logo

Naar een criminologie van de veroordeling

Hoe gaat strafrechtelijk ‘veroordelen’ in zijn werk? Welke activiteiten vinden plaats in het strafrechterlijk systeem? Hoe ageert de strafwet? Welke veroordelingsdefinities hanteren correctionele rechters? Het zijn slechts een paar van de vele vragen die Dan Kaminski kritisch zal analyseren in zijn lezingenreeks als de volgende leerstoelhouder van de Calewaert Leerstoel.

Leerstoelhouder

Leerstoelhouder is criminoloog en jurist Dan Kaminski. Kaminski is gewoon hoogleraar aan de Université catholique de Louvain en ook verbonden aan de Ecole de criminologie van de faculteit Recht en Criminologie van de UCL. Hij is een zeer veelzijdig academicus, een gedreven wetenschapper en kritisch denker, die het vrij onderzoek combineert met een oprechte zorg om menselijke en maatschappelijke problemen en met een ondogmatisch humanistisch mensbeeld. Dan Kaminski zal zijn lezingen in het Frans houden.

Programma van de Leerstoel Calewaert 2014 - Une sociologie de l’administration de la justice pénale

Overzicht van de programma's:

Datum Lezing Toegang Inschrijvingslink
25 februari 2014: 19u Inaugurele lezing: Pour une criminologie de la condamnation (Promotiezaal D2.01 - Vrije Universiteit Brussel) Toegang is gratis - maar inschrijving is verplicht http://www.vub.ac.be/events/2014/inaugurele-lezing-calewaert-leerstoel-2014-dan-kaminski
26 februari 2014: 10u Lezing 1: Domination vs regulation. La justice pénale comme système Toegaing is gratis - maar inscchrijving is verplicht http://www.vub.ac.be/events/2014/domination-vs-regulation-la-justice-p%C3%A9nale-comme-syst%C3%A8me
5 maart 2014: 10u Lezing 2: Law inaction. L'ineffectivité de la loi Toegang is gratis - maar inschrijving is verplicht http://www.vub.ac.be/events/2014/law-inaction-lineffectivit%C3%A9-la-loi
12 maart 2014: 10h Lezing 3: Action with law. La mobilisation des ressources normatives Toegaing is gratis - maar inschrijving is verplicht http://www.vub.ac.be/events/2014/action-law-la-mobilisation-des-ressources-normatives
19 maart 2014: 10h Lezing 4: Justifica(c)tion. Ce que 'condamner' fait dire Toegaing is gratis - maar inschrjiving is verplicht http://www.vub.ac.be/events/2014/justificaction-ce-que-condamner-fait-dire
26 maart 2014: 10h Lezing 5: Conclusion. Ce que 'condamner' veut dire Toegang is gratis - inschrijving is verplicht http://www.vub.ac.be/events/2014/conclusion-ce-que-condamner-veut-dire