logo

Kwaliteit van de bachelor- en masteropleidingen bio-ingenieurswetenschappen

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

  • Veelzijdige opleiding: in het eerste jaar wordt de student ondergedompeld in de verschillende basiswetenschappen, maar het is de unieke combinatie van biologie en ingenieurstechnieken die leidt tot een breed opgeleide ingenieur van de levende materie. Alumni geven aan dat ze door deze sterke combinatie erg snel een plaats op de arbeidsmarkt kunnen vinden.
  • Veel labotijd: de studenten bio-ingenieurswetenschappen zijn vaak terug te vinden in een labo waar ze zelf de handen uit de mouwen kunnen steken. Ze leren er de theorie toepassen en hoe ze zelfstandig experimenten moeten opzetten en uitvoeren. 
  • Intensieve begeleiding: de opleiding werkt nauw samen met StudieBegeleiding om studenten in het eerste jaar van nabij op te volgen. Aan de hand van voorkennis- en tussentijdse toetsen worden individuele begeleidingstrajecten uitgestippeld voor elke student. Daarnaast wordt het regelmatige, gemakkelijke en intense contact tussen docenten en studenten, gefaciliteerd door de relatief kleine studentengroepen, erg geapprecieerd door zowel de studenten als de docenten.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

  • De interesse van studenten voor internationale mobiliteit aanwakkeren, door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar nieuwe Nederlands-, Frans- of Engelstalige partners om meer opties tot uitwisseling aan te bieden.
  • Regelmatig een onderwijsdag organiseren waarbij alle docenten en assisterend personeel van de opleiding samen aan de slag gaan rond een onderwijsthema kan leiden tot nog meer gedragenheid van de onderwijsvisie van de opleiding alsook een vlottere integratie van nieuw lesgevend personeel.
  • Structurele en tussentijdse feedback kan het leerproces van studenten verder ondersteunen. Opleidingsbrede afspraken en processen hieromtrent kunnen in een werkgroep besproken worden om dan te implementeren in de hele opleiding.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • De opleiding wil haar profiel verscherpen en actueel blijven door zichzelf te vergelijken met gelijkaardige opleidingen in binnen- en buitenland (benchmarking).
  • Om de kwaliteit van de stageplaatsen nog beter te kunnen borgen wordt een document opgesteld dat de specifieke leerdoelen van de stageplaats beschrijft. Het document zal gebruikt worden om duidelijke verwachtingen ten opzichte van de stageplaats te communiceren.
  • De invoering van de Geïntegreerde projecten en de Handelsmissie, een wijziging met een relatief grote impact op het curriculum, wordt geëvalueerd door de opleiding.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021