logo

Redelijk eigenzinnig over mens en maatschappij

Je studeert aan de VUB, wellicht de meest eigenzinnige universiteit van Vlaanderen en daarbuiten. En natuurlijk ben ook jij een dwarsdenker. Tegen de stroom in zwemmen, dat is jouw ding. Met het keuzevak Redelijk Eigenzinnig, zet je dwarsdenken om in dwarsdoen!

Redelijk eigenzinnig?

Redelijk Eigenzinnig is een interdisciplinair keuzevak. Interdisciplinair wil zeggen dat je samen met studenten uit verschillende opleidingen kritisch nadenkt over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Bij het vak Redelijk Eigenzinnig is het geen blabla, maar een heel concreet gebeuren. Hoe dan?

Elk jaar dient een Brusselse organisatie een projectvoorstel in, waarmee je samen met andere studenten aan de slag gaat. De projecten vertrekken van echte uitdagingen of noden van de Brusselse organisatie. Het resultaat? Een fors onderbouwd en eigenzinnig plan van aanpak waarmee je de organisatie daadwerkelijk helpt in haar verdere werking.

Dit academiejaar is Redelijk Eigenzinnig al aan haar zesde editie toe en wordt het thema armoede aangepakt. Denk mee na over de ongelijkheid tussen arm en rijk.  Bedreigt deze ongelijkheid democratie en vrede? Welke ingrepen zijn nodig om de kloof te dichten, of kleiner te maken? Hoeveel rijkdom hebben we nodig om goed te leven? En tenslotte de hamvraag: kunnen we armoede de wereld uit krijgen? Vier avonden lang bekijk je met anderen de armoede uitdaging vanuit diverse invalshoeken.

Het keuzevak Redelijk Eigenzinnig heeft je nodig. Denk je zelf ook Redelijk Eigenzinnig en wil je ermee aan de slag? Kom het dan dit academiejaar bewijzen!

 

Wil je je engageren voor dit project?

Doe mee!
Verantwoordelijke project
Bieke Abelshausen

Humanities, Sciences & Engineering Campus
gebouw C, 5de verdiep, lokaal 451

Telefoonnummer
+3226292415

Wil je meer weten over dit project?

Check hun website

Redelijk Eigenzinnige Opiniestukken

Dat het academiejaar 2020-2021 nog lang niet normaal was, is een understatement. Het weerhield onze studenten echter niet hun kritische blik te richten op verschillende maatschappelijke thema's. We delen jullie met veel trots enkele opiniestukken van de studenden Redelijk Eigenzinnig die je kritische blik verder zullen aanscherpen.

Simon Hooft


Opiniestuk

Niet Mijn Kapitein