Vrouw werkend op haar laptop aan haar bureau

Online inschrijving

Bij je online inschrijving vul je verschillende pagina’s in volgens de instructies. In de instructies vind je welke documenten je bij de hand moet hebben voor je inschrijving.

Schrijf je online in

Let op!

Als je je wil inschrijven voor een interdisciplinair doctoraat, neem dan eerst contact op met de desbetreffende faculteit en het Researcher Training & Development Office.

Researcher Training and Development Office

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan 2
1050 Elsene
Gebouw M, 1e verdieping
Meer info

Hernieuwde inschrijving

De facultaire Commissie voor de Doctoraatsopvolging (CDO) beslist elk jaar over de toelating tot hernieuwing van de inschrijving, na de evaluatie van het opvolgingsverslag. De beslissing wordt vóór het einde van september bekrachtigd. Ben je toegelaten? Dan krijg je automatisch een e-mail van de Onderwijs- en Studentenadministratie. Daarmee kan je je inschrijving als doctoraatsstudent hernieuwen.

Belangrijk: je moet je elk academiejaar opnieuw inschrijven, niet alleen in het jaar waarin je je proefschrift wil verdedigen.

2022_Man met laptop aan zijn bureau_S_1941541432
2022_Rekenmachine met geld en documenten_S_784546060

Studiegeld

• Doctorandi betalen € 545,80 in het eerste jaar van inschrijving en in het jaar van verdediging.

• Doctorandi met een overeenkomst voor een gezamenlijk doctoraat met een niet-Vlaamse instelling betalen alleen studiegeld in het jaar van de verdediging.

• Doctorandi met een overeenkomst voor een gezamenlijk doctoraat met een Vlaamse universiteit betalen alleen studiegeld in de hoofdinstelling, zoals bepaald in de overeenkomst.

Belangrijk: het studiegeld voor je doctoraatsopleiding kan je niet betalen met opleidingscheques.