logo

Voorzorgsmaatregelen

Mondmaskers aan, handen wassen en afstand houden: je kent de maatregelen van de overheid intussen. Daarnaast hanteert de universiteit eigen concrete richtlijnen. Die vind je hieronder. 

Click here for all information in English

Pas je gedrag aan

Iedereen is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het virus zo weinig mogelijk verspreid wordt. Ook al ben je zelf niet ziek, je kan het virus wel verspreiden. De Vrije Universiteit Brussel vraagt daarom aan alle studenten, academici en medewerkers om hun gedrag hieraan aan te passen en de volgende preventie- en hygiëneregels na te leven:

 • Vermijd lichaamscontact en hou anderhalve meter afstand van collega’s en studenten. Begroet elkaar niet met een kus of een hand.
 • Was regelmatig en grondig je handen.
 • Hoest in je elleboogholte/plooi en een papieren zakdoek en gooi die vervolgens weg in een afgesloten afvalbak.
 • Gebruik papieren zakdoeken om je neus te snuiten.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
 • Verlucht lokalen op regelmatige basis.
 • Volg de signalisatie en instructies.
 • Hou steeds rechts aan.
 • Slechts een beperkt aantal personen in de lift.
 • Geef elkaar feedback en meld eventuele onveilige situaties.
 • Kom op tijd naar de campus.
 • Wees voorzichtig onderweg.
 • Blijf thuis bij ziekte.

Mondmaskerregels

Onderstaande mondmaskerregels gelden voor iedereen, ongeacht of je al dan niet gevaccineerd bent. 

 • Buiten draag je een mondmasker wanneer het druk is, je met veel bent en je niet voldoende afstand kan bewaren. Bijvoorbeeld: voor de start van een les of tijdens een event dat niet werkt met een Corona Safe Ticket. Is het niet druk, dan is een mondmasker dragen niet verplicht. 
 • Binnen is een mondmasker verplicht in de volgende situaties: 
  • Je verplaatst je – ongeacht hoe groot de afgelegde afstand is 
  • Je bent student en je bevindt je in een leslokaal, auditorium of practicum 
  • Je bent onderzoeker en je bevindt je in een laboratorium (tenzij je neerzit en de onderlinge afstand tussen jou en een andere persoon meer dan 1,5m is.) 
  • Wanneer de onderlinge afstand tussen jou en een andere persoon in de ruimte minder dan 1.5m is of de ruimte niet goed verlucht is. 
 • Wanneer is een mondmasker binnen niet verplicht? 
  • Je bent alleen in een ruimte 
  • Je bent samen met anderen in dezelfde ruimte (vergaderzaal, bibliotheek, studieruimte …) én de onderlinge afstand is meer dan 1,5m én de ruimte is goed verlucht. 
  • Je zit neer in het studentenrestaurant 
  • Je zit neer op je individuele werkplek en de afstand tussen jou en een andere persoon is meer dan 1,5m 
  • Je eet of drinkt 
  • Je bent docent en staat op meer dan 2,5 m afstand van de eerste rij met studenten 
Zet je mondmasker correct op
En zet het correct weer af

Was regelmatig je handen

 • Beperk het aantal gebruikers per sanitaire ruimte tot het aantal wastafels. Indien er op deze manier geen 1,5 meter afstand kan bewaard worden, beperk het aantal gebruikers dan nog meer. Je beurt afwachten doe je buiten.
 • Spoel het toilet door met het deksel gesloten.
 • Was je handen voor en na het gebruik van het toilet.
 • Gebruik geen handendrogers. Gebruik enkel papier om je handen te drogen.
 • Maak onmiddellijk melding indien zeep of papier (bijna) op is: infradesk@vub.be.
 • Er is een intensieve reiniging van de publieke plaatsen. Diensten houden de eigen werkplek mee proper.

Richtlijnen op de werkvloer

 • Onder ‘de werkvloer’ verstaan we de volgende ruimtes: kantoren, vergaderzalen, flexruimtes, laboratoria en andere ruimtes waar medewerkers tewerkgesteld zijn. 
 • Telewerk blijft aanbevolen. Wat houdt dit in? 
  • Kan je thuiswerken zonder dat dit de kwaliteit van je werk beïnvloedt, werk dan van thuis. Je toont daarmee je solidariteit aan andere VUB’ers.  
  • Vereist jouw job of onderzoek dat je naar de campus komt, dan ben je meer dan welkom. Denk aan medewerkers van de faculteitssecretariaten; studiebegeleiding, restaurantmedewerkers, laboratoriummedewerkers … 
  • Ben je een risicopatiënt? Ga in dialoog met je leidinggevende over je verlengde thuiswerk.  
  • Het is de verantwoordelijkheid van leidinggevenden om deze regels te vertalen naar de werking van de dienst en de noden van de universiteit. 
 • We stappen af van de richtlijn ‘7m² per persoon’. Hiermee willen we in de eerste plaats tegemoet komen aan onze onderzoekers die in laboratoria werken en hun werk nu dus aan 100% kunnen hervatten. Het doet verder geen afbreuk aan de telewerkrichtlijn zoals hierboven omschreven. 
 • Nu de 7m²-regel op de schop gaat, vragen we om des te meer je gezond verstand te gebruiken en de basisregels nauwgezet te blijven opvolgen: 
  • Houd 1.5m afstand
  • Draag je mondmasker
  • Ontsmet en was je handen
  • Verlucht de ruimte
 • Registratie is niet langer verplicht, tenzij de leidinggevende omwille van risico door de aanwezigheid van meerdere personen in eenzelfde ruimte beslist om dit wel te doen.

Ben je ziek?

 • Aarzel niet: blijf thuis en raadpleeg onmiddellijk je huisarts.
 • Werd bij jou het coronavirus vastgesteld? Aarzel niet. Blijf thuis en breng onmiddellijk de VUB op de hoogte via coronavirus@vub.be. VUB wenst je heel veel beterschap!
 • Ben je in aanraking gekomen met een coronapatiënt? Aarzel niet: breng onmiddellijk de VUB op de hoogte via coronavirus@vub.be, blijf thuis en raadpleeg je huisarts.

VUB dankt iedereen die zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt en snel reageert. We leven mee met alle coronapatiënten en hopen op een snelle genezing voor iedereen.

Covid Safe Ticket

Vanaf vrijdag 15 oktober 2021 heb je het Covid Safe Ticket (CST) nodig om toegang te krijgen tot bepaalde evenementen of plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat geldt dus ook voor de VUB-campussen. Waar en wanneer heb je een CST nodig en hoe verkrijg je het? Hieronder krijg je een antwoord op al je vragen.

