logo

Coronavirus: essentiële informatie en FAQ

Click here for all information in English

Het is moeilijk om nieuws over het coronavirus te vermijden en sommige krantenkoppen zouden een gevoel van ongerustheid kunnen opwekken. De Vrije Universiteit Brussel en UZ Brussel willen ervoor zorgen dat de hele VUB-gemeenschap de juiste informatie krijgt. Deze informatie zal hier regelmatig geactualiseerd worden naarmate de situatie evolueert.

Update 28 februari 2020

De World Health Organisation (WHO), De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en Sciensano houden rekening met mogelijke toekomstige aanwezigheid van het Coronavirus in België.

Wanneer het Coronavirus wordt vastgesteld bij een medewerker, student of bezoeker van de VUB, voorziet de VUB in een procedure:

 • Wanneer het Coronavirus wordt vastgesteld, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan het rectoraat (rector@vub.be) of de algemeen beheerder (algemeen.beheerder@vub.be). Deze mailboxen worden continu gemonitord.
 • Vervolgens wordt de procedure onmiddellijk opgestart in samenspraak met de officiële instanties die de nodige maatregelen zullen organiseren.
 • Alle communicatie verloopt op dat moment uitsluitend via de centrale VUB-kanalen die hieronder vernoemd worden. Alle medewerkers en studenten worden geacht vanaf dan deze kanalen te volgen voor meer informatie:

Preventie blijft de beste maatregel om een infectie te vermijden. VUB raadt aan om te allen tijde de regels van basishygiëne toe te passen. Deze voorzorgsmaatregelen treffen is het enige dat we voorlopig kunnen doen. Mogen wij u vragen deze actief te verspreiden binnen uw entiteit.

 • Regelmatig handen wassen
 • Handen ontsmetten door middel van handgels. Er zijn bijkomende gels aangeschaft door die dienst Preventie en Milieu. Meer info hierover volgt.
 • Papieren zakdoeken gebruiken en meteen na gebruik in een vuilnisemmer gooien
 • Niezen/hoesten weg van anderen
 • Houd er ook rekening mee dat oudere bevolking een hogere risicogroep vormt
 • In geval van ziekte: meteen dokter raadplegen en thuis uitzieken
 • In geval van een kleine verkoudheid raden we bureauwerkers aan om thuis te werken. Neem steeds je laptop mee naar huis.

Verder benadrukt VUB dat medewerkers en studenten die terugkeren uit risicogebieden extra aandachtig moeten zijn voor hun gezondheidstoestand en bij de minste twijfel hun arts moeten raadplegen.

Actuele informatie:

Alle VUB communicatie hierover wordt gecentraliseerd op deze webpagina. 

Studenten en medewerkers die naar het buitenland gaan of uit het buitenland komen, kunnen terecht bij IRMO: international.relations@vub.be

 

Update 25 februari 2020

De situatie met het Coronavirus noopt ons tot het nemen van volgende bijkomende maatregelen, welke onmiddellijke ingang kennen:

Zuid-Korea, Iran, Noord-Italië (Aosta Valley, Piedmont, Liguria, Lombardy, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia and Trentino-Alto Adige/Südtirol)

 • Uitgaande mobiliteit naar Zuid-Korea, Iran en Noord-Italië is niet toegelaten voor studenten en personeel tot nadere berichtgeving.
 • De studenten die momenteel op deze locaties op uitwisseling zijn en personeel dat op missie/training is, kunnen daar blijven.
 • De lokale richtlijnen dienen gevolgd te worden.
 • Er is momenteel geen verplichte terugkeer. De situatie wordt gemonitord en een terugkeer kan alsnog worden aangekondigd in de komende periode.
 • VUB-studenten die op eigen initiatief terugkeren, terugkerend personeel en inkomende studenten en staff dienen waakzaam te zijn en bij koorts een arts te contacteren.  Aan de arts wordt de reisgeschiedenis of contacten met mensen uit getroffen gebieden meegegeven vooraleer naar een wachtzaal of ziekenhuis te gaan, en dit om eventuele verdere besmetting te voorkomen.
 • Bij voorkeur wordt de mobiliteit van inkomende uitwisselingsstudenten/stagiairs en staff uitgesteld.

