logo

BEDANKT VOOR UW STEUN!

VUB KINDERUNIVERSITEIT KAN UW HULP NOG STEEDS GEBRUIKEN.

Doneer

VUB Kinderuniversiteit - De VUB verwondert

Wat als leerlingen uit het Brussels basisonderwijs de exacte wetenschappen zouden ontdekken dankzij doctorandi van de VUB? Dat is precies wat de VUB organiseert voor leerlingen uit de 3de graad van voornamelijk Brusselse GOK-scholen. Zo wil de VUB de drempel verlagen en kinderen op jonge leeftijd laten ontdekken hoe boeiend en leuk wetenschap kan zijn. Want jong geleerd, is oud gedaan. Hiermee speelt de VUB in op het tekort aan exacte wetenschappers in Vlaanderen. Dankzij workshops op de VUB-campus en in scholen wil de VUB de volgende generatie onderzoekers vandaag al warm maken.

WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Kinderen warm gemaakt voor de wetenschap
Hoe jonger we Brusselse kinderen laten kennismaken met wetenschap en de VUB, hoe lager de drempel tot hogere studies. Daarom hebben we onze toekomstige studenten al vroeg in hun schooltraject warm gemaakt voor een studie of job in een STEM-richting (Science, Technologie, Engineering, Mathematics).

Leerkrachten ondersteund
We hebben een gestructureerd en duurzaam netwerk uitgebouwd van leerkrachten uit de 3de graad van het lager onderwijs in Nederlandstalige Brusselse GOK-scholen en deze extra tools aangereikt om hun wetenschapslessen vorm te geven.

Communicatieskills van doctorandi uitgebreid
We hebben doctorandi opgeleid om op een creatieve manier, en aangepast aan het niveau van kinderen in de 3de graad lager onderwijs, hun kennis over te brengen via interactieve workshops.

VOOR WIE?

Met deze uitdagingen voor ogen richt het project zich specifiek tot leerlingen en leerkrachten uit de 3de graad van het Nederlandstalig lager onderwijs, in bijzonder klassen uit GOK-scholen (Gelijke Onderwijskansen), in Brussel. Het is noodzakelijk dat de VUB investeert in haar toekomstige studenten en hen begeleidt en ondersteunt, met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. En dit reeds vanaf een jonge leeftijd. Het is net in deze fase dat kinderen beschikken over een grote mate van verwondering en nieuwsgierigheid, capaciteiten die als cruciaal worden beschouwd in de wetenschap en technologie.

VUB doctorandi krijgen in het kader van dit project een opleiding in wetenschapscommunicatie met kinderen en fungeren als rolmodel voor bovenstaande doelgroepen.

Interesse om deel te nemen?

Neus eens door ons aanbod en schrijf je in met je klas voor een workshop!

BEDANKT VOOR UW STEUN!

BRUTUS KAN UW HULP NOG STEEDS GEBRUIKEN.

Doneer

Brutus: Brusselse tutoren helpen scholieren

De VUB is … meer dan studeren alleen. Dit wordt perfect geïllustreerd door BRUTUS. Dit bijzonder project werd in 2006 opgestart en academisch begeleid door Machteld De Metsenaere, een gedreven professor met een grote maatschappelijke bekommernis. Haar drijfveer was het actief werken aan gelijke onderwijskansen.

BRUTUS staat voor Brusselse Tutoren voor Scholieren: VUB-studenten helpen jongeren uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs met hun schoolvakken. De scholieren die het moeilijk hebben op school worden geholpen: ze leren niet graag of niet goed, ze beheersen het Nederlands onvoldoende of leven in een kansarm gezin waar studeren niet evident is. Iedereen wint bij het concept van BRUTUS. De VUB-studenten bouwen praktijkervaring op. Bij de scholieren krijgen de motivatie en het zelfvertrouwen een serieuze boost. Tegelijk verbeteren hun schoolresultaten en verhoogt hun doorstroming naar het hoger onderwijs. 

Sinds 2006 werden maar liefst 6.617 leerlingen begeleid door 1428 tutoren in 20 verschillende scholen. In 2017-2018 hielpen 162 VUB-studenten 752 leerlingen uit 12 Brusselse Nederlandstalige middelbare scholen, en de vraag blijft groeien. Dit pilootproject willen we nu graag uitbreiden en zo per jaar 1.000 leerlingen in 17 scholen bereiken. 

Kansarme jongeren

In het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs zijn er grote groepen allochtone, kansarme, en anderstalige leerlingen met leerachterstanden. Deze leerlingen ervaren moeilijkheden om competenties en kennis te verwerven en hebben minder kansen om een diploma secundair onderwijs te behalen. Daarnaast is er een moeilijkere doorstroom van deze leerlingen naar het hoger onderwijs. Dit leidt tot ongelijke onderwijskansen, een van de problemen waar het project BRUTUS een oplossing voor biedt. 

De tutoren bieden kansarme, allochtone en/of anderstalige leerlingen uit de 1e, 2de of 3de graad secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO en BSO in partnerscholen) een ruggensteun bij hun leerproces, en meer bepaald:

 • Gratis ondersteuning bij leertekorten met het oog op het behalen van een diploma secundair onderwijs.
 • Verbeterde studie- en taalvaardigheden.
 • Verhoging van zelfredzaamheid, -vertrouwen en motivatie
 • Advies en voorbereiding m.b.t. de overgang naar het hoger onderwijs.

De tutor

De tutoren zijn VUB-studenten uit alle studierichtingen vanaf 2de Bachelor of uit de lerarenopleiding. Hun werk als tutor kent verschillende voordelen:

 • Praktijkervaring opbouwen in de specifieke Brusselse meertalige & multiculturele onderwijscontext.
 • Pedagogisch-didactische vaardigheden verhogen.
 • Sociale vaardigheden en attitudes verbeteren.
 • Gratis opleiding tot tutor (+ getuigschrift), beroepservaring voor op hun cv.
 • Vergoeding als vrijwilliger (€) of als stagiair (studiepunten) voor het geven van de sessies.
 • Positieve persoonlijke ervaring wanneer de tutor een vooruitgang voelt in zijn/haar werk met de scholieren.
 • Onderwijsambitie van de tutoren aanwakkeren.
 • Het maatschappelijk engagement van de tutoren stimuleren en valoriseren.

Via student tutoring leren studenten snel hoe ze een goede relatie opbouwen met leerlingen. Ze krijgen een beter inzicht in de leefwereld en de persoonlijkheid van jongeren en komen er makkelijker achter hoe ze daarop kunnen inspelen. Daarnaast ontwikkelen ze heel wat tutorvaardigheden: geduld oefenen, enthousiasmeren en motiveren, jongeren constructieve feedback geven. Maar het meest van al groeien de studenten in hun omgang met diversiteit.

Alexandre La Grappe – 20 jaar Tutee wiskunde, tutor wiskunde & fysica, 3de bachelor ingenieur

Getuigenissen

“Als tiener droomde ik ervan ingenieur te worden. Ik besefte dat mijn wiskundeniveau niet slecht was, maar ik wou toch beter worden. De bijlessen wiskunde die ik via Brutus volgde, speelden een grote rol in het verwezenlijken van die droom. Toevallig studeerde mijn tutor voor ingenieur. Hij leerde me nieuwe methodes om oefeningen op te lossen en toonde hoe wiskunde in de praktijk wordt gebruikt. Wiskunde werd plots veel mooier. Mijn tutor gaf les met passie. Nu probeer ik met diezelfde passie mijn leerlingen te helpen. De cirkel is rond!”

Canigia Mestdagh – 23 jaar Tutor Nederlands/Engels, net afgestudeerd in taal- en letterkunde

“In mijn tweede jaar kreeg ik een mailtje van de VUB over Brutus. Ik engageerde me toen niet, maar het project liet me niet los. Een jaar later schreef ik me dan toch in. Ik twijfelde om een lerarenopleiding te volgen en dit leek me de ideale test. Na de workshops van Brutus stond ik goed voorbereid tussen de leerlingen. Het leuke aan dit project is dat de kloof tussen leerlingen en tutor heel klein is. De unieke band die daardoor ontstaat, zorgt ervoor dat je de leerlingen beter begeleidt. Laatste pluspunt: Ik leerde mezelf ook beter kennen door anderen te helpen.”

Sélim Mouhib – 20 jaar Tutor wiskunde, 3de bachelor handelsingenieur

“Ik gaf al twee jaar zelfstandig bijles aan individuele leerlingen voor ik Brutus leerde kennen. Het financiële aspect van tutor-zijn is belangrijk, maar dat is zeker niet mijn enige motivatie. Bij Brutus is de groepsdynamiek belangrijk. Je geeft les aan verschillende jongeren en dus ben je alerter en geconcentreerder bezig. Ik wil daarnaast ook iets betekenen voor jongeren die niet opgroeien in een kansrijk milieu. Vaak krijgen ze thuis weinig steun, die probeer ik hen wel te geven. Ik leg hen uit dat als ze slagen in het middelbaar, ze verder kunnen studeren aan een hogeschool of universiteit. Ik toon hen dat ze wel kansen hebben maar die met beide handen moeten grijpen.”

Prof. Dr. Dimokritos Kavadias Docent Vakgroep Politieke Wetenschappen VUB & Academisch verantwoordelijke van Brutus

“We werken momenteel samen met 12 Brusselse scholen. Dat werpt zijn vruchten af. Een aantal leerlingen van de eerste generatie tutees zijn intussen zelf tutor. Toch willen we nog meer doen. Daarom kijken we over de grenzen van het gewest heen. In de rand rond Brussel zien we dezelfde problematiek als in de hoofdstad. Met onze knowhow kunnen we ook daar leerlingen helpen. Met uw steun realiseren we deze volgende stap!”

Naast onze alumni investeerde ook deze partner in BRUTUS:

BNP Paribas Fortis Foundation

Meer informatie
Prof. Dr. Dimokritos Kavadias

Telefoon
+ 32 (0)2-614 81 09

E-mail
Dimokritos.Kavadias@vub.be

BEDANKT VOOR UW STEUN!

WISKUNNEND WISKE KAN UW HULP NOG STEEDS GEBRUIKEN.

Doneer

Wiskunnend Wiske

Wiskunnend Wiske? Met dat spel tracht de VUB al sinds 2010 leerlingen uit het secundair – en dan in het bijzonder meisjes – warm te maken voor wiskundige en wetenschappelijke studies. Niets te vroeg, want België heeft nood aan meer wetenschappers en ingenieurs. Jaarlijks nemen niet minder dan 2000 leerlingen uit 150 klassen deel. Een overdonderend succes dus. Maar deze wedstrijd inrichten, neemt veel tijd en middelen in beslag. Met een gift draagt u uw steentje bij tot dit prachtig educatief project!

Spannende voorronde

De voorronde bestaat uit 3 opdrachten die in klasverband worden opgelost. Deze hersenbrekers worden tussen september en januari toegestuurd en per opdracht krijgen de klassen 3 weken tijd om tot een oplossing te komen. Op deze manier kan iedereen een bijdrage leveren op basis van zijn/haar unieke talenten. Na deze selectieronde blijven nog 40 klassen of ongeveer 450 studenten over, zij mogen het dan op onze campus in Etterbeek onderling komen uitzweten tijdens deelnemen aan de grote finaledag op Pi-dag in maart (14/3).

De grote finaledag

De finaledag op 14 maart vindt plaats aan de VUB. Zo leren deze potentiële studenten de universiteit al wat beter kennen.

Elke klas krijgt 4 problemen op zijn bord die ze klassikaal maar zonder hulp van de leerkracht dienen op te lossen. Via een rode draadspel en begeleid door studentenambassadeurs verkennen ze verschillende locaties op de campus.

Aan het einde van de dag wordt de top drie in de bloemetjes gezet en krijgen alle anderen een aandenken.

BEDANKT VOOR UW STEUN!

DIT PROJECT KAN UW HULP NOG STEEDS GEBRUIKEN.

Doneer

Opzettelijke zelfverwonding: behandeling en preventie

In Vlaanderen verwondt 15% van de jongeren zichzelf opzettelijk. Slechts 1 op 3 ouders weet dat zijn/haar zoon of dochter zichzelf opzettelijk verwondt. Zelfverwonding is een belangrijke voorbode van suïcidaliteit. Bovendien is het risico op het ontwikkelen van ernstige psychologische klachten bij deze tieners hoog. Een vroegtijdige speciale behandeling van zelfverwonding is onontbeerlijk. Maar vaak kunnen deze jongeren in Vlaanderen nergens ambulant terecht en belanden in psychiatrie.

Aangepaste ambulante behandeling

Om aan dit tekort in het zorgverleningslandschap tegemoet te komen, ontwikkelde prof. Imke Baetens, in kader van een interuniversitair onderzoek, twee gespecialiseerde ambulante behandelingen voor jongeren die zichzelf verwonden en hun ouders. Ze motiveerde 40 erkende psychotherapeuten om deel te nemen aan een training waarin ze gevormd werden in het gebruik van monitoring als interventietechniek toegepast op de specificiteit van zelfverwonding en suïcidaliteit. 

Monitoring (QITonline) is een methodiek waarbij men processen in lopende therapieën nauwgezet opvolgt door het systematisch vragen van feedback aan de jongeren die behandeld worden. Deze feedback omvat onder andere belangrijke proces- (bv. motivatie voor therapie, band met therapeut) en uitkomstaspecten (bv. ernst en voorkomen van zelfverwonding, mate van depressie, zelfbeschadigende gedragingen als eetproblemen en suïcidaliteit). Ook tevredenheid en zorgen van alle gezinsleden, én veranderingen in het gezinssysteem worden opgevolgd doorheen het therapieproces.

Therapeuten kunnen deze feedback gebruiken om therapievorderingen en –stagnaties te traceren en waar nodig bij te sturen. Indien de zelfverwonding wordt afgebouwd, worden jongeren soms ernstig suïcidaal of duiken er eetproblemen op. Monitoring is dan een manier om de vinger aan de pols te houden en het aanbod optimaal af te stemmen op de noden, behoeften en verwachtingen van jongeren.

De uitkomst van de aangepaste ambulante behandeling is:

 • een significante daling in frequentie en ernst van opzettelijk zelfverwondend gedrag
 • een stijging in het algemeen welbevinden van de jongere, en
 • een significante daling in psychopathologische en depressieve klachten
“Foto's hiervan bekijken is triggerend, waardoor andere jongeren hier ook mee starten", legt prof. Imke Baetens, uit.

Preventie

Minstens even belangrijk als de behandeling is de preventie ervan.

Door de sociale media bestaat het gevaar dat zelfverwonding gestimuleerd wordt en toeneemt.  De oorzaken zijn uiteenlopend: een trauma of pesterijen of de puberteit die maakt dat ze het emotioneel heel moeilijk hebben.

Vanaf oktober 2016 werden er in 7 scholen preventiepakketten uitgetest. De algemene preventie focuste op jongeren zich weer beter in hun vel laten voelen en het probleem bij de bron aan te pakken. De specifieke sessies gingen over de verwonding: de gevaren ervan, het belang om het aan ouders te vertellen.

Alle leerlingen kregen een algemeen preventiepakket (Happyles) mentaal welbevinden gratis aangeboden tijdens de reguliere lesuren in het voorjaar van 2017. Een aantal leerlingen kregen op basis van een screening bovendien nog een extra module rond zelfverwonding. 

Jongeren werden zich in de e-lessen bewust van hoe zij zich voelen en kregen tips en oefeningen die hen konden helpen om zich vaker lekker in hun vel te voelen. Happyles gaat, gebaseerd op ideeën vanuit de positieve psychologie, uit van de krachten van de mens en richt zich op het versterken van beschermende factoren bij de jongere. 

D. is de mama van een 17-jarige dochter.

Getuigenissen

“Mijn dochter was 13 jaar toen ze ambulant werd opgenomen in de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis voor de behandeling van anorexia nervosa. Daar kwam ze voor het eerst in contact met jongeren die zich opzettelijk verwondden. Na 2 jaar behandeling gebeurde wat we echt niet verwacht hadden: de anorexia stopte maar een ander probleem dook op, zelfverwonding. Hoewel ze haar best deed om dit te verbergen, kwam ik er wel snel achter. De littekens op haar polsen, schouders en billen choqueerden me. Ik voelde me als ouder radeloos. Ik zocht op internet informatie maar vond bitter weinig. Ik bleef vooral praten met mijn dochter want een oplossing kan je niet forceren. Via een uitzending van Koppen XL ben ik bij Imke terechtgekomen… Het gaat nu weer beter met mijn dochter. Ze heeft zich al bijna 4 maanden niet meer verwond. Ze vond creatieve uitwegen om haar woede te ventileren, namelijk toneel en dans. Ik weet dat het onderzoek van Imke ook andere jongeren én hun ouders kan helpen."

J. is nu 21 en was 13 jaar toen ze zichzelf voor het eerst verwondde.

“Anderhalf jaar bleef dit mijn goed bewaarde geheim, tot ik het niet meer aankon en het aan mijn ouders als in een roes opbiechtte. Ze waren in shock maar hielpen me zo goed en zo kwaad als ze konden. Aanvankelijk probeerden het CLB en de leerlingenbegeleidster op school me te helpen, maar dat liet ik als puber niet echt toe. Ik maakte echt alles mee: van isolatiecel in psychiatrische instellingen over opnames in ziekenhuizen tot buitengegooid worden. Ik had het gevoel dat ik jarenlang van het kastje naar de muur werd gestuurd. Sinds mijn 19de gaat het stilletjesaan beter. Ik wil als ervaringsdeskundige mijn steentje bijdragen. Ik denk dat ik een licht kan werpen op hoe therapeuten kunnen helpen, hoe ze best reageren en wat een zelfverwondende tiener denkt en voelt. Het is belangrijk dat cliënten en hulpverleners de handen in elkaar slagen. Ik help graag via “mijn expertise” andere jongeren. Dan groeit er toch nog iets moois uit mijn verhaal.”

MEER INFORMATIE
PROF. DR. IMKE BAETENS

TELEFOON
+ 32-(0)2-629 25 28

E-MAIL
IMKE.BAETENS@VUB.BE

BEDANKT VOOR UW STEUN!

Nieuw VUB-zwembad voor de hele buurt

Op vrijdag 2 februari opende de Vrije Universiteit Brussel plechtig haar vernieuwde zwembad op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus in Etterbeek. Het zwembad is er niet alleen voor academisch gebruik door studenten en personeel, maar ook voor scholen, clubs en de hele buurt. In de Brusselse regio is er namelijk veel vraag naar een plek om te zwemmen.

We willen zoveel mogelijk Brusselaars de kans geven te zwemmen. Caroline Pauwels, rector VUB

Een toonbeeld van maatschappelijke innovatie en duurzaamheid

De VUB maakt er haar missie van om via haar nieuwe zwembad een win-win te creëren voor iedereen.