Het Covid Safe Ticket is een document, zowel op papier als digitaal te verkrijgen, met daarop een QR-code. Het COVID Safe Ticket werkt net als het Europees coronacertificaat dat je nodig hebt om te reizen. Je moet het kunnen voorleggen om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en toegang te krijgen tot bepaalde ruimtes. Die worden vastgelegd door de overheid en in sommige gevallen door de universiteit.

Het CSTicket is gratis, maar indien je niet volledig gevaccineerd bent of recent hersteld bent van een coronabesmetting, kan je het CSTicket enkel bekomen via een PCR-test of een sneltest. Aan deze test kunnen kosten verbonden zijn.

Het CSTicket is persoonlijk, daarom controleren we ook of je identiteit overeenkomt met deze vermeld op het ticket.

De organisator die het ticket scant, krijgt enkel de naam, voornaam en geboortedatum te zien, en of het ticket voldoet aan de vereisten om binnen te mogen. De organisator kan dus niet achterhalen of je het ticket verkregen hebt door een test, een vaccinatie of een recent herstel.

Iedereen vanaf 12 jaar kan een Covid Safe Ticket aanvragen.

Je kan een Covid Safe Ticket krijgen in één van de volgende situaties:

 • Je bent meer dan 2 weken volledig gevaccineerd. Je vaccin moet hiervoor geregistreerd zijn in België of in de EU.
 • Je was minder dan 6 maanden geleden besmet met het coronavirus
  • Je bent intussen genezen
  • De besmetting werd bij een Belgische arts, ziekenhuis of testcentrum vastgesteld met een positieve PCR-test.
  • Een bevestigde besmetting in het buitenland geldt niet, want werd niet in België geregistreerd.
  • Je hebt een PCR-test laten afnemen met een negatief resultaat
   • Geldigheid: 72u - dag van de test plus 2 dagen (72u na afname)
   • Je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat
    • Geldigheid: dag van de test plus 1 dag (48u na afname)
    • Een zelftest is niet geldig.

Het COVID Safe Ticket zelf is gratis, maar indien je PCR-test of snelle antigeentest laat afnemen, kunnen hieraan kosten verbonden zijn.

Je kan jouw Covid Safe Ticket digitaal aanvragen. Hiervoor heb je wel jouw Belgische identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere digitale sleutel, zoals itsme.

In dit geval kan je het COVID Safe Ticket verkrijgen via

Heb je geen Belgische ID of actieve digitale sleutel, kijk dan bij de vraag  “Hoe kan ik mijn COVID Safe Ticket verkrijgen zonder Belgisch ID?”.

Lukt bovenstaande niet? Kijk dan bij de vraag “Help, het lukt me niet om mijn COVID Safe Ticket te verkrijgen!”

1. Je bent geen inwoner van België, maar wel van de Europese Unie, of je beschikt al over een Europees Digitaal Coronacertificaat

Het Covid Safe Ticket gebruikt dezelfde QR-code als het Europees Digitaal Coronacertificaat. Als je al zo’n certificaat hebt of kan aanvragen in je thuisland, hoef je dus geen bijkomend Belgisch document voor te leggen. Meer informatie vind je hier.

2. Je bent inwoner van een land buiten de EU en je beschikt nog niet over een Belgisch rijksregisternummer

Heb je een vaste huisarts die jouw globaal medisch dossier beheert? Neem dan contact op, hij/zij kan je toegang geven tot het online medisch systeem helena.care. Via die weg kan je het certificaat downloaden.

Heb je geen vaste huisarts?

Dan kan je het Covid Safe Ticket per post toegestuurd krijgen. Hou rekening met een wachttijd van 1 week tussen bestelling en ontvangst.

Contacteer hiervoor de Helpdesk van de regio waar je gevaccineerd werd.

 • Brussel: 02 214 19 19
 • Vlaanderen: 078 78 78 50
 • Duitstalige Gemeenschap: 0800 23 032
 • Franse Gemeenschap (Wallonië): 071 31 34 93

Ben je gevaccineerd in Brussel, en heb je urgent je certificaat nodig of heb je een probleem met alle andere opties?

 • Bel de helpdesk om te vragen waar je terecht kan: 02 214 19 19
 • Of begeef je meteen naar de infokiosk bij het Pacheco-vaccinatiecentrum
  • Pachecolaan 42 te 1000 Brussel
  • Open van 9u30 – 17u op weekdagen

Lukt bovenstaande niet? Kijk dan bij de vraag “Help, het lukt me niet om mijn COVID Safe Ticket te verkrijgen!”

Ben je in België gevaccineerd?

Je kan het Covid Safe Ticket ook per post toegestuurd krijgen. Je moet dan wel rekening houden met een wachttijd van 1 week tussen bestelling en ontvangst.

Contacteer hiervoor de Helpdesk van de regio waar je gevaccineerd werd.

 • Brussel: 02 214 19 19
 • Vlaanderen: 078 78 78 50
 • Duitstalige Gemeenschap: 0800 23 032
 • Franse Gemeenschap (Wallonië): 071 31 34 93

Ben je gevaccineerd in Brussel, en heb je urgent je certificaat nodig of heb je een probleem met alle andere opties?

 • Ga dan naar de infokiosk bij het Pacheco-vaccinatiecentrum
  • Pachecolaan 42 te 1000 Brussel
  • Open van 9u30 – 17u op weekdagen

België erkent volgende vaccins:

 • Pfizer/BioNTech (Comirnaty) – 2 doses
 • Moderna – 2 doses
 • AstraZeneca/Oxford (Vaxzevria) – 2 doses
 • Johnson – 1 dosis
 • Covishield – 2 doses

Ben je buiten de EU volledig gevaccineerd met een erkend vaccin, en wil je dit vaccin registreren in ons land?

Neem dan contact op met je vaste huisarts en bezorg hem/haar volgende gegevens:

-          Naam, voornaam, adres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit

-          Gsm-nummer en e-mailadres

-          Je bisnummer, indien je dit kent

-          Vaccinatiebewijs mét lotnummer (foto/scan)

Het je geen vaste huisarts? Neem dan contact op met de huisartsenpraktijk waarmee de universiteit samenwerkt via ugpcorona@gmail.com. Ga niet ter plekke langs, indien nodig plannen ze zelf een afspraak met jou in.

Daarna kan je huisarts je het certificaat bezorgen, als je een globaal medisch dossier hebt bij de arts.

Anders kan je het Covid Safe Ticket per post toegestuurd krijgen. Hou rekening met een wachttijd van 1 week tussen bestelling en ontvangst.

Contacteer hiervoor de Helpdesk van de regio waar je huisarts het vaccin geregistreerd heeft.

 • Brussel: 02 214 19 19
 • Vlaanderen: 078 78 78 50
 • Duitstalige Gemeenschap: 0800 23 032
 • Franse Gemeenschap (Wallonië): 071 31 34 93

Is je vaccin geregistreerd in Brussel, en heb je urgent je certificaat nodig of heb je een probleem met alle andere opties?

