Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft vandaag met een druk op de virtuele knop het Smart Village Lab geactiveerd. Deze innovatieve proeftuin is de eerste fysieke realisatie van het Green Energy Park,Ā dat opgericht werd door de Vrije Universiteit Brussel en het Universitair Ziekenhuis Brussel, en zal onderzoeken hoe wonen in de toekomst slim, duurzaam en energie-efficiĆ«nt kan worden.

Lees ook:Ā 
Smart Village Lab: proeftuin voor spreiding van elektriciteitsgebruik

Accelerator van de energietransitie

Op de vraagstukken hoe Vlaanderen de omslag kan maken naar een elektrisch wagenpark en energiezuinig wonen, maakt Green Energy Park via een innovatieve, veilige en levensechte proeftuin het mogelijk om wetenschappelijk onderbouwde antwoorden te bieden op de vraag hoe de energietransitie gerealiseerd kan worden.

Het Smart Village Lab bestaat uit zes woningen die onderling elektrische en thermische energie uitwisselen via een ā€œSmart Energy Gridā€, een energienet waaraan ook collectieve energiesystemen verbonden zijn zoals buurtbatterijen en collectieve laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Hierdoor kunnen talloze scenarioā€™s worden uitgewerkt en nagegaan worden hoe en wanneer welke technologieĆ«n kunnen worden ingezet en hoe we ze het best laten interageren. Zo kan je bijvoorbeeld zonnepanelen linken aan een elektrische wagen of een thuisbatterij, aan wasmachines of aan een warmtepomp, en kan de buurtbatterij worden opgeladen op momenten dat de elektriciteitsprijs laag is. Om dit mogelijk te maken installeerde distributienetbeheerder Fluvius op de site twee grote elektriciteitscabines van elk negen meter lang. De ene is ingericht als een standaard elektriciteitscabine met een transformator van 1000 kVA en slimme technologie om te communiceren met het centrale netbeheersysteem van Fluvius. De tweede cabine is een Vlaamse primeur en biedt plaats voor allerlei apparatuur voor live testing van nieuwe energietechnieken.

Lees verder onder de afbeelding.
Foto: opening van het Smart Village Lab

Opkomende trends zoals energiedelen,Ā  energiegemeenschappen en Positieve Energie Districten brengen technische uitdagingen met zich mee en vereisen ook op administratief vlak innovatieve systemen om de energiestromen op te volgen en te factureren. Dit is een bijkomend onderzoeksdomein waarin het Smart Village Lab pionierswerk verricht.

De proeftuin wordt tevens ingezet voor opleiding en training van technisch personeelĀ  en ookĀ  scholen en het brede publiek zijn er welkom. Zo kan iedereen kennis maken met deze innovaties en hun belang in de maatschappelijke energietransitie.

Facilitator van innovatieve energie-oplossingen

In Vlaanderen worden aan een hoog tempo nieuwe producten (hardware en software) ontwikkeld door zowel toonaangevende internationale bedrijven als door kleine start-ups van eigen bodem. Dankzij het Smart Village Lab kunnen deze innovaties onmiddellijk in een reƫle omgeving getest en verder verfijnd worden, wat de kwaliteit van deze producten ten goede komt en hun uitrol versnelt.

Mede daarom bouwt ABB haar nieuwe Experience Centre op deze site. De eerste in een hele reeks van investeringen door privƩ-partners. Vlaamse en Europese onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten kunnen voor hun nieuwe technologieƫn ook gebruik maken van de hypermoderne testinfrastructuur wat de resultaten zal bevorderen.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en Innovatie:

"Met het Smart Village Lab versterkt Vlaanderen haar pioniersrol op vlak van onderzoek en innovatie in de duurzame energietransitie. Het lab is toonaangevend in Europa. Onze onderzoeksgroepen en bedrijven zullen er samen innovatieve, duurzame en slimme technologieƫn ontwikkelen voor de hele wereld."

Caroline Pauwels, rector Vrije Universiteit Brussel:

"Wetenschappelijke vooruitgang komt tot stand op basis van een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk. In het Green Energy Park worden ideeĆ«n die vorm kregen doorheen fundamenteel onderzoek, op hun praktische consequenties getoetst, terwijl de resultaten daarvan weer nieuwe fundamentele vragen oproepen.Ā  Zo gaat kennis vooruit en daarom zijn dergelijke proeftuinen van bijzonder groot belang voor kennisinstellingen."

Jimmy Van Moer, algemeen directeur Green Energy Park vzw:

"Er is niet Ć©Ć©n technische oplossing die de energietransitie mogelijk zal maken, maar het zal een energiesysteem zijn waarin de verschillende energievectoren zoals bijvoorbeeld elektriciteit, warmte en waterstof elkaar zullen versterken. Het Smart Village Lab is een ā€œlevensechteā€ omgeving waar kennisinstellingen en bedrijven veilig kunnen experimenteren en deze innovatieve oplossingen vorm kunnen geven. We willen ook een omgeving creĆ«ren waar bedrijven gestimuleerd worden om samen dit energiesysteem te ontwikkelen. Met het Smart Village Lab willen we de energietransitie ondersteunen door samenwerking te stimuleren en de brug te vormen tussen onderzoek en economie."

Frederik Loeckx, algemeen directeur Flux50:

"Energietransitie kan enkel lukken als we de gebruikers kunnen meekrijgen in het verhaal en hen zo veel mogelijk ontzorgen.Ā  Wat ontzorgen net betekent is evenwel niet eenduidig.Ā  Het is dan ook cruciaal dat we oplossingenĀ  eerst kunnen toetsen vooraleer ze op de markt te brengen.Ā  Een ā€˜proeftuinā€™ moet dan ook de ambitie hebben om net dat te doen:Ā de kloof tussen wat de klant wil en wat technologie kan bieden zo klein mogelijk maken.Ā  Als Flux50 willen we dit soort locaties bekend maken en met elkaar verbinden."

Lees meer over Green Energy Park: