logo
Sven Mosselmans & Bart Van den Bergh

Titularis

De 20e Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck is dit jaar toegekend aan de raadsheren Sven Mosselmans en Bart Van den Bergh.

De leerstoel zal dit academiejaar plaatsvinden op vrijdag 10 mei 2019. De titel van de voordracht van raadsheer Mosselmans luidt: "Rechter en notaris als pionnen bij de (onvolkomen) rechtsontwikkeling van het familiale vermogensrecht: enkele topics”. De titel van de voordracht van raadsheer Van den Bergh luidt: “De schuldeiser in het erfrecht”. Klik hier voor meer informatie en registratie.

Doelstellingen

De Opleiding Notariaat van de Vrije Universiteit Brussel staat in voor de jaarlijkse organisatie van de Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck. Met deze leerstoel wordt een drievoudig doel beoogd: hulde brengen aan ere-hoogleraar, ere-vrederechter en ere-notaris Gommaar Van Oosterwyck, een gelegenheid scheppen voor oud-studenten van de Opleiding Notariaat om de band met elkaar en met de medewerkers van de opleiding aan te halen, en het woord verlenen aan een gastspreker die een onderwerp dat in rechtstreeks verband staat met het notariaat en de daarmee verwante beroepen, op wetenschappelijke wijze behandelt.

Periode

2018-2019