Algemeen:

 • terugkerende studenten worden gevraagd om contact op te nemen met de exchange coördinator om het beëindigen van de uitwisseling te bespreken evenals de vervolgstappen.
 • het International Relations office (IRMO) stemt af met EPOS voor de beursmodaliteiten van de terugkerende beursstudenten

Het reisverbod naar China voor studenten en personeel beslist op 24 januari blijft van kracht.

Update 3 februari 2020

Het is belangrijk te benadrukken dat er geen nood is aan paniek in België of aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Er was één geval gemeld in België. Het betreft één van de gerepatrieerde Belgen die op zondag 2 februari uit China waren teruggekeerd. Deze persoon zat echter in quarantaine en werd naar het Sint-Pieters Ziekenhuis in Brussel (een van de referentiecentra in België) gebracht, waar behanding en verzorging werden verleend volgens de procedures die zijn ingesteld.  De persoon in kwestie is ondertussen volledig genezen en terug thuis; er is geen risico op infectie voor anderen. 

De Belgische gezondheidsdienst, de ziekenhuizen en de artsen weten wat ze moeten doen en er gelden strenge procedures. Bovendien zijn de infecties in de meeste gevallen zelfbeperkend (d.w.z. ze ruimen vaak vanzelf op, zelfs zonder behandeling).

FAQ

Wat als er een geval van Coronavirus op VUB wordt vastgesteld?

Er wordt door instanties rekening gehouden met mogelijke toekomstige aanwezigheid van het Corona-virus in België. VUB heeft een procedure uitgewerkt in geval van vaststelling van Corona-besmetting die indien nodig wordt opgestart in samenspraak met officiële instanties.

In geval van vaststelling dient er onmiddellijk melding gemaakt te worden aan het rectoraat (rectoraat@vub.be) of de Algemeen Beheerder (algemeen.beheerder@vub.be).

Wat is een coronavirus en wat is de Covid-19 in het bijzonder?

Coronavirussen zijn een grote familie van virussen waarvan bekend is dat ze ziekten veroorzaken die variëren van een verkoudheid tot ernstigere ziekten zoals het MERS (Middle East Respiratory Syndrome) en het SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).

Als we het hebben over een 'nieuw' coronavirus - CoV - bedoelen we een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens is geïdentificeerd. Covid-19 is de naam van het pas ontdekte coronavirus dat betrokken is bij de huidige uitbraak die in december in Wuhan, China, begon.

De eerste gevallen van deze uitbraak werden beschreven op 31 december 2019. Op 7 januari was door Chinese wetenschappers een nieuw virus geïdentificeerd als de oorzaak van deze uitbraak en werd het tijdelijk '2019-nCoV' genoemd. Sindsdien heeft de ziekte zich verspreid naar verschillende andere steden in China en naar andere landen op vier continenten (d.w.z. Azië, Europa, Amerika en Oceanië). Het aantal besmettingen stijgt nog steeds maar minder drastisch en op dit moment zijn er meer dan 2000 sterfgevallen gemeld. Aangezien de epidemie op het moment van schrijven nog steeds in ontwikkeling is, evolueren de cijfers en de getroffen landen snel. Sinds 11 februari heeft de WHO het virus officieel de naam Covid-19 gegeven. Voor meer details, zie de speciale pagina van de WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

Hoe raak je geïnfecteerd met Covid-19 en kan het behandeld worden?

Een aanzienlijk deel van de eerste patiënten die met Covid-19 geïnfecteerd raakten, had vóór hun ziekte een grote vismarkt (in Wuhan) bezocht, wat wijst op een epidemiologisch verband met bepaalde dieren die op de markt worden verkocht. Er is nu ook melding gemaakt van overdracht van mens op mens, waaronder gezondheidswerkers en enkele familieclusters, waardoor het gebruik van beschermende maatregelen zoals handschoenen, brillen, jassen en maskers bij de verzorging van patiënten gerechtvaardigd is.

Op dit moment ontbreekt het ons aan informatie over de omvang en het belang van deze overdracht van mens op mens. Diepgaand onderzoek naar alle mogelijke manieren van overdracht is essentieel en wordt momenteel uitgevoerd.

