logo

Directie infrastructuur

De directie infrastructuur bestaat uit de volgende afdelingen:

Facility ServicesProjectbureau, Technical Services, Energie en Duurzaamheid.

Vragen voor Infrastructuur?


Contacteer ons via Infradesk!

Facility Services

Facilitaire diensten omvatten een zeer brede waaier aan ondersteuning op de campus.

Onze opdracht:

 • een inspirerende, aangename, functionele en veilige leer-, onderzoeks- en werkomgeving creëren en in stand houden
 • toezicht houden op de operationele staat, beschikbaarheid van terreinen, gebouwen en facilitaire voorzieningen
 • over de aanwezigheid, modernisering en naleving van de vereiste ondersteunende processen waken
 • de uitstraling van de VUB te verhogen door professionele ondersteuning te verlenen op visueel, organisatorisch en technologisch vlak
 • zorgen voor propere en veilige campussen

Afdelingshoofd Facility Services: Dhr. Serge Gilen 

Contacteer onze diensten via Infradesk


Infradesk is het centrale contactpunt van alle diensten van de directie Infrastructuur

Infradesk

Campusbeheer en infradesk

Teamleider Reiniging en Afval: Mevr. Andrea Luyckx
  Andrea.Luyckx@vub.be - Tel. (+32-2-629) 1294 

Verantwoordelijke Groenbeheer: Dhr. Jurgen Därras

  Jurgen.Darras@vub.be - Tel. (+32-2-629) 3046

Magazijn en mobiliteit

Teamleider: Dhr. Danny Van den Bosch
    Danny.Van.Den.Bosch@vub.be - Tel. (+32-2-629) 3351

AV-services & evenementen

Teamleader AV Services : Dhr. Peter Baele
    Peter.Baele@vub.be -  Tel. (+32-2-629) 1026

Beveiligingstechnieken

Teamleider: Mevr. An Verschelden
   An.Verschelden@vub.be - Tel. (+32-2-629) 3012

Projectbureau

Het Projectbureau staat in voor nieuwe projecten en renovaties

  Technical Services

  Technical Services

  Energie en duurzaamheid

  We verlagen komende jaren drastische onze energie-gerelateerde emissies. Door zowel in te zetten op energiebesparing en toepassing van duurzame energieopwekking, verlagen we onze emissies van gasverbruik en ons energieverbruik (scope 1 &2). De uitdaging is tegen 2050 fossielvrij verwarmen. Sommige maatregelen zijn eenvoudige aanpassingen, andere maatregelen vragen stevige investeringen.

  Lopende projecten

  • Het gerenoveerde VUB- zwembad ging in 2018 weer open. De gebouwschil is passief en de technische installaties zeer energie-efficiënt.

  • Theodoortje, een school, kinderdagverblijf en lokaal voor de scouts op Brussels Health Campus (BHC) is een energieneutraal concept met een BEO-veld (boorgat-energie-opslag).

  • De warmtepomp voor warmtevoorziening van de nieuwbouw L, onderzoeksgebouw op BHC zit in opstart fase.

  Komende 5 jaar

  • Op Brussels Main Campus (Etterbeek) worden de stookplaats en alle onderstations van de warmtenetten volledig vernieuwd. In 2023 start men in de stookplaats een eigen lokale stroomproductie via warmtekrachtkoppeling (WKK) op. De restwarmte van de WKK wordt gebruikt voor gebouwenverwarming in de winter. Warmteoverschotten van het ene gebouw, zullen het andere kunnen verwarmen.

  • De chemische laboratoria in gebouw G worden continu geventileerd, want het is een plek waar wordt gewerkt met chemicaliën. Daardoor is dit een stevige warmteverbruiker op de site. Hier komen eigentijdse laboratoria. De warmte uit de ventilatielucht wordt teruggewonnen, bijverwarming gebeurt via warmtepompen. Een grote verbruiker wordt op deze manier binnenkort gasvrij. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit Europa en het Brussels Gewest in het kader van de EFRO-programmering (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

  • Gebouw L, het sportcentrum, wordt gerenoveerd naar een energiezuinig concept.

  Om de nodige emissiesreducties tegen 2030 te halen, volgen alvast deze acties.

  • Op elk dak waar er plaats is en technisch haalbaar (draagkracht bvb), komen zonnepanelen. De mogelijkheid van de plaatsing van verticale PV-gevelpanelen onderzoeken we.

  • De verouderde ventilatiesystemen worden vernieuwd waardoor geen warmte meer verloren gaat.

  • Alle verlichting wordt LED.

  Tegen 2050 streven we naar  netto-nul uitstoot, om deze doelstelling te behalen, onderzoeken we

  • het potentieel voor koude/warmte-opslag (KWO). Zomers worden gekenmerkt door warmte-overschotten, winters door koude-overschotten.. Het doel is zomerwarmte te stockeren in de bodem en aan te wenden voor gebouwenverwarming de volgende winter. Omgekeerd kan men koude van een winter gebruiken voor koeling in de zomer. Als de proefboringen gunstig blijken, is dit de een beslissende stap naar een gasvrije campus.

  • simulaties met digital twins (een computermodel van de campus energiehuishouding) ism met het Green Energy Park zullen inzicht geven in de beste keuzes naar energiebeheer in te toekomst.

   

  Naast deze acties wordt natuurlijk continu gestreefd naar optimalisaties van de bestaande systemen. Onder het motto ‘meten is weten’ zal een uitgebreide dataverzameling meer inzicht brengen waar ruimte is voor optimalisaties.

   

  Infradesk

  Infradesk is het centrale meldpunt voor de diensten die vallen onder de Directie Infrastructuur.

  De medewerkers van Infradesk coördineren alle meldingen, aanvragen en klachten die via e-mail of het ticketingsysteem Ultimo binnenkomen en wijzen ze toe aan de verschillende afdelingen en diensten binnen Directie Infrastructuur.

  Hoe kan je Infradesk bereiken?

  • Neem telefonisch contact via (+32-2-629) 31.11.
  • Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur
  • Indien je vragen hebt over een aanvraag, zorg dan dat je jouw volgnummer bij de hand hebt.

  Ultimo is de meeste efficiënte manier om service aan te vragen en op te volgen. Je hebt de mogelijkheid om zelf de voortgang van jouw aanvragen op te volgen. 

  Indien je toch liever een email stuurt, vergeet dan zeker niet alle nodige informatie te verstrekken, zoals:

  • Naam
  • Telefoon
  • E-mail
  • Dienst of vakgroep
  • Omschrijving vraag
  • Voor welke campus (Etterbeek of Jette)
  • Locatie: gebouw-verdiep-lokaalnummer (bij twijfel: druk op het vergrootglas en kies bij omschrijving "Algemeen")

  Waarvoor kan je bij Infradesk terecht?

  • Technische melding of aanvraag
  • Aanvragen Facilitaire diensten
   • Infrastructuur algemeen of klacht
   • Logistieke ondersteuning
   • Audiovisuele dienstverlening
   • Voucher U-Residence
   • Chauffeur
   • Bewaking
   • Verhuis
   • Beveiligingstechnieken
   • Signalisatie
   • Reservatie wagen
   • Aanvraag evenement
   • Aanvraag Telefonie/GSM
   • Aanvraag reiniging
  • Projectbureau
   • Meubilair
   • Project aanvragen

  Hoe doe ik een aanvraag bij Infradesk via Ultimo?

  Aanvraag via Ultimo