logo

Kwaliteit van de Bachelor in de Biologie

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

  • Persoonlijke begeleiding: de studenten worden intensief en persoonlijk door gepassioneerde docenten begeleid. Er is een laagdrempelig contact tussen studenten en lesgevers.
  • De dienst Studiebegeleiding voorziet verschillende begeleidingsactiviteiten, zoals een voorbereidingscursus die zorgt dat de aansluiting vanuit het secundair onderwijs naar de universiteit gemakkelijker verloopt. Ook zijn er individuele gesprekken met studenten na de eerste evaluaties. Studenten die bij de start van de opleiding moeilijkheden ervaren met wiskunde, kunnen het keuzevak Basisvaardigheden wiskunde opnemen om hun kennis bij te spijkeren.
  • Studenten genieten ‘hands-on’ onderwijs, vaak buiten de aula’s. Docenten en assistenten trekken met de studenten naar buiten om fauna en flora te bestuderen en de impact van de mens op onze leefomgeving aan de lijve te ondervinden. De studenten zijn zeer enthousiast over de (meerdaagse) excursies en geïntegreerde veldstages in binnen- en buitenland die vaak inter- en transdisciplinair van aard zijn en een rijke waaier aan inzichten aanreiken die niet onderwezen kunnen worden in een klaslokaal.
  • Een brede blik: de opleiding integreert verschillende basiswetenschappen (chemie, natuurkunde en wiskunde) op een aantrekkelijke manier in een biologische context.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

    

Ontwikkelkansen

  • Het in kaart brengen en visualiseren van leerlijnen, met andere woorden hoe verschillende vakken op elkaar voortbouwen om aan bepaalde competenties te werken. Dit zal het programma helderder maken.
  • Het creëren van een mobility window in de derde bachelor, waarbij een vast vakkenpakket aan een buitenlandse instelling opgenomen kan worden, maakt het makkelijker om een tijdje in het buitenland te studeren.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • De opleiding bevraagt mensen uit het werkveld en bekijkt vergelijkbare opleidingen van naderbij ter inspiratie voor de toekomst en om de profilering van de eigen opleiding te verscherpen.
  • De samenhang van de opleiding wordt nog verder versterkt door vakinhouden optimaal op elkaar af te stemmen.
  • Omdat het welzijn van de student voorop staat wordt de werklast voor de studenten in kaart gebracht om voor een betere spreiding ervan te zorgen.
  • Het geven van feedback bij het schrijven van verslagen en de bachelorproef krijgt extra aandacht om dit leerproces zo goed mogelijk te begeleiden.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021