Op dit moment zijn er geen specifieke antivirale behandelingen voor de infectie. Het is belangrijk op te merken dat het sterftecijfer van de infectie ongeveer 2-3% bedraagt, en in werkelijkheid waarschijnlijk zelfs minder. Het betekent dat de meeste mensen die geïnfecteerd zijn, erin slagen om te genezen dankzij hun eigen immuunsysteem. Degenen die zijn overleden zijn meestal ouder dan 60 jaar en hadden andere onderliggende kwalen. Ter vergelijking: het gemiddelde sterftecijfer in België als gevolg van de seizoensgriep bedraagt 5-6%.

Wat is de incubatietijd en wat zijn de symptomen?

De incubatietijd lijkt te lopen van 2-14 dagen. De belangrijkste symptomen lijken sterk op andere luchtwegeninfecties:

 • acute koorts
 • hoesten
 • spierpijn
 • keelpijn
 • hoofdpijn
 • soms diarree
 • Verschillende patiënten hebben tekenen van longontsteking op een röntgenfoto van de borststreek.
 • De symptomen van de bovenste luchtwegen (zoals keelpijn) lijken minder vaak voor te komen.

Onze kennis van de omvang van de symptomen zal de komende weken en maanden waarschijnlijk toenemen, naarmate er meer informatie over de huidige gevallen beschikbaar komt. Het is duidelijk dat deze nieuwe ziekte door het specifieke karakter van de symptomen moeilijk te onderscheiden is van andere seizoensgebonden luchtwegeninfecties.

Hoe bescherm ik mezelf tegen Covid-19?

Op dit moment is er nog geen vaccin of preventieve behandeling. Het gebruik van maskers door het grote publiek is niet bewezen effectief te zijn in het voorkomen van de ziekte, omdat maskers meestal niet van voldoende kwaliteit zijn om virusdeeltjes tegen te houden. Ze zijn moeilijk goed te plaatsen op mond en neus en verliezen hun filtercapaciteit zodra ze nat worden door condensatie van de adem. Daarom worden ze niet aanbevolen. Toch zijn er een aantal algemene hygiënische maatregelen die door de WHO worden aanbevolen om de verspreiding van de infectie te voorkomen:

 • Regelmatig reinigen van de handen met behulp van handgels op alcoholbasis of met water en zeep
 • Bij hoesten en niezen, mond en neus bedekken met een gebogen elleboog of wegwerpdoek - gooi het doekje onmiddellijk weg en was de handen.
 • Vermijd nauw contact met iedereen die koorts heeft en hoest.
 • Als u koorts hebt, hoest en moeite met ademhalen, zoek dan tijdig medische hulp en deel uw reisgeschiedenis met uw zorgverlener.

Kunnen VUB-studenten en -personeel naar China, Iran, Noord-Italië en Zuid-Korea reizen?

Op 24 januari kondigde de VUB aan dat ze geen studieverblijven of reizen voor veldwerk naar het vasteland van China of Hong Kong toestaat. Dit reisverbod geldt ook voor alle VUB personeelsleden. 

Op 25 februari werd het reisverbod voor studenten en personeel uitgebreid naar Iran, Noord-Italië en Zuid-Korea.

De redenen hiervoor zijn het besmettingsgevaar en het onvoorspelbare karakter van de epidemie en het daarmee gepaard gaande risico van sociale ontwrichting in de getroffen gebieden, waaronder problemen met het verkrijgen van medische behandeling en mogelijke problemen met het terugreizen naar huis. Deze maatregel is niet lichtvaardig genomen en de noodzaak ervan zal voortdurend worden geëvalueerd. Voorbereidingen voor reizen later in het jaar (bijvoorbeeld selecties voor de zomerscholen die in China plaatsvinden) kunnen nog steeds worden getroffen, maar het is het beste om te wachten met het kopen van tickets en het aangaan van andere financiële verplichtingen totdat de situatie is verbeterd en het reisverbod is opgeheven, of om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Hoe zit het met personeel en studenten die (terug) van China, Zuid-Korea, Iran en Noord-Italië naar Brussel en naar de VUB reizen?

De Belgische regering heeft geen inreisbeperkingen uitgevaardigd voor inkomende reizigers uit deze landen/regio's. Dit betekent dat studenten en onderzoekers die naar België reizen hier kunnen komen voor hun geplande onderzoeks- of werkbezoeken of studiereizen. Aangezien internationale reizen echter extra risico's met zich meebrengen voor de reizigers en degenen met wie ze in contact komen, zou het verstandig zijn om uitstel te vragen van de reisplannen voor diegenen die vanuit de getroffen gebieden naar de VUB komen, totdat de epidemie wereldwijd onder controle is. De Chinese ambassade in België adviseert reizigers hieromtrent eveneens. Indien de bezoeken plaatsvinden zoals gepland, moet rekening worden gehouden met het volgende advies:

Op dit moment is er in België geen behoefte aan diagnostische screening voor gezonde mensen die uit de getroffen gebieden komen.

Het is niet nodig om ze anders te behandelen op de campus of ze te vragen om maskers te dragen.

In plaats daarvan is het beste om alle inkomende bezoekers/personeel/studenten te vragen hun gezondheid zeer zorgvuldig te controleren door hun temperatuur te meten en mogelijke symptomen in de gaten te houden gedurende de eerste 14 dagen na hun aankomst en hen te informeren over hoe en waar ze medische hulp kunnen krijgen in geval van ziekte:

 • De huisartsen zijn te vinden op de site 'artsen op afroep' voor Brussel: http://www.gbbw.be/index.php/en/doctors-on-call.
 • Bij keelpijn of koorts is het best om eerst de arts te contacteren per telefoon om eventueel besmettingsgevaar te voorkomen. De artsen zullen dan met de persoon de nodige volgende stappen afspreken, zoals een afspraak maken of doorverwijzen naar een ziekenhuis. 
 • Een afspraak met een huisarts kost ongeveer € 25 (soms is een betaling met een kaart mogelijk). Een betalingsbewijs zal door de arts worden afgegeven voor de zorgverzekeraar.
 • In het weekend of op feestdagen is er ook medische hulp beschikbaar via dokters van wacht.
 • Voor noodgevallen - alleen voor echt zeer dringende gevallen! - via het UZ Brussel.

Meer informatie:

https://www.info-coronavirus.be/nl/ (NL, FR & DE)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (EN)

https://www.sciensano.be/en/press-corner/new-coronavirus-2019-ncov-proce... (EN)

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reis... (NL)

https://www.health.belgium.be/nl/veelgestelde-vragen-over-het-nieuw-coro... (NL)

Je kan zelf een test doen om te kijken hoe hoog jouw risico is

Indien u vragen heeft, dan kan u mailen naar international.relations@vub.be

Coronavirus: essential information and FAQ

Klik hier voor alle info in het Nederlands.

It’s hard to avoid any news about the novel coronavirus and some of the headlines might instil a sense of worry. Vrije Universiteit Brussel and UZ Brussel would like to ensure the whole VUB community gets the right information. This information here will be updated regularly as the situation evolves.

Update 28 February 2020

The World Health Organisation (WHO), the Federal Public Service Foreign Affairs and Sciensano take into account the potential future presence of the coronavirus disease in Belgium.

When a staff member, student or visitor at the VUB is diagnosed with the coronavirus disease, the VUB will follow the following procedure:

 • When the coronavirus disease is diagnosed, this should be reported immediately to the rectorate (rector@vub.be) or general management (algemeen.beheerder@vub.be). Those mailboxes are monitored continuously.
 • After that, the procedure is started immediately in consultation with the official bodies which will organise the necessary measures.
 • At that time, all communication will be shared exclusively via the central VUB channels mentioned below. From that moment, all staff members and students are expected to follow these channels for more information:

Prevention is still the best measure to avoid infection. At any time, the VUB advises to apply the rules of basic hygiene. For the time being, taking these precautionary measures is the only thing we can do. We kindly ask you to actively spread these within your entity: 

 • Wash your hands regularly
 • Disinfect your hands by using hand gels. Extra hand gels have been purchased by the VUB department of Prevention and Environment. More information about this will follow.
 • Use paper tissues and throw those away after use immediately
 • Sneeze and cough away from other people
 • Take into account that the older section of the population is a high-risk group
 • In case of illness: consult your doctor and let it run itself out at home
 • In case of a minor cold, we advise staff members who work at the office to work from home. Take your laptop home.

Furthermore, VUB emphasises that staff and students returning from high-risk areas should be extra attentive to their health condition and should consult their doctor in case of the slightest doubt.