Ga dan naar de infokiosk bij het Pacheco-vaccinatiecentrum

 • Pachecolaan 42 te 1000 Brussel
 • Open van 9u30 – 17u op weekdagen

Op de VUB heb je een COVID Safe Ticket nodig voor:

-          De VUB-restaurants

 • zowel voor consumptie ter plekke als take away

-          Alle andere horecazaken

 • behalve op het terras

-          Alle activiteiten van studentenverenigingen

 • behalve als ze buiten plaatsvinden met max. 50 personen

-          Sportactiviteiten indoor

 • behalve schoolsport / onderwijsactiviteiten
 • behalve kinderen (-16-jarigen)

-          Sportactiviteiten outdoor indien meer dan 200 personen

-          Culturele activiteiten, bvb. in Pilar

-          Alle evenementen vanaf 50 personen binnen

Deze lijst is niet limitatief en wordt nog aangevuld.

Opgelet: in de eetruimtes die binnen voorzien worden moet je zonder COVID Safe Ticket steeds 1.5m afstand houden tussen elke zitplaats. Draag je mondmasker zodra je rechtstaat. Werknemers van de universiteit mogen op hun eigen werkplek eten, hou ook dan voldoende afstand.

Op Campus Etterbeek

Binnen:

-          STOA is geopend als refter vanaf 8u tot 20u op weekdagen

Buiten:

-          Terras van VUB-resto via poortje achteraan

-          Terrassen van andere horecazaken on-campus (mits consumptie)

-          Buitenzitplekken. Voorlopig zijn er ook nog enkele tenten aanwezig om te schuilen indien nodig.

Take away is mogelijk bij Bocadillo, Opinio en ‘t Complex. Op verschillende dagen zal er ook een foodtruck aanwezig zijn naast gebouw B.

Op Campus Jette

Binnen:

-          The Link, op het gelijkvloers van het EhB-gebouw

Indien er geen activiteiten gepland zijn, kan je terecht in Atrium/Forum of in lokaal A047. Bekijk het lokaalrooster.

Take away bij de JAVA Coffee Corner naast de bibliotheek in gebouw A – gesloten tussen 11u30 en 14u maar ‘s ochtends en in de namiddag geopend. Er wordt ook een automaat met verse broodjes en salades voorzien in gebouw A, deze zal vanaf november beschikbaar zijn.

De controle gebeurt door de QR-code van jouw Covid Safe Ticket of Europees Digitaal Coronacertificaat te scannen en door jouw identiteit controleren.

Hiervoor moet je een identiteitsdocument voorleggen:

 • Identiteitskaart, rijbewijs of paspoort
 • Personeelskaart of studentenkaart.

 Hou steeds je identiteitsbewijs en Covid Safe Ticket klaar waar dit gevraagd wordt, op papier of op je smartphone. Zo verloopt het scannen vlot. We proberen wachtrijen te vermijden, maar vragen alvast je begrip moest dit toch het geval zijn.

Bij het scannen van je Covid Safe Ticket ziet de scanner enkel jouw naam, geboortedatum en QR-code. Er worden geen persoonlijke gezondheidsgegevens met ons gedeeld.

Kan je geen Covid Safe Ticket of Europese QR-code voorleggen waar dit gevraagd wordt? Dan kunnen we jou jammer genoeg geen toegang geven tot de ruimte of de activiteit waar dit gevraagd wordt. Om fraude te voorkomen is ook steeds een identiteitsbewijs noodzakelijk.

In Brussel kan je terecht bij één van de Brusselse testcentra. Je vindt alle info op de website brussels.testcovid.be.

Sommige apotheken of huisartsen bieden ook (snel)tests aan.

Opgelet, als je je laat testen met het oog op het bekomen van een CST zijn hieraan kosten verbonden.

Hou ook rekening met de termijn waarbinnen de test geldig is: 72u na staalafname voor een PCR-test, 48u voor een sneltest.

Zorg dat je reeds toegang hebt tot één van de digitale platformen om vlot je QR-code te bekomen, anders kunnen we deze niet scannen. Hiervoor heb je je identiteitskaart, kaartlezer en pincode nodig, of een andere digitale sleutel, zoals itsme.

Indien je de test bij de huisarts laat afnemen, kan je ook toegang vragen tot het helena.care-platform, om de QR-code te bekomen.

FAQ voor organisatoren

Alle antwoorden op je vragen over het Covid Safe Ticket als je een evenement of activiteit organiseert.

Met het oog op een maximaal behoud van de gezondheid en veiligheid van studenten en  personeel, werd door het Tijdelijk Dagelijks Bestuur van de VUB beslist om het COVID Safe Ticket te verplichten voor:

 • alle activiteiten / evenementen binnen vanaf 50 aanwezigen
 • alle activiteiten / evenementen buiten vanaf 200 aanwezigen

Indien het aantal aanwezige personen onder de hierboven vermelde limieten ligt, kan je als organisator van het evenement / de activiteit ervoor kiezen het CST in te voeren, maar dan moet je vooraf de uitgenodigde personen hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Kies je er voor om geen CST te gebruiken, dan blijven de regels rond social distancing en mondmaskerplicht gelden en moet een draaiboek ter goedkeuring worden voorgelegd.

Als organisator ben je verplicht een lijst op te stellen van personen die de controle mogen uitvoeren.

Om de QR-codes te kunnen lezen, moet de persoon die de controle mag uitvoeren de applicatie CovidScan.be downloaden.

Die personen mogen de QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens van bezoekers. Als het CST niet in orde is of wanneer een bezoeker weigert om de identiteitscontrole te ondergaan, heeft de organisator het recht om de persoon in kwestie de toegang te ontzeggen en kan de organisator, indien nodig, de bewaking inschakelen.

Personen die de controle mogen uitvoeren, mogen de getoonde QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens van de bezoeker.

Het is niet mogelijk om meer dan één CST op dezelfde telefoon te hebben. Een animatie in de rand rond de QR-code maakt het gemakkelijk om de originele applicatie te onderscheiden van een schermafdruk of foto.

Het CST is verplicht vanaf 16 jaar tijdens alle activiteiten / evenementen. Het gebruik van het CST geldt alleen voor bezoekers.

Personen die werken op het evenement / de activiteit (werknemers, studenten, vrijwilligers, stagiairs,…..) vallen niet onder de CST-regeling, maar moeten wel een mondmasker dragen. Ze kunnen er niet voor kiezen om in plaats daarvan een CST voor te leggen.

Als ze op een bepaald moment bezoeker worden, bijvoorbeeld bij het beëindigen van hun shift, moeten ze wel een CST voorleggen en mogen ze hun mondmasker afzetten.

FAQ

Click here for all information in English.

