logo

Onderzoek en onderwijs over de inspanningsimmunologie van chronische vermoeidheid

De onderzoeksgroep Pain in Motion en De Berekuyl, European College for Decongestive Lymphatic Therapy, richten in 2012-2019 aan de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie de leerstoel De Berekuyl in.

Inleiding

Het doel van deze Leerstoel is het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek naar de inspanningsimmunologie van chronische vermoeidheid. M.a.w. het onderzoek waarbij de invloed van lichamelijke inspanning op het afweersysteem in relatie met vermoeidheid bij patiënten met kanker en het chronische vermoeidheidssyndroom wordt bestudeerd.

Een tweede hoofddoel van deze Leerstoel is het faciliteren en academisch ondersteunen van de professionale masteropleiding oncologische fysiotherapie van het European College for Decongestive Lymphatic Therapy, en het verlenen van een master of science traject aan de Vrije Universiteit Brussel voor de afgestudeerde masters in de oncologische fysiotherapie.

Doelstellingen

  • Stimuleren van Wetenschappelijk onderzoek waarbij de invloed van lichamelijke inspanning op het afweersysteem in relatie met vermoeidheid bij patiënten met kanker en het chronische vermoeidheidssyndroom wordt bestudeerd.
  • Het voorzien van serviceonderwijs aan de professionele masteropleiding oncologische fysiotherapie De Berekuyl met betrekking tot trainingsleer/inspanningsfysiologie, inspanningsimmunologie, begeleiden en sturen van masterproeven, behandeling van chronische vermoeidheid en aanleren epidemiologie & literatuuronderzoek.

Periode

2012 - 2023

Titularis: Jo Nijs

Prof. Dr. Jo Nijs is als hoofddocent verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, en als kinesitherapeut aan het Universitair Ziekenhuis Brussel. Zijn klinische en wetenschappelijke activiteiten zijn gericht op de behandeling van ‘onverklaarbare’ chronische pijn en chronische vermoeidheid. Hij is auteur van meer dan 120 peer reviewed publicaties over chronische pijn en chronische vermoeidheid, en fungeerde meer dan 90 maal als genodigde spreker op nationale en internationale bijeenkomsten. Zijn werk werd meer dan 800 maal geciteerd (ISI Web of Knowledge).