Up-to-date information

Information about the state of affairs of the coronavirus disease – as well as information and recommendations about traveling abroad and high-risk areas – can be found at:

- WHO: www.who.int
- Foreign Affairs: https://diplomatie.belgium.be
- Sciensano: www.sciensano.be

Students and staff members who are going abroad or are coming back from abroad, can contact IRMO: international.relations@vub.be.

Update 25 February 2020

Some additional measures are necessary due to the expansion of the Corona virus. The measures take immediate effect:

South-Korea, Iran, Northern Italy (Aosta Valley, Piedmont, Liguria, Lombardy, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia and Trentino-Alto Adige/Südtirol)

 • Outgoing mobility to South-Korea, Iran, Northern Italy is put on hold for students and personnel until further notice.
 • Students on exchange and personnel on mission/training at these locations can stay abroad. 
 • Local regulation needs to be followed.
 • There is currently no mandatory return. This situation can change in the coming period.
 • VUB students who return on their own initiative, returning personnel, incoming students & staff need to monitor their health and when starting to feel feverish, contact a doctor. Before going to a waiting room or hospital, in order to prevent further spreading of the virus, the doctor  must be provided with the patient's travel history and the persons they came into contact with in the affected areas.
 • Incoming mobility of exchange students/interns and staff is preferably postponed till a later date.

General:

 • Returning students are asked to contact the exchange coordinator to discuss the termination of the exchange as well as the follow-up steps.
 • The International Relations office (IRMO) will check with EPOS for the scholarships

The travel ban on students and staff going to China as decided on 24 January remains in force.

Update 3 February 2020

It is important to stress that there is no need for panic in Belgium or at the Vrije Universiteit Brussel (VUB).

One case was reported in Belgium. It concerns one of the repatriated Belgians brought back from China on Sunday 2 February. However, this person was in quarantine and taken to the Sint Pieters Hospital in Brussels (one of the reference centres in Belgium) where they were treated and taken care of following the procedures that have been put in place.  The person in question has meanwhile fully recovered and has gone home - there is no risk of infection to others. 

Belgium’s health department, hospitals and doctors know what to do and strict procedures are in place. Also, in most cases, the infections are self-limiting (meaning, they clear up by themselves often even without treatment).

FAQ

What if a case of Coronavirus is detected at VUB?

Authorities are taking into account the possible future presence of the Corona virus in Belgium. VUB has drawn up a procedure in case Corona infection is detected and which will be applied if necessary in consultation with official bodies.

In case of detection, the Rector's Office (rector@vub.be) or the General Manager (algemeen.beheerder@vub.be) must be immediately notified.

What is a coronavirus and what is the Covid-19 one in particular?

Coronaviruses are a large family of viruses that are known to cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

When we talk about a ‘novel’ coronavirus – CoV – we mean a new strain of coronavirus that has not been previously identified in humans. The new virus was officially named Covid-19 by the WHO on 11 February2020. It started in December 2019 in Wuhan, China.

The first cases of this outbreak were described on 31 December 2019. By 7 January, a new virus had been identified by Chinese scientists as the cause of this outbreak, and it was named temporarily ‘2019-nCoV’.

Since then, the disease has spread to several other cities in China and to other countries on four continents (i.e. Asia, Europe, America and Oceania). The infection numbers are increasing but in a less drastic fashion and at this point in time more than 2,000 deaths have been reported. As the epidemic is still evolving at the time of writing, the figures and countries affected are evolving rapidly. For more details, see the WHO’s dedicated page.

How do you become infected with Covid-19 and can it be treated?

A significant proportion of the first patients infected with Covid-19 had visited a large seafood market (in Wuhan) prior to their illness, which suggests an epidemiological link with certain animals sold at the market. Human-to-human transmission has also now been reported, including health care workers and some family clusters, warranting the use of protective measures such as gloves, glasses, gowns and masks while taking care of patients.

At present, we lack solid information on the extent and importance of this human-to-human transmission. In-depth research into all possible ways of transmission will be essential and is ongoing at the moment.

At the moment there is no specific antiviral treatment for the infection. However, many symptoms can be treated and the treatment should be based on the patient’s clinical condition. It is important to note that the mortality rate of the infection is about 2-3%, and in reality probably less than that even. It means that most people who have been infected manage to clear it with their own immune systems. Those who have died have mostly been over 60 years old and had other underlying illnesses. In comparison, the average mortality rate in Belgium due to seasonal flu is 5-6%.

What is the incubation period and what are the symptoms?

The incubation period seems to run from 2-14 days. The main symptoms are very similar to other respiratory infections:

 • acute fever
 • cough
 • muscle pain
 • sore throat
 • headache
 • sometimes diarrhea
 • Several patients have shown signs of pneumonia on a chest X-Ray.
 • Upper respiratory symptoms (such as a sore throat) seem to be less frequent.

Our knowledge of the scope of symptoms is likely to increase over the next few weeks and months, as more information on the current cases becomes available. Clearly, the a-specific nature of the symptoms makes this new disease difficult to distinguish from other seasonal respiratory infections.

How do I protect myself from Covid-19?

Currently, there is no vaccine or preventive treatment yet.

The use of masks by the general public has not been proven to be effective in preventing the disease, as masks are not usually of sufficient quality to stop virus particles. They are difficult to fit properly and they lose their filter capacity once they become wet due to condensation of breath. Therefore they are not recommended. Nevertheless, there is a set of general hygienic measures which have been recommended by the WHO to prevent the spread of the infection:

 • Frequently clean hands using alcohol-based hand gels or soap and water
 • When coughing and sneezing, cover mouth and nose with a flexed elbow or disposable tissue – throw the tissue away immediately and wash hands
 • Avoid close contact with anyone who has a fever and a cough
 • If you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention early and share previous travel history with your health care provider.

Can VUB students and staff travel to China, Iran, Northern Italy and South Korea?

On 24 January the VUB announced it would not allow any study stays or trips for fieldwork to mainland China or Hong Kong. All VUB staff members are also prohibited from travelling to mainland China or Hong Kong.

On 25 February, the travel ban for students and staff was extended to Iran, Northern Italy and South Korea.

The reasons are the risk of infection and the unpredictable nature of the epidemic and the associated risk of social disruption in the affected areas, including difficulties in getting medical treatment and possible issues with travel back home. This measure was not taken lightly and its necessity will be constantly evaluated. Preparations for travel later in the year (e.g. selections for the summer schools taking place in China) can still be made, but it is best to wait before purchasing tickets and making other financial commitments until the situation has improved and the travel ban is lifted, or take out cancellation insurance.

What about staff and students travelling (back) from China, South Korea, Iran and Northern Italy to Brussels and to VUB?

The Belgian government has not issued any entry restrictions for them. This means that students and researchers travelling to Belgium can come here for their planned research or work visits or study trips. However, given that international travel involves additional risks for the travellers and those they come into contact with, it would be wise to request the postponement of travel plans with those coming to VUB from the affected areas until the epidemic is under control globally. The Chinese embassy in Belgium is also advising visitors on this matter. If visits take place as planned, then the following advice should be taken into account:

At present there is no need in Belgium for diagnostic screening for healthy people travelling from the affected regions.

There is no need to treat them differently on campus or to ask them to wear masks.

Instead it is best to ask all incoming visitors/students/staff from the affected regions to monitor their health very carefully by taking their temperature and keeping an eye on possible symptoms during the first 14 days upon their arrival in Belgium and to inform them on how and where to get medical attention in case of illness:

 • general medical practitioners can be found on the ‘doctors on call’ site for Brussels: http://www.gbbw.be/index.php/en/doctors-on-call
 • in case of a sore throat or fever, it is best to first contact the doctor by telephone to avoid any risk of infection. The doctor will then arrange the necessary next steps with the person, such as making an appointment or referral to a hospital.
 • an appointment with a general practitioner will cost about €25 (sometimes payment by card is possible). A receipt will be issued by the doctor for the health insurance company
 • during weekends or bank holidays medical attention is also available via on-call doctors
 • for emergencies – only for really very urgent cases! – emergency at the UZ Brussel (https://www.uzbrussel.be/web/international)

More information can be found

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.sciensano.be/en/press-corner/new-coronavirus-2019-ncov-proce...

To test your level of risk, fill in this simple questionnaire: www.coronavirustest.be/

If you have questions, you can contact international.relations@vub.be