Profiel cel- en genbiotechnologie

Het standaardtraject van de bacheloropleiding in de Bio-ingenieurswetenschappen (180 ECTS) bestaat uit 5 modules:
- Basiswetenschappen (bachelorjaar 1 en 2)
- Verdiepende basiswetenschappen (bachelorjaar 2)
- Biotechnologische wetenschappen (bachelorjaar 2 en 3)
- Ingenieurstechnieken (bachelorjaar 2 en 3)
- Profilering (bachelorjaar 3)

In het laatste bachelorjaar kan je kiezen tussen twee profielen die aansluiten bij de grote toepassingsdomeinen van de moderne biotechnologie: Chemie en Bioprocestechnologie enerzijds en Cel- en Genbiotechnologie anderzijds. Elk profiel laat rechtstreekse doorstroming toe naar masteropleidingen in de Bio-ingenieurswetenschappen binnen de Vlaamse universiteiten.

Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: profiel cel- en genbiotechnologie

Basiswetenschappen

Bachelorjaar 1

Volgende inleidende basiswetenschappen maken deel uit van het eerste jaar modeltraject.

5 ECTS

Bachelorjaar 2

Verdiepende basiswetenschappen

Bachelorjaar 2

9 ECTS

Biotechnologische wetenschappen

Bachelorjaar 2

3 ECTS
5 ECTS

Bachelorjaar 3

3 ECTS

Ingenieurstechnieken

Bachelorjaar 2

Bachelorjaar 3

Profilering

Bachelorjaar 3

Totaal aantal studiepunten
180