Hieronder vind je antwoorden op specifiekere veelgestelde vragen (FAQ). Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur dan gerust een mailtje naar coronavirus@vub.be

Het coronabeleid van de VUB

De regering monitort voortdurend de coronasituatie in ons land en vaardigt naargelang de stand van zaken nieuwe maatregelen uit om het coronavirus onder controle te krijgen. De VUB volgt de richtlijnen van de overheid op de voet en sluit haar coronabeleid er zoveel mogelijk op aan, rekening houdend met de eigen aard van haar werking en steeds met het oog op een maximaal behoud van de gezondheid en veiligheid van zowel studenten als personeel. In het gedeelte hier meteen onder vind je de nieuwste VUB-maatregelen, aangepast aan de meest recente richtlijnen van de overheid.

Belangrijk: de meest recente updates over beslissingen van de VUB verschijnen ook altijd op onze websites voor personeel en studenten

Vragen rond toegang tot campus, gebouwen en infrastructuur

Weet wat je moet doen en waar je terecht kan als je op de VUB-campussen moet zijn.

Je vindt alle geldende maatregelen omtrent mondmaskers hier.

Je kan extra mondmaskers aankopen via de VUB-webshop.

Wil je mondmaskers bestellen voor je dienst of je medewerkers, dan kan dit via een PKC-nummer via de webwinkel of via racsweb (chirurgische maskers en ontsmettingsmiddelen).

De dienst Toegangscontrole blijft bereikbaar via Infradesk voor vragen.

Locatie: in gebouw E, rotule 4, niveau Esplanade (tegenover de ingang van het studentenrestaurant)

Openingsuren : ma-vrij 9u-12u (of op afspraak via Infradesk)

Het centraal magazijn doet geen verdelingsrondes meer van post en zendingen. Dringende (verwachte) stukken kunnen opgehaald worden ter plekke bij het centraal magazijn.

Post wordt wel nog getrieerd. Bij ontvangst van aangetekende zendingen verwittigen we de bestemmelingen en vragen hen de zendingen zelf op te halen, ofwel ons de volmacht te geven de inhoud in te scannen en elektronisch door te sturen  (ondertekening NDA vereist)

Het centraal magazijn zorgt voor permanentie en is op werkdagen open van 8u tot 12u en van 12u30 tot 16u.

Verbruiksmateriaal voor labo’s blijft beschikbaar.

De ingang van het centraal magazijn bevindt zich in gebouw F 0, aan de straatzijde naast rotule 5.

AV Services Uitleendienst werkt momenteel enkel op afspraak. Je kan steeds een aanvraag doen via Infradesk.

Vragen over studeren en onderwijs 

Alle info rond onderwijs en studeren vind je op onze site voor studenten of als je medewerker bent op onze site voor personeel
 

Waar kan ik eten en drinken

In Brussel heb je een Covid Safe Ticket nodig om op café of op restaurant kunnen gaan – ook in het studentenrestaurant. Zorg zeker dat je tijdig over een certificaat beschikt, want de VUB-campushoreca zet ook dit academiejaar hun beste beentje voor om jullie veel lekkers voor te schotelen. Meer info voor personeel en studenten.

Vragen rond studentenkamers en op kot zitten

De laatste richtlijnen en maatregelen voor kotstudenten vind je op onze website voor studenten. Neem er dus zeker een kijkje als je kotstudent bent of als je op kot wil gaan. 

Wat met evenementen?

In Brussel is het gebruik van het COVID Safe Ticket verplicht voor  

 • alle binnen activiteiten / evenementen vanaf 50 aanwezigen.
 • alle buiten activiteiten / evenementen vanaf 200 aanwezigen.

Indien het aantal aanwezige personen onder de hierboven vermelde limieten ligt, kan je als organisator van het evenement / de activiteit ervoor kiezen het CST in te voeren, maar dan moet je vooraf de uitgenodigde personen hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Meer informatie over evenementen en activiteiten met COVID Safe Ticket vind je hier.

Kies je er voor om geen CST te gebruiken, dan blijven de richtlijnen  rond social distancing en mondmaskerplicht gelden en moet een draaiboek ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Vragen rond persoonlijk welzijn

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond persoonlijk welzijn.

Eerst en vooral: het is een normale reactie wanneer je gevoelens van angst, stress, onveiligheid en paniek ervaart bij het horen en lezen van alle nieuwsberichten, speculaties en maatregelen rond het coronavirus. Hier zijn enkele tips om een en ander in de juiste context te houden en je niet onnodig zorgen te maken:

 1. Luister naar experts: zorg dat je correcte feiten hebt en bekijk de zaken vanuit het juiste perspectief. Ga niet te veel zelf op zoek naar informatie over corona op het internet. Besteed vooral aandacht aan informatie van geloofwaardige bronnen en experts. Zo is er een overheidswebsite die nuttige en correcte informatie aanbieden. Voel je ook vrij om deze informatie te delen met je vrienden en familie. Uiteraard vind je ook nuttige informatie op deze website en bij je huisarts.
 2. Blijf geconnecteerd. Sociale netwerken onderhouden kan een gevoel van normaliteit bevorderen. Je kan bepaalde gevoelens en bezorgdheden delen en bespreken met elkaar waardoor jouw stress ontladen wordt. Let wel op want angst is ook besmettelijk. Als je veel met mensen spreekt die bang zijn, dan word je zelf ook bang. Zoek dus mensen op die rustiger zijn, dat heeft een positiever effect.
 3. Zoek bijkomende hulp. Als je overweldigd bent door angst of andere langdurige reacties die je negatief beïnvloeden, zoek je best hulp op. Je kunt alvast bij de VUB terecht voor professionele hulpverlening door een studentenpsycholoog van VUB Studiebegeleiding of een medewerker van CAW. Bij Tele-onthaal kan je de klok rond en 7 dagen op 7 anoniem en gratis bellen en chatten. Internationale studenten kunnen voor een professioneel gesprek terecht bij: https://www.chsbelgium.org/en/. Personeel van de VUB kan contact opnemen met BRUCC via brucc@vub.be (tel.: 32 (0) 476 600 130).

Voel je je angstig of verward door deze situatie? Je staat er niet alleen voor! Afhankelijk van je noden, kan je terecht bij verschillende personen of initiatieven. Je vindt ze allemaal op de studentenwebsite.

Vragen rond mobiliteit

Ook dit academiejaar zal de pandemie een sterke invloed blijven hebben op internationale mobiliteit, zowel voor studenten als personeelsleden. In navolging van de recente versoepelingen aangaande de coronamaatregelen, ondergaat ook het reisbeleid van de VUB een aantal belangrijke wijzigingen. Hieronder vind je een overzicht van de bepalingen die van toepassing zijn vanaf 1 juli 2021.

1. Kleurencode

EER-REGIO:

 • GROEN: Studenten en personeelsleden kunnen afreizen.
 • ORANJE: Studenten en personeelsleden kunnen afreizen.
 • ROOD/GRIJS: Studenten en personeelsleden kunnen afreizen.

BUITEN EER (ook gebieden die overzee afgezonderd van het moederland gelegen zijn en grondwettelijk tot een EER land behoren.):

 • OP LANDENLIJST: Studenten en personeelsleden kunnen afreizen.
 • NIET OP LANDENLIJST: Reizen zijn in principe uitgesloten. Personeelsleden en studenten richten een gemotiveerde aanvraag aan de Vicerector Internationalisering.

De criteria gekoppeld aan de kleurcodes zijn geldig op de dag zelf van het geplande vertrek, niet op moment van eventuele boekingen. Het reisbeleid kan te allen tijde aangepast worden ingevolge de evolutie van de pandemie. We raden daarom aan om een annuleringsverzekering te nemen bij boekingen van tickets en accommodatie. Wanneer een land of regio rood kleurt tijdens het verblijf, is een vervroegde terugkeer niet noodzakelijk.

Voor de toepassing van de kleurencodes van EER-bestemmingen verwijzen we graag naar de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Die waarschuwt dat niet-essentiële reizen buiten de EER-regio ten stelligste worden afgeraden. Voor reizen naar niet-EER bestemmingen zal de landenlijst zoals weergegeven op de website reopen.europa.eu als referentiepunt genomen worden.

Studenten en personeel raden we aan een uitzonderingsaanvraag in te dienen bij de Vicerector Internationalisering in geval van afreizen naar een niet-EER land dat niet op de landenlijst staat en indien hun reis als noodzakelijk beschouwd kan worden, en dit een maand voor vertrek. Concreet gaat het voor studenten om verplaatsingen die in geval van annulering of uitstel leiden tot studieduurvertraging. In deze context kan gedacht worden aan:

 • buitenlandse stages waarvoor in België/EER-regio geen alternatief kan worden gevonden
 • noodzakelijke opzoekingen in het kader van de masterproef waarvoor in België/EER-regio geen alternatief aanwezig is
 • ingebouwde mobiliteit in het kader van double of joint degree

OPGELET: Studenten die geen gevolg geven aan een verbod tot afreizen en/of het gebod tot terugkeer naar België, worden geacht niet rechtsgeldig geregistreerd te zijn voor de opleidingsonderdelen die het voorwerp uitmaken van de desbetreffende uitgaande mobiliteit en/of de internationale stage, en verliezen bijgevolg elk recht op deelname aan de onderwijs- en evaluatieactiviteiten in het buitenland. Behaalde examenresultaten worden als niet bestaande beschouwd (Onderwijs- en examenreglement Art. 92bis).

OPGELET:  Elke uitgaande mobiliteit MOET correct en vooraf geregistreerd worden. Studenten doen dit via SOP Mobility Online; personeelsleden, inclusief ATP, via TEO.

OPGELET: Indien een aanvraag (voor studenten of personeelsleden) een negatieve beslissing heeft gekregen, is dat finaal.

2. COVID-certificaat en vaccinaties

Het digitale coronacertificaat zal toelaten om vrij te reizen binnen de EU, alsook naar IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland (t.t.z., EER-regio). Wie in het bezit is van een digitaal coronacertificaat mag zich vrij verplaatsen binnen de EER-lidstaten. Het document in kwestie zal vanaf 1 juli beschikbaar zijn in alle lidstaten en kan verkregen worden bij testcentra, gezondheidsautoriteiten of via een e-gezondheidsportaal. Om een certificaat aan te vragen moet je of volledig gevaccineerd zijn, een negatieve PCR-test hebben afgelegd die minder dan 72 uur oud is, of een herstelcertificaat hebben.

Wie (terug)komt uit een groene of oranje zone in de EER-regio, moet geen PCR-test laten afnemen of in quarantaine gaan. Let wel, de kleur van een zone kan veranderen tijdens je verblijf. Voor wie uit een rode zone (terug)komt, is de afspraak dat je met het Europees coronacertificaat niet in quarantaine moet. Wie dat niet heeft, maar zich bij aankomst op dag 1 of 2 laat testen, moet niet in quarantaine. Dat geldt zowel voor buitenlandse toeristen als voor Belgen.

OPGELET: Iedereen die naar België (terug)komt, moet verplicht 48 uur voor aankomst in België een terugreisformulier (t.t.z., de Passenger Locator Form) invullen. Dit blijft gelden ook na 1 juli. De elektronische versie vind je hier, en hier kan je de PDF versie downloaden.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van de Europese Commissie.

3. Excursies en groepsreizen

Excursies en groepsreizen binnen EER-regio zijn toegestaan; verplaatsingen naar landen en gebieden buiten EER-regio die niet op de landenlijst van de website reopen.europa.eu vermeld staan daarentegen, kunnen niet plaatsvinden. Voor deze landen en gebieden dient door het bevoegd ZAP-lid of de decaan een gemotiveerde aanvraag gericht te worden aan de Vicerector Internationalisering.

We verwijzen naar de daartoe bestaande protocollen voor het collectief vervoer van personen per autobus of touringcar voor nationale of internationale reizen.   

4. Vanuit welke 'hoog risico' landen mag je NIET naar België reizen? 

De Belgische regering heeft een lijst uitgegeven van gebieden en landen die als zeer hoog risico zijn geclassificeerd. Als gevolg hiervan zijn inkomende reizen naar België vanuit deze landen verboden. Dit geldt ook voor inkomende mobiliteit van studenten of personeelsleden. Je vindt de lijst hier.

Studenten die menen te zijn vrijgesteld, moeten voor alle reizen buiten de EER-regio een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Vice-Rector Internationalisering (international.relations@vub.be).

De VUB raadt dan ook ten zeerste af om ook vanuit België naar deze landen te reizen.

OPGELET: Studenten die hun examens aan de VUB beëindigen en naar huis willen terugkeren en hun thuisland staat op deze lijst, moeten er rekening mee houden dat ze België misschien niet meer in mogen aan de start van het academiejaar.

Reis veilig!

Vragen rond verzekeringen

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond verzekeringen.

Bij vervroegde terugkeer van studenten uit het buitenland: welke kosten worden terugbetaald (huur, etc) door de verzekering?

Studenten dienen hun persoonlijke verzekeringsmakelaar te raadplegen.

Komt VUB tussen in de annulatie van reis-& verblijfskosten van personeelsleden n.a.v. het coronavirus?

De VUB BCS reisbijstandsverzekeraar komt niet tussen bij annulatie omwille van de uitbraak van het coronavirus.

