Zaterdag behaalden 350 kinderen in Brussel en 350 kinderen in Vlaanderen het VUB-ALEF certificaat voor het volgen van Arabische taalles. Een nieuw curriculum met aangepast lesmateriaal, ontwikkeld door de Vrije Universiteit Brussel (VUB), ondersteunt het initiatief. De getuigschriften werden plechtig overhandigd tijdens een ceremonie. Sinds 2016 organiseert de VUB, in samenwerking met GO! Scholengroep Brussel, Arabische taallessen als naschoolse activiteit voor kinderen van zes tot vijftien jaar via ALEF. Het programma is toegankelijk voor kinderen met Arabisch als moedertaal, maar ook voor diegenen die de taal willen leren.

Dit schooljaar startte de VUB een nieuwe samenwerking met de gemeentelijke scholen van Molenbeek en Anderlecht, en de Gemeenschapscentrum Ten Noey. De kinderen kregen sinds het begin van het schooljaar wekelijks les op woensdagnamiddag, zaterdag of zondag. Dat kon op verschillende locaties.

Zaterdag 4 mei zakten ze af naar de VUB (Aula Q) om een aantal liedjes te zingen en te presenteren wat ze tijdens het schooljaar hebben geleerd, en om een symbolisch certificaat te ontvangen in aanwezigheid van Brussels minister van Financiën, Nederlandstalig Onderwijs, Ambtenarenzaken en Meertaligheid Sven Gatz, VUB- vicerector Internationalisering Prof. Dr. Karin Vanderkerken, en vertegenwoordiger van GO! Scholengroep Barbara Danis.

Later deze maand zullen de leerlingen hun eindexamen afleggen om een geregistreerd certificaat te ontvangen.

ALEF

Over het ALEF-programma

“Sinds 2016 is er jaarlijks plaats voor 300 kinderen in de scholen van GO! Scholengroep Brussel onder onze coördinatie’, vertelt VUB-projectcoördinator Sami Azar. Dit schooljaar hebben we onze werking uitgebreid door samen te werken met verschillende gemeenten en vzw’s. Zo volgden er dit schooljaar ook 120 leerlingen in de gemeentelijke scholen van molenbeek en Anderlecht, 100 in Gent, 200 in Antwerpen, de lessen. De eindejaartoetsen worden centraal aangeboden en op basis van het behaalde resultaat reiken wij een certificaat uit.”

Momenteel is het ALEF-certificaat het enige in Europa dat Arabische taalvaardigheid bij kinderen evalueert op basis van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK).

“De lesgevers hebben een onderwijsachtergrond en zijn doorgaans mensen die hun land gedwongen moesten ontvluchten. Het programma biedt hen de kans om hun vaardigheden te behouden en te versterken. Tegelijkertijd maken ze kennis met onze arbeidsmarkt. En dit terwijl ze ondersteund worden door deskundigen van de VUB op het gebied van taalkunde en tweede taalverwerving.” vervolgt Azar.

Naast het ontwikkelde onderwijspakket, bevat elke les extra leeractiviteiten zoals (rollen)spellen, groepswerk, storytelling, zang en toneelstukken. Tijdens deze activiteiten wordt Arabisch, Nederlands en Frans gesproken. Op deze manier leren kinderen in een open en ongedwongen manier over elkaars culturele achtergrond en taal. Het helpt hen ook vaardigheden te ontwikkelen om op een respectvolle en gelijkwaardige manier met elkaar om te gaan. Ook onderstreept het programma het belang van meertaligheid, als katalysator van communicatie, sociale contacten, creativiteit en cognitieve processen.

“Als Urban Engaged University, laat het ALEF-programma de VUB toe om mee te werken aan een oplossing voor grootstedelijke uitdagingen zoals de vluchtelingencrisis, het bevorderen van diversiteit in Brussel en het benadrukken van het belang van meertaligheid.” duidt vicerector Internationalisering Karin Vanderkerken het belang van het programma.