logo

Duplicaat

Een duplicaat van het diploma en/of het diplomasupplement wordt enkel afgeleverd in geval van verlies of diefstal, als het beschadigd of onleesbaar is. In de meeste gevallen volstaat een afstudeergetuigschrift. Dit getuigschrift kan je kosteloos verkrijgen bij de Onderwijs- en Studentenadministratie, via het webformulier.  

Men kan slechts éénmaal een duplicaat van een diploma en/of diplomasupplement bekomen. Heb je toch een duplicaat van je diploma en/of diplomasupplement nodig, dan volg je volgende procedure: richt een brief of email aan de Rector met een motivering van de vraag tot herdruk en specifieer duidelijk of het gaat om het diploma en/of diplomasupplement.

Elke aanvraag wordt gescreend en na overleg met het faculteitssecretariaat van je richting beslist men of er al dan niet een herdruk komt. Je krijgt hierover bericht met het verzoek om 50 euro te storten. Na ontvangst van de betaling wordt het duplicaat van je diploma en/of diplomasupplement afgeleverd aan het faculteitssecretariaat dat contact met je opneemt.

Opgelet! Helaas kunnen we vanaf 01 april 2016 n.a.v. een aanpassing  aan de administratieve databanken geen duplicaten meer afleveren indien je afstudeerde in een academiejaar tot en met 2012-2013.

(Afstudeer)getuigschriften en puntenlijsten worden wel nog steeds op aanvraag afgeleverd.

Gewaarmerkte kopie van je diploma en/of diplomasupplement

Hiervoor richt je je vraag tot de faculteit. Elke aanvraag wordt gescreend en je wordt gecontacteerd waarna je ofwel zelf kopieën samen met de orginele documenten meebrengt  ofwel de originele documenten meeneemt om ze ter plaatse te laten kopiëren.

Aan de achterkant wordt een stempel van de VUB (Rectoraat) en een datumstempel geplaatst na ondertekening door de rector. De gewaarmerkte kopieën worden in samenspraak met de student of faculteit opgehaald.

Vertaling van je diploma

Sommige buitenlandse universiteiten, werkgevers en instanties vragen een officiële vertaling van je diploma door een beëdigd vertaler. Adressen van vertalers kan je verkrijgen op de rechtbank van eerste aanleg.

Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Justitiepaleis
Poelaertplein 1
1000 Brussel
Tel: 02-557 43 02
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstalige-rechtbank-van-eerste-aanleg-brussel

Meer informatie

·         Onderwijs- en Studentenadministratie (OWSA), studentenadministratie@vub.ac.be

·         Faculteiten: http://www.vub.ac.be/faculteiten/

Legalisatie van een Vlaams diploma

Om met een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland te werken of studeren, kan het nodig zijn om het diploma te laten legaliseren.

 

·         Wat is legalisatie van een diploma?

·         Voorwaarden

·         Procedure

Wat is legalisatie van een diploma?

Legalisatie van een diploma of getuigschrift betekent dat een handtekening op het diploma of getuigschrift, van een persoon uit het onderwijs (bv. rector, hoogleraar, directeur, lid examencommissie), wordt 'echt verklaard'.

 

Voorwaarden

In principe moet je het origineel diploma (of getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest) laten legaliseren. Je kan ook een aantal kopieën laten legaliseren.

Sommige landen aanvaarden alleen een gelegaliseerd origineel diploma en geen gelegaliseerde kopieën.

Je zorgt zelf voor de juiste vertaling van je documenten. Je kan daarvoor terecht bij je onderwijsinstelling of bij een beëdigd vertaler.

Procedure

Je kan zelf langskomen voor legalisatie van je diploma (getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest). Je kan de procedure ook per post afhandelen.

Langskomen bij de Dienst Legalisatie diploma's

Je dient je met je diploma (getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest) aan bij de Dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De legalisatie gebeurt onmiddellijk tijdens de openingsuren. De legalisatie is gratis.

Daarna heb je nog een internationaal erkende stempel, de 'Apostille van Den Haag', nodig van de Dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. 

Als je documenten vertaald zijn door een beëdigd vertaler, moet je je eerst wenden tot de Federale overheidsdienst Justitie (gratis) en daarna tot de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken (20 euro per document) voor de 'Apostille van Den Haag'.

Aanvraag afhandelen via de post

Je stuurt je aanvraag voor legalisatie aangetekend naar volgend adres:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Dienst Legalisatie diploma's, lokaal 1A 01 t.a.v. Griet Muylaert
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Je voegt 1 van de 3 onderstaande formulieren  en het bewijs van betaling aan de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Dienst Legalisatie, toe:

·         Aanvraagformulier legalisatie-apostille (Nederlands) (59 kB)

·         Aanvraagformulier legalisatie-apostille (Frans) (53.5 kB)

·         Aanvraagformulier legalisatie-apostille (Engels) (60 kB)

Opgelet: je documenten aangetekend versturen houdt nog altijd een beperkt risico in omdat ze verloren kunnen gaan. Kom het best zelf langs bij de Dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Je kan dan sneller de legalisatie afronden.

Naam Dienst Straat Nummer Postcode Stad Telefoonnummer E-mailadres Bezoekuren
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Dienst Legalisatie diploma's lokaal 1 A 01 - Consciencegebouw Koning Albert ll-laan 15 1210 Brussel 0491 99 68 42 griet.muylaert@ond.vlaanderen.be Maandag/dinsdag/woensdag van 8:30u - 11:30u
Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken Dienst Legalisatie Egmont ll Karmelietenstraat 15 1000 Brussel 02 501 32 00 of 02 501 89 00 https://diplomatie.belgium.be/nl/Contact Maandag tot vrijdag van 9 - 12:30 en 13:30 - 15:30