Acties die men kan ondernemen:

 • Desgevallend kan met het reisbureau contact worden opgenomen. Mogelijks stellen zij voor om voor een beperkte kost de reis te annuleren of om de reistickets om te boeken.
 • Desgevallend contact opnemen met de instantie die de activiteit heeft afgezegd (waarvoor men reis-& verblijfskosten gemaakt heeft) en nagaan of en in hoeverre zij de gemaakte kosten vergoeden.

Mijn reis in kader van een extern gefinancierd project naar het buitenland gaat niet door. Op welke tussenkomsten heb ik recht?

Neem in dit geval zeker contact op met de instantie die het project financiert of consulteer hun website om te bekijken welke tussenkomst of oplossingen zij eventueel voorstellen.

De VUB BCS reisbijstandsverzekeraar komt niet tussen bij annulatie omwille van de uitbraak van het coronavirus.

Acties die men kan ondernemen:

 • Desgevallend kan met het reisbureau contact worden opgenomen. Mogelijks stellen zij voor om voor een beperkte kost de reis te annuleren of om de reistickets om te boeken.
 • Desgevallend contact opnemen met de instantie die de activiteit heeft afgezegd (waarvoor men reis-& verblijfskosten gemaakt heeft) en nagaan of en in hoeverre zij de gemaakte kosten vergoeden.

Neen.  Indien u als organisator zelf een event/annulatie- verzekering zou hebben afgesloten, raden wij aan met de verzekeraar contact op te nemen. De kans is echter klein dat er dekking zal zijn in geval van een pandemie.

Neem bij annulatie van een event als organisator contact op met de ingeschreven deelnemers, leveranciers en andere contractspartijen.

Wanneer evenementen geannuleerd worden, betekent dit concreet dat de inschrijvingsgelden aan de deelnemers moeten worden terugbetaald (tenzij het event verplaatst wordt en de deelnemer akkoord gaat met het behoud van de inschrijvingsgelden door de organisator). Schadevergoedingen, zoals gemaakte hotelkosten, transport, etc kunnen echter niet teruggevorderd worden door de deelnemers, aangezien de overheid evenementen sinds 13 maart uitdrukkelijk verbiedt en er dus sprake is van overmacht. Wij raden echter aan steeds de contracten zelf erop na te lezen, aangezien situaties van overmacht contractueel kunnen worden uitgebreid/beperkt/...

Ook zullen er financiële regelingen moeten worden getroffen met leveranciers waardoor er eventueel kosten dienen betaald te worden. Leveranciers moeten het bewijs kunnen leveren van de door hen reeds gemaakte kosten (gemaakt voor de overmachtssituatie, 13 maart 2020). Enkel deze kosten zullen door de organisator betaald moeten worden. Ook hier kunnen er geen schadevergoedingen geëist worden ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst aangezien er overmacht in het spel is (opnieuw, lees contract na op eventuele overmachtsclausules).

We raden echter aan om evenementen eerder uit te stellen (naar een later nog te bepalen datum) dan af te stellen.

Vanbreda Risk & Benefits nam een aantal voorbereidende maatregelen om haar dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Zij raden aan om vooral gebruik te maken van hun digitale kanalen: de Vanbreda Health Care app of hun Health Care website www.vanbreda-health.be/nl/ voor de behandeling van schadedossiers (zoals aangifte hospitalisatie en ernstige ziekte, indienen medische kosten en andere informatieve vragen). Hun telefonische bereikbaarheid kan wegens uitzonderlijke omstandigheden namelijk beperkt zijn en ze houden er ook rekening mee dat de postbedeling in het gedrang zou kunnen komen.

Vragen stel je best via de website: www.vanbreda-health.be/nl/contacteer-ons/

Ben je nog niet digitaal, dan vind je alle informatie om je digitaal te registreren terug op www.vanbreda-health.be/nl/ik-word-digitaal/. Hun app downloaden kan je door de juiste QR-code te scannen:

Vragen over VUB-onderzoek naar het coronavirus

Op de site van Sciensano vind je de meeste antwoorden op je vragen over het coronavirus. Hieronder vind je acties van de VUB met betrekking tot het virus.

We hebben er direct bij het begin van de crisis voor gezorgd dat het welzijn van proefdieren niet lijdt onder deze epidemie. De wetgeving voor het dierenwelzijn kon zonder onderbreking worden nageleefd. Momenteel zijn er door de crisis geen onderzoeksprojecten gestopt, maar wel vertraagd. In vergelijking met normale tijden zijn er ook niet meer dieren geëuthanaseerd specifiek door deze crisis. Er is geen abnormale tendens in evolutie van het aantal kooien en proefdieren door de crisis.  Het proefdierencentrum is in volle gereedheid om opnieuw het lopende preklinisch onderzoek op te starten en ook om nieuw onderzoek te ondersteunen naar therapeutische wegen om de wereldwijde pandemie te helpen bestrijden.

Ja, zowel binnen het UZ Brussel als binnen de preklinische onderzoekslaboratoria wordt er onderzoek gedaan naar deze pandemie. Een overzicht van de onderzoeken vind je hier. Er zullen in de loop van dit jaar ook projecten opstarten waarbij er met behulp van proefdieren gezocht wordt naar mogelijke behandelingen tegen het virus.

Vragen rond het coronavirus 

Op de website van Sciensano vind je heel wat antwoorden op je vragen over het coronavirus.  

O.a. koorts, hoest, keelpijn, kortademigheid, pijn in de borst, verlies van geur en smaak, spierpijn … Heb je symptomen, zonder je dan af en contacteer je huisarts voor een test.

Twijfel je, neem dan steeds contact op met de huisarts.

Je laat je onmiddellijk testen wanneer je covid-symptomen vertoont.

In Brussel kan je terecht bij één van de Brusselse testcentra. Je vindt alle info op de website brussels.testcovid.be.

Sommige apotheken of huisartsen bieden ook (snel)tests aan.

Opgelet, als je je laat testen met het oog op het bekomen van een CST zijn hieraan kosten verbonden.

Hou ook rekening met de termijn waarbinnen de test geldig is: 72u na staalafname voor een PCR-test, 48u voor een sneltest.

Vragen rond eventuele besmetting

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond eventuele besmetting met het coronavirus.

Je brengt de VUB op de hoogte door een email te sturen. We volgen jouw e-mail meteen op.

 • als student mail je naar info@vub.be. Mis je verplichte lessen gedurende je quarantaine, dan bezorg je je medisch attest aan het faculteitssecretariaat.
 • als medewerker van de VUB mail je naar coronavirus@vub.be. Je meldt je ziekte ook in TEO.

Kom niet naar je werk, naar de lessen of naar activiteiten, en hou je aan de richtlijnen van de huisarts en de overheid rond thuisisolatie.

Alle persoonsgegevens die je in de mail vermeldt, behandelt de VUB vertrouwelijk. 

Een persoon die mogelijk besmet is met het coronavirus wordt gevraagd om thuis te blijven en de huisarts te raadplegen. 

Om bij effectieve besmetting de contactopvolging mee te vergemakkelijken, kan de VUB een lijst opmaken van de dagen en tijdstippen waarop de besmette persoon aanwezig was en mogelijk nauw contact had: tijdens bepaalde lessen, bij gebruik van campusfaciliteiten, deelname aan activiteiten of op zijn werkplek (indien het om een medewerker gaat).

Verder dienen de algemene voorzorgsmaatregelen en richtlijnen van de FOD Volksgezondheid te worden gevolgd.

Als je thuis of op kot zit in Brussel, je geen vaste huisarts hebt en vermoedt te zijn besmet met het coronavirus, kan je contact opnemen met telemedi.be voor een digitale consultatie. Indien nodig verwijzen ze je door voor een test of nemen ze er een in hun eigen praktijk af. 

Dit is gratis voor wie aangesloten is bij een mutualiteit, maar de dienstverlening is niet toegankelijk voor personen zonder Belgisch nationaal nummer. 

Je kan ook het nummer 1710 bellen. Via dat nummer kom je dan terecht bij een dispatching van huisartsen, die je zal adviseren en doorverwijzen indien nodig. Dit nieuwe nummer 1710 is te verkiezen boven het noodnummer 112, dat sneller overbelast kan zijn.

De vaste VUB-samenwerkingspartners, de groepspraktijken UGP in Oudergem en Patio in Jette, zijn geen testing centra. Zij verlenen advies, schrijven attesten en kunnen testvoorschriften bezorgen voor de Brusselse testcentra. In bijzondere gevallen nemen zij zelf de testen af. De huisartsen doen dit naast hun reguliere zorg. 

Voor meer informatie en de beschikbaarheid van de groepspraktijken kan je hier terecht:

Als je wel een vaste huisarts hebt, dan bel je die uiteraard.

Alle studenten, academici en medewerkers die (ook) in het UZ Brussel actief zijn, moeten zich aan het protocol van het UZ Brussel houden. Dit geldt ook voor het personeel van de tandheelkundige kliniek. De rest van de VUB-gemeenschap volgt de algemene richtlijnen op. 

Het protocol van UZ Brussel bevat de volgende richtlijnen, zoals ook toegepast in de referentieziekenhuizen: 

 • Wie geen symptomen vertoont, blijft gewoon verder werken.
 • Wie volgende symptomen vertoont na onbeschermd nauw contact met een besmette patiënt (koorts boven 38°, hoesten en kortademigheid) meldt zich bij de spoedgevallendienst om zich te laten testen. In afwachting van het resultaat blijft hij thuis in isolatie. De spoedgevallenarts schrijft een doktersvoorschrift.
Informatie over het Coronavirus, de richtlijnen daarvoor en de updates van het UZ Brussel vind je op het UZ Intranet.

Als je een student bent, dan behandelt Infopunt jouw melding. Ben je een medewerker, dan behandelt M&O jouw mail. Indien nodig kan er contact opgenomen worden met andere betrokken diensten (Studentenhuisvesting als je op een VUB-studentenkamer zit, de dienst waarbij je werkzaam bent …).

Bij melding van besmetting volgt de VUB de richtlijnen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, waarin de te volgen stappen staan bij (mogelijke) besmetting.

Om de federale contactopsporing te ondersteunen, kan de VUB een lijst opmaken van de dagen en tijdstippen waarop de besmette persoon aanwezig was en mogelijk nauw contact had: tijdens bepaalde lessen, bij gebruik van campusfaciliteiten, deelname aan activiteiten of op zijn werkplek (indien het om een medewerker gaat).

Wie besmet is geweest, mag de campus pas terug betreden wanneer een arts hem/haar gezond heeft verklaard.

Je collega of medestudent zal in isolatie gaan zoals de overheidsrichtlijnen voorschrijven. Vermijd contact met hem/haar.

Wees waakzaam voor de symptomen van het coronavirus (koorts, hoest, ademhalingsproblemen, keelpijn, hoofdpijn, geur- of smaakverlies en spierpijn). Contacteer je huisarts indien ze zich voordoen en verwittig de VUB via coronavirus@vub.be (voor personeel) of info@vub.be (voor studenten)

Had je contact met de besmette persoon, lees dan hieronder de richtlijnen voor een nauw contact of een laag risico-contact.

Verder zijn alle ‘reguliere’ voorzorgsmaatregelen tegen het virus, aangeraden door de federale overheidsdienst Volksgezondheid van tel. Die voorzorgsmaatregelen vind je hier.

Laag-risico-contact:

Voor de volgende contacten wordt het risico op besmetting als “laag” beschouwd:

 • Je had meer dan 15 minuten contact met een COVID-19 patiënt op een afstand van minder dan 1,5 m, maar je droeg beiden correct een mondmasker (neus en mond bedekt).
 • Je had minder dan 15 minuten contact met een COVID-19 patiënt op een afstand van minder 1,5 m.
 • Je had meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van 1,5 m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, mensen die in dezelfde ruimte werken, of samen zaten in een wachtkamer.

Je hoeft niet in quarantaine te gaan, maar volgt wel volgende richtlijnen:

 • Je beperkt je fysieke contacten zo veel mogelijk. Werk thuis indien mogelijk.
 • Je houdt gedurende 14 dagen zeker 1,5 meter afstand van anderen.
 • Je wast je handen heel vaak en grondig.
 • Je draagt een mondneusmasker als je je huis verlaat.
 • Je belt je huisarts en blijft thuis als je symptomen krijgt.

Dit is de informatie die de contactonderzoeker jou geeft, als je in het kader van contactonderzoek gecontacteerd wordt.

Hoe melden?

 • Verwittig via coronavirus@vub.be als je dit nodig vindt.

Nauw contact of hoog-risico-contact:

Voor de volgende contacten wordt het risico op besmetting als “hoog” beschouwd:

 • Je had langer dan 15 minuten en van dichtbij (minder dan 1.5m), zonder correct dragen van een mondmasker door één van beiden, contact met een persoon die positief testte op het COVID-19 virus
 • Je had direct fysiek contact met een COVID-19 patiënt (bvb. zoenen, reanimatie, dichte zorgfunctie, …)

Ben je gecontacteerd door een contactonderzoeker of door de Coronalert applicatie gedefinieerd als nauw contact, dan volg je het volgende advies op:

 • Je gaat in quarantaine voor 10 dagen. Vertoon je in die periode geen symptomen, dan volstaan die 10 dagen en mag je terug uit quarantaine. Ontwikkel je wel symptomen, dan laat je je testen. 
 • Je neemt niet deel aan onderwijs- of andere activiteiten en je komt niet werken Je ontvangt geen bezoek.
 • Je contacteert je huisarts als je symptomen ondervindt.

