logo

Mission Statement

Het geschonken bedrag dat aan de VUB ter beschikking wordt gesteld zal dienen ter financiering van een doctoraatsbeurs, onderzoeksfinanciering en werking.

Deze leerstoel werd opgericht ter ondersteuning van onderzoek in de medische beeldvorming, met specifieke aandacht naar kwantitatieve beeldvorming en het gebruik van contrastmiddelen in CT.

Kwantitatieve beeldvorming is de extractie van kwantificeerbare kenmerken uit medische beelden die op zich kunnen gebruikt worden om de status van een ziekte of letsel beter te karakteriseren en evalueren.

Hiervoor ontwikkelen en optimaliseren we de methodologieën om:

medische beelden te maken (vb CT scanprotocols);

de wiskundige analyse van de verworven medische beelden;

en uiteindelijk de weergave en beschikbaarheid van de beelden.

In dit proces trachten we specifieke beeldkenmerken te kwantificeren, en onderzoeken we hun waarde ten opzichte van gekende anatomische en fysiologische parameters van de patiënt, zoals bijvoorbeeld de respons op een behandeling.

Doelstellingen

  • Het promoten van kwantitatieve beeldvorming en het gebruik van kwantitatieve imaging biomarkers in wetenschappelijk onderzoek en in de klinische praktijk.
  • Het promoten van het veilig gebruik van X-stralen en contrastmiddelen in de medische beeldvorming door middel van onderzoek, opleiding en disseminatie.
  • Door wetenschappelijke aanpak de patiëntenzorg verhogen en de kwaliteit verbeteren.
  • Structureren en verbeteren van wetenschappelijke werking en output van de dienst Radiologie UZ Brussel.
  • Het onderhouden (continuïteit) van het wetenschappelijk onderzoek op de dienst.

Schenker

Bracco

Periode

2011 - 2018

Titularis

Prof. dr. Johan De Mey