voor het groeiende trainingsaanbod over alles wat betrekking heeft op persoonlijk of team-leiderschap.

Specifieke training wordt aangeboden op maat van doctorandi, postdoctorale onderzoekers en professoren. Een verplicht doctoraal trainingsprogramma in samenwerking met de Doctoral Schools stimuleert doctorandi om zich te ontwikkelen tot breed geschoolde en onafhankelijke onderzoekers, voorbereid op de volgende carrièrestap - binnen of buiten de academische wereld. Het trainingsaanbod voor onderzoeks heeft een toenemende focus op veralgemeenbare vaardigheden (zoals communicatie, samenwerking en leiderschap) en op toekomstbestendige onderzoeksvaardigheden (inclusief onderwerpen zoals open science, wetenschappelijke integriteit en AI voor onderzoek). Een in uitbreiding zijnd carrièreondersteuningsaanbod (met individuele begeleiding, webinarreeksen, interuniversitaire arbeidsmarkten, een exit-survey, enz.) heeft tot doel jonge onderzoekers verder te versterken om de volgende stappen in hun loopbaan te plannen. Meer ervaren onderzoekers worden aangemoedigd om vaardigheden aan te scherpen die een sterke invloed hebben op andere onderzoekers via initiatieven zoals de Supervisor Training, evenals andere trainingen die engaged leading in een bredere context verkennen.

In de komende jaren willen we het opleidingsaanbod zowel op het gebied van onderzoek als op het gebied van veralgemeenbare vaardigheden verder consolideren en verbeteren, en ons richten op het optimaliseren van de overgang van opleiding naar werkvloer door een sterkere nadruk te leggen op team-professionalisering en relevante trajecten.

Werkomgeving

Welzijn, internationalisering, onboarding...

Om het psychologische en fysieke welzijn van werknemers te bevorderen, introduceerde de VUB verschillende initiatieven, zoals de oprichting van het Wellbeing Team binnen Mens&Organisatie en opleidingsinitiatieven onder de paraplu van het VUB LRN-platform.

De meeste (interne en externe) welzijnspartners bieden begeleiding en ondersteuning voor alle personeelsleden (de vertrouwenspersonen) en sommige hebben een focus op onderzoekers, zoals de ombudspersonen voor PhD-onderzoekers. Er zijn ook meerdere partners (het Universitair Consultatiecentrum Brussel en de externe preventiedienst) ingeschakeld om individuele coaching, teamcoaching en begeleidingstrajecten voor het personeel te versterken. Bovendien begeleidt de dienst Preventie en Leefmilieu alle zaken die te maken hebben met (fysieke) veiligheid en welzijn, risicobeheer en grensoverschrijdend gedrag. Met de ontwikkeling van het You Are Not Alone-beleid (YANA) zet de universiteit maximaal in op preventie en betere ondersteuning van slachtoffers (link Meld het hulplijn?).

Internationalisering staat hoog in het vaandel aan de VUB: we verwelkomen internationale onderzoekers om te overwegen aan de VUB te gaan werken en hebben verbeterden in dat kader de aanwervingsprocessen voor internationale medewerkers. Om alle onderzoekers, en vooral die uit het buitenland, een optimale start aan de VUB te bieden, vinden er verschillende initiatieven plaats om ervoor te zorgen dat ze zich de eerste maanden meer thuis voelen. Tegelijkertijd stimuleert de VUB haar onderzoekers ook om internationaal actief te blijven en hun ambitie in het buitenland te vergroten.

Ethiek & professionele aspecten

De VUB ondersteunt haar onderzoeksgemeenschap door het bewustzijn van ethische kwesties te vergroten en richtlijnen te geven hoe ze moeten worden aangepakt. De VUB voorziet ook in een regelgevend kader, opleiding en diensten om ervoor te zorgen dat onderzoekers hun ethische verplichtingen nakomen en de nodige vergunningen verkrijgen. 

  • Het VUB Charter voor Onderzoekers (link) bepaalt goed gedrag en de ethische vereisten en verwachtingen voor onderzoekers en supervisors. 
  • De Juridisch-Ethische Cel biedt training en ondersteuning.
  • De VUB organiseert trainingen en workshops over onderzoeksethiek en integriteit. Het is ook een van de belangrijkste onderdelen van het doctoraatsprogramma. De VUB werkte samen met andere Vlaamse universiteiten aan een online cursus onderzoeksintegriteit: Mind the GAP, die verplicht is voor VUB doctoraatsonderzoekers. 
  • Elk jaar vindt er een Ethics Week plaats.

Gelijkheid & inclusie

Het Gendergelijkheidplan 2024-2026 geeft een overzicht van de acties en maatregelen binnen verschillende domeinen met betrekking tot gender en gelijkheid, gericht op academisch personeel. Vooral interessant in de context van HRS4R zijn de anti-bias training en de optimalisatie van diversiteitsmonitoring gericht op het ontwikkelen van empirisch onderbouwd beleid en doelstellingen.

Bovendien streeft de VUB naar het creëren van een inclusieve en ondersteunende werkomgeving, met respect voor socioculturele verschillen, en het stimuleren van professionele en persoonlijke groei van onderzoekers en hun welzijn.

Wie is betrokken bij de VUB? Belangrijkste belanghebbenden en drijfveren

Een Operationeel Comité houdt toezicht op de uitvoering van het actieplan en rapporteert erover aan de Onderzoeksraad en de Academische Raad.   

Het operationeel comité bestaat uit administratief personeel van People&Organisation, Research, het departement Strategie en Beleid en Marketing & Communicatie, en dus uit vertegenwoordigers van de onderzoeksgemeenschap aan de VUB.   

Stakeholders worden ook uitgenodigd voor informatiesessies en workshops.