Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

  • Veelzijdige opleiding: in het eerste jaar wordt de student ondergedompeld in de verschillende basiswetenschappen, maar het is de unieke combinatie van biologie en ingenieurstechnieken die leidt tot een breed opgeleide ingenieur van de levende materie. Alumni geven aan dat ze door deze sterke combinatie erg snel een plaats op de arbeidsmarkt kunnen vinden.
  • Veel labotijd: de studenten bio-ingenieurswetenschappen zijn vaak terug te vinden in een labo waar ze zelf de handen uit de mouwen kunnen steken. Ze leren er de theorie toepassen en hoe ze zelfstandig experimenten moeten opzetten en uitvoeren.
  • Intensieve begeleiding: de opleiding werkt nauw samen met StudieBegeleiding om studenten in het eerste jaar van nabij op te volgen. Aan de hand van voorkennis- en tussentijdse toetsen worden individuele begeleidingstrajecten uitgestippeld voor elke student. Daarnaast wordt het regelmatige, gemakkelijke en intense contact tussen docenten en studenten, gefaciliteerd door de relatief kleine studentengroepen, erg geapprecieerd door zowel de studenten als de docenten.
 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Bio-ingenieurswetenschappen_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

  • De interesse van studenten voor internationale mobiliteit aanwakkeren, door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar nieuwe Nederlands-, Frans- of Engelstalige partners om meer opties tot uitwisseling aan te bieden.
  • Regelmatig een onderwijsdag organiseren waarbij alle docenten en assisterend personeel van de opleiding samen aan de slag gaan rond een onderwijsthema kan leiden tot nog meer gedragenheid van de onderwijsvisie van de opleiding alsook een vlottere integratie van nieuw lesgevend personeel.
  • Structurele en tussentijdse feedback kan het leerproces van studenten verder ondersteunen. Opleidingsbrede afspraken en processen hieromtrent kunnen in een werkgroep besproken worden om dan te implementeren in de hele opleiding.
 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

  • De opleiding wil haar profiel verscherpen en actueel blijven door zichzelf te vergelijken met gelijkaardige opleidingen in binnen- en buitenland (benchmarking).
  • Om de kwaliteit van de stageplaatsen nog beter kunnen borgen wordt een document opgesteld dat de specifieke leerdoelen van de stageplaats beschrijft. Het document zal gebruikt worden om duidelijke verwachtingen ten opzichte van de stageplaats te communiceren.
  • De invoering van de Geïntegreerde projecten en de Handelsmissie, een wijziging met een relatief grote impact op het curriculum, wordt geëvalueerd door de opleiding.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2020.