Het compacte gebouw waarin het zwembad is uitgerust beschikt over een betere isolatie dan voorheen, efficiënte luchtventilatie, warmte- en spoelwaterrecuperatie en energieproductie via warmtekrachtkoppeling. Hierdoor is het nieuwe VUB-zwembad  het zuinigste zwembad in Brussel. Eind 2016 werd het zwembadproject door Be.exemplary van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog uitgeroepen als één van de tien voorbeeldgebouwen in Brussel.

Zwemmers kunnen voortaan terecht in twee zwembaden. Het groot bad is 25 meter lang, twaalf meter breed en heeft een diepte van een tot drie meter. Het klein bad is dertien meter lang, zeven meter breed en is voorzien van een beweegbare bodem. Op die manier kan de diepte aangepast worden en kunnen baby’s, peuters, senioren en andersvaliden hier terecht. De VUB wil zo verschillende doelgroepen aantrekken naar het nieuwe zwembad.

Met ruime groeps- en individuele kleedkamers, een eigen zwemschool SWIMOVE en de uitbreiding van het aanbod met verschillende aquafitness activiteiten hoopt de VUB minstens 130.000 bezoekers per jaar te kunnen bereiken. De uitgebreide openingsuren en democratische tarieven moeten bijdragen tot de toegankelijkheid van het zwembad. “Het zwembad is er niet alleen voor VUB’ers maar ook voor de scholen en clubs uit de omgeving.

947 Tegels

De renovatie van het zwembad heeft in totaal acht miljoen euro gekost. Meer dan de helft daarvan zijn overheidsbijdragen afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en voorzitter van het VGC-college Guy Vanhengel, Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, Vlaams minister van Brussel Sven Gatz en Brussels minister en lid van het VGC-college verantwoordelijk voor sport Pascal Smet, gaven eveneens een aanzienlijke ondersteuning.

Alumni en VUB-sympathisanten hebben in totaal 947 virtuele tegels gekocht. Ook heel wat private sponsors gingen mee in zee met het zwembadproject: International School of Brussels, FPIM, Yakult, IPG, Vivaqua en Chaudfontaine. De opening van het nieuwe VUB-zwembad lijkt bovendien de start van andere projecten.

Prof. Alexandre Thys Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen & Solvay Business School

Getuigenissen

"Na het werk of tussen de lessen door, 25 jaar lang 3 à 4 keer per week 3km baantjes komen trekken … In afstand: een totaal traject van ongeveer 12.000km of een zwemtocht van de VUB naar New York heen en terug! Op persoonlijk vlak: duizenden uren ontspanning en relaxatie, niet alleen voor het lichaam maar ook voor de geest, goede vrienden leren kennen, een goede conditie behouden,….

Wat wens je nog meer? Dus, de normaalste zaak om ons VUB-zwembad te steunen!"

Sebastien Godefroid Projectambassadeur. Zilveren medaille zeilen, Olympische Spelen, Atlanta 1996 Wereldkampioen zeilen, finn-klasse, 2001

"Toen ik aan de VUB ging studeren was het zwembad net open. Elke morgen van 7 tot 8 u trok ik er baantjes. Nu, 25 jaar later, is het zwembad aan renovatie toe. Vandaar dat ik me graag ambassadeur stel voor dit project. De geur van dat zwembad hangt bij wijze van spreken nog aan mijn lijf. Het is dan ook met veel plezier dat ik het renovatieproject aan het VUB-zwembad steun, zodat veel huidige studenten later ook met genot kunnen terugkijken op hun uurtjes in dat bassin."

Eddy De Smedt Directeur Topsport - Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC)

"Topsporters moeten hun sportieve en universitaire ambities optimaal kunnen combineren... de VUB vervult al jaren een voortrekkersrol op dat vlak. Dit VUB-zwembad heeft de voorbije decennia al vele atleten klaargestoomd. Ik ben ervan overtuigd dat de Olympische beweging een schitterende toekomst voor zich heeft, indien alle actoren optimaal en gezamenlijk alle beschikbare middelen inzetten. Daarom is het noodzakelijk dat ook de VUB kan blijven investeren in de atleten van morgen. De innovatie van het VUB-zwembad in dat kader is dan ook een must."

Louis Croenen Topsporter zwemmen aan VUB, medaillist Europees Kampioenschap zwemmen

"Een zwemmer moet veel trainen en zonder die begeleiding kan je sport en studies gewoon niet combineren. Ik had nood aan een vaste structuur en mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Dat vond ik aan de VUB. Op het WK kan ik me kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Een Olympische medaille behalen is mijn grootste droom."

BEDANKT VOOR UW STEUN!

VUB SeaExplorer, een wereldprimeur

Er zijn grosso modo twee manieren om de CO2 in de atmosfeer te verminderen. Of je legt de productie aan banden, of je absorbeert het. Voor dat laatste is het plankton in onze oceanen uitermate geschikt. Alleen: uit onderzoek blijkt dat het lang niet overal even overvloedig aanwezig is. Hoe vermeerder je de hoeveelheid plankton in de oceanen? Het antwoord is bemesting met micro-voedingsstoffen waarvan er in grote delen van de oceanen een tekort is. Om te weten welke stoffen waar nodig zijn, is echter onderzoek nodig. Hiervoor partnert de VUB samen met DEME in de aankoop van een oceaanrobot en het uitrusten ervan met speciale, binnenshuis ontwikkelde sensoren.

Redder in nood

Onderzoek met een oceanografisch onderzoekschip is werkelijk onbetaalbaar. De Belgica, het Belgisch onderzoeksschip, kost per dag varen ongeveer €15,000 (bron: BMM). Hier is de VUB SeaExplorer de redder in nood.  De robot is ontwikkeld door ALSEAMAR (Frankrijk) en kan vele maanden onafhankelijk functioneren. Ze wordt aangestuurd via een satelliet.

VUB SeaExplorer

Met de VUB SeaExplorer kan geschiedenis worden geschreven. De VUB ontwikkelde unieke sensoren die aan de SeaExplorer bevestigd kunnen worden en alle micro-voedingsstoffen van plankton in oceanen kunnen opmeten en het mogelijk maken om alles in kaart te brengen. Ondertussen zijn er onderzoekstochten uitgevoerd in de Middellandse Zee en werden de veelbelovende resultaten gepubliceerd in het tijdschrift “Scientific Reports”.

De VUB focust met dit unieke project op een duurzame oplossing voor de grootste uitdaging waar de wereld voor staat!

Emeritus prof. dr. Willy Baeyens

"Eén van de meest efficiënte middelen in de strijd tegen de CO2-toename in de atmosfeer is de opname van deze CO2 door de oceanen te vergroten. Plankton is daar bijzonder geschikt voor. Vooraleer we in staat zijn om de planktongroei in de oceanen te vergroten, moeten we echter eerst specifiek weten welke substanties waar en wanneer moeten toegevoegd worden om planktongroei te stimuleren. Ook de effecten van deze toevoegingen zullen nauwgezet opgevolgd worden. Voor deze noodzakelijke studies speelt de SeaExplorer een essentiële rol. Zijn grote autonomie en toepasbaarheid vallen met niets anders te vergelijken."

Preliminaire resultaten

In het Engelstalige wetenschappelijk artikel ‘In situ measurements of micronutrient dynamics in open seawater show that complex dissociation rates may limit diatom growth’, gepubliceerd op 31 oktober 2018, introduceren Willy Baeyens et al. hun preliminaire resultaten. Het onderzoek bevestigt dat complexe dissociatiesnelheden de groei van fytoplankton zouden kunnen beperken. Deze resultaten hebben ze geboekt door de SeaExplorer in combinatie met zogenaamde Diffusive Gradients in Thin Films, beter bekend als de DGT-techniek in de wetenschapswereld, op te zetten in de Middellandse Zee.