Opgelet: ben je niet gecontacteerd door een contactonderzoeker maar heb je weet van een contact met hoog risico op besmetting, dan contacteer je je huisarts en volg je de richtlijnen van je huisarts op.

Hoe melden?

 • Verwittig via coronavirus@vub.be + doktersattest via TEO (voor personeel) of via het faculteitssecretariaat (voor studenten, indien je verplichte onderwijsactiviteiten mist).

Je brengt de VUB onmiddellijk op de hoogte via info@vub.be als:  

 • je een student of medewerker van de VUB bent en bij jou het coronavirus werd vastgesteld. 
 • Je student bent en op een VUB-studentenkamer verblijft, en je in quarantaine gaat (na een hoog-risicocontact of terugkeer uit rode zone in het buitenland), of als je symptomen van het coronavirus vertoont.
 • je een medewerker van de VUB bent en mogelijk besmet bent met het coronavirus, bijvoorbeeld na een nauw contact met een besmette persoon of in geval van een besmet gezinslid.
 • je geen student of personeelslid bent, maar wel in contact kwam met een coronapatiënt en kort nadien een bezoek bracht aan de campussen van de VUB en kort nadien een besmetting bij jou werd vastgesteld.

Vragen rond quarantaine en isolatie

Vind hieronder de antwoorden op vragen rond quarantaine en isolatie.

Quarantaine betekent binnenblijven op één enkele verblijfplaats. Momenteel bedraagt de termijn 10 dagen. Je gaat in quarantaine na een nauw contact met een besmette persoon, of na een terugkeer uit een rode zone, op advies van de contactonderzoekers, de huisarts of in navolging van de algemene overheidsrichtlijnen.

VUB vraagt om indien mogelijk in quarantaine te gaan op de locatie waar je op dat moment verblijft, en niet terug naar huis of kot te pendelen, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Quarantaine in een omgeving met een verhoogd covid-risico wordt afgeraden (o.a. 65+, personen met ernstige onderliggende medische aandoeningen of verlaagde immuniteit).

Het kan ook een optie zijn om je (op een veilige, afgezonderde manier) te verplaatsen naar een andere locatie waar je volledig in afzondering gaat (leegstaand pand, hotelkamer, …).

Ga je in quarantaine op kot, dan heeft VUB Studentenhuisvesting een procedure uitgewerkt om deze zo veilig mogelijk te organiseren en te ondersteunen. Breng dus altijd VUB op de hoogte via info@vub.be.

De meest recente richtlijnen omtrent de quarantaine vind je hier.

 • Vermijd contact met andere mensen, ook binnen je verblijfplaats.
  • Indien onvermijdelijk: hou steeds 1.5m afstand en draag een mondmasker
 • Deel geen handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei met huisgenoten
 • Gebruik indien mogelijk een apart toilet en badkamer
 • Bezoek van externen is niet toegestaan
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan. Telewerk of digitale lessen bijwonen is wel mogelijk.
 • Verplaats je niet met het openbaar vervoer
 • Indien symptomen van COVID-19 optreden neem je telefonisch contact met een huisarts in de buurt.
 • Verlaat je verblijfplaats niet, tenzij voor strikt noodzakelijke boodschappen of dringende medische zorg en draag in dat geval steeds een mondmasker.
 • Leef verder alle algemene richtlijnen omtrent goede verluchting en hygiëne na.

Indien de persoon in quarantaine ziek wordt, worden huis- en kotgenoten beschouwd als nauwe contacten.

Wordt tijdens de periode van quarantaine een besmetting bij jou of bij een huis- of kotgenoot vastgesteld, dan start de termijn van 10 dagen quarantaine opnieuw. Na 7 dagen quarantaine en een negatieve test volgen 4 dagen van extra waakzaamheid en voorzichtigheid, tijdens dewelke je sociale contacten moet beperken.

Je gaat in isolatie als je besmet bent met covid-19, of in afwachting van je testresultaat als je symptomen vertoont.

Een isolatie is zoals een quarantaine, maar nog strikter. Je mag je verblijfplaats niet verlaten.

Isolatie duurt ten minste 7 dagen (te tellen vanaf de dag van je test), maar indien nodig langer. Je mag pas uit isolatie als een huisarts je gezond verklaart. Tijdens jouw isolatie zijn je huisgenoten in quarantaine.

VUB vraagt om indien mogelijk in isolatie te gaan op de locatie waar je op dat moment verblijft, en niet terug naar huis of kot te pendelen, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Isolatie in een omgeving met een verhoogd covid-risico wordt afgeraden (o.a. 65+, personen met ernstige onderliggende medische aandoeningen of verlaagde immuniteit). 

Ga je in quarantaine op kot, dan heeft VUB Studentenhuisvesting een procedure uitgewerkt om deze zo veilig mogelijk te organiseren en te ondersteunen. Breng dus altijd VUB op de hoogte via info@vub.be.

Quarantaine is verplicht: 

 • Als je terugkeerde uit een rode zone, volgens de richtlijnen van de overheid
 • Als je nauw contact had met een persoon waarbij een covid-19 besmetting werd vastgesteld

Opgelet: Ben je niet gecontacteerd door een contactonderzoeker maar heb je weet van een contact met hoog risico op besmetting, contacteer dan je huisarts en volg je zijn/haar richtlijnen op.

Als student breng je de VUB hiervan altijd op de hoogte via info@vub.be!

De quarantaine mag beëindigd worden als: 

 • Je geen symptomen van covid-19 vertoont. Heb je wel symptomen, ga dan in isolatie en laat je testen!
 • Je de volledige periode van 10 dagen in quarantaine hebt uitgezeten
 • Er tijdens de quarantaineperiode geen besmetting wordt vastgesteld bij één van je huis- of kotgenoten. Als er een besmetting wordt vastgesteld, dan start de periode van 7 dagen quarantaine opnieuw.

Als student breng je de VUB hiervan altijd op de hoogte via info@vub.be.

Na de quarantaineperiode volgen er nog 7 dagen waarin je extra waakzaam en voorzichtig moet zijn, en je sociale contacten moet beperken!

Twijfel je, contacteer dan je huisarts.

Je gaat in isolatie als:

 • Je symptomen van covid-19 vertoont. In dit geval laat je je asap testen, je blijft in isolatie in afwachting van het resultaat.
 • Je besmet bent met het covid-19 virus, dus als je een positieve test aflegde of op aangeven van je huisarts.

Als student breng je de VUB hiervan op de hoogte via info@vub.be.

Je mag de isolatie enkel beëindigen als je door de huisarts covid-vrij bent verklaard.

Als student breng je de VUB hiervan op de hoogte via